လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ဆိုတာ ...

လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ မိမိတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မယ့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြသာရွိရင္
ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိးေတြ အမ်ားႀကီးရွိမယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ကိုယ္စားလွယ္ မရွိတဲ့
မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြက ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈ တစ္ခုက ဆိုပါတယ္။

၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးမွာေတာ့ ေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္ေတြ အပါအ၀င္
ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ လစ္လပ္ေနရာ စုစုေပါင္း ၂၀ ခုေက်ာ္ ရွိေနပါတယ္။

အမ်ားစုကေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြ ေနထိုင္ရာ ျပည္နယ္ေတြမွာျဖစ္ၿပီး အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြအၾကား စစ္မက္ျဖစ္ပြားရာ ေဒသေတြမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မရွိတဲ့ မဲဆႏၵနယ္ေတြအတြက္ သိသာထင္ရွားတဲ့ ဆံုး႐ံႈးမႈ
တစ္ခုကေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္က စီစဥ္ေပးတဲ့ ရန္ပံုေငြ မရရွိျခင္းပါပဲ။

ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ အဲဒီၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ရွိတာ၊ မရွိတာနဲ႔
သက္ဆိုင္တယ္လို႔ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြက ဆိုပါတယ္။

"တခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕နယ္ေတြက်ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ရွိေပမယ့္ အလုပ္ မလုပ္ၾကဘူး။
အလုပ္မလုပ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ရွိတာထက္စာရင္ အလုပ္လုပ္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးက ပိုၿပီးထိေရာက္တယ္" လို႔ သူက ဆိုပါတယ္။

လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ေတြမွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ဖို႔အတြက္
မႏွစ္က ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ က်င္းပဖို႔ ရွိတဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ကို ျပည္ေထာင္စု
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ပယ္ဖ်က္ခဲ့ပါတယ္။

အာဆီယံ အစည္းအေ၀းေတြ ရွိေနတာရယ္၊ ဘတ္ဂ်က္ကုန္က်တာမ်ားတဲ့အတြက္လို႔
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဆိုပါတယ္။

ျပည္သူအမ်ားစုကေတာ့ နိစၥဓူ၀ ကိစၥေတြနဲ႔ပဲ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ စားဖို႔ေသာက္ဖို႔အတြက္
လံုးပမ္းေနခ်ိန္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္၀င္စားမႈက နည္းပါးတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကေန တက္လာတဲ့ အရပ္သားအစိုးရမွာဆိုရင္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဆိုၿပီး ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာဆိုရင္ ေနရာ ၂၂၄ ေနရာရွိတဲ့အနက္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္တဲ့ ၁၆၈ ေနရာကို
ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုစီကို မဲဆႏၵနယ္ ၁၂ ခုခြဲၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကတစ္ဆင့္
ေရြးခ်ယ္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ က်န္တဲ့ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္တဲ့ ၅၆ ေနရာကေတာ့ တပ္မေတာ္
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္း တင္သြင္းတဲ့ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာဆိုရင္ စုစုေပါင္း ေနရာ ၄၄၀ ရွိတဲ့အနက္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္ကေန
ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး တင္ေျမႇာက္တဲ့ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္
၃၃၀ ရွိပါတယ္။

က်န္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္တဲ့ ၁၁၀ ေနရာကိုေတာ့ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က
အမည္စာရင္းတင္သြင္းတဲ့ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

ကာလၾကာရွည္စြာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ ဒါမွမဟုတ္ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ ကြယ္လြန္သြားတာေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က တစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စု
၀န္ႀကီး ျဖစ္သြားတာေတြ စတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
လစ္လပ္ေနတဲ့ မဲဆႏၵနယ္ေတြ ရွိေနပါတယ္။

လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၃၅ ေနရာကို ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးဖို႔ကက်ေတာ့ က်ပ္ေငြ ႏွစ္ဘီလ်ံေလာက္
ကုန္က်မယ့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကလည္း ကုန္ေတာ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ၾကားျဖတ္
ေရြးေကာက္ပြဲ မလုပ္ေတာ့ဘူးလို႔ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ က်ပ္ေငြ ႏွစ္ဘီလ်ံေလာက္ ကုန္က်ခံတာဟာ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ေတြက ျပည္သူေတြရဲ႕
ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ အမွန္တကယ္ မသံုးသင့္ဘူးလားဆိုတာကိုေတာ့ ျပည္ေထာင္စု
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ တာ၀န္ရွိသူေတြရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြမွာ မေတြ႕ရွိရပါဘူး။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း