၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႀကိဳတင္မဲ ဘယ္လုိေပးမလဲ၊ ဘယ္သူေတြေပးခြင့္ရွိလဲ

ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ က်င္းပေတာ့မည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ က်င့္သံုးမည့္ ႀကိဳတင္မဲႏွင့္
ႀကိဳတင္မဲေပးခြင့္ ရွိသူမ်ားအေၾကာင္းကို ျမန္မာ့သတင္းစဥ္(ျပည္တြင္း)က ျပည္ေထာင္စု
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေသာင္းလႈိင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားသည္ကုိ
ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

*၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ႀကိဳတင္မဲနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး
အားနည္းခ်က္ေတြ ရိွခဲ့မယ္ထင္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ
ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲေတြက
အားနည္းမႈေတြကို အေတြ႕အၾကံဳယူၿပီး
ဘယ္လိုျပင္ဆင္ထားပါသလဲ ဆရာ။

အဓိကကေတာ့ ႀကိဳတင္မဲေပါ့။ ၂၀၁၀ က ေတာ့ဒီဘက္မွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္က်င္းပတဲ့
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မဲေပးျခင္းစနစ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ေရာ၊ ဥပေဒျပဳမႈနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ေရာ၊ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ေရာ အသိပညာေပးမူနဲ႔
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ အဆင့္ဆင့္မွာပါ အားနည္းတယ္။

ပါတီေတြမွာလည္း အားနည္းတယ္။ ေနာက္ဆံုးမဲဆႏၵရွင္ေတြအထိ အားနည္းတယ္။
အဲဒီအခါက်ေတာ့ အခ်ဳိ႕ကိစၥေတြမွာ သို႔ ေလာသို႔ေလာ အထင္လြဲစရာလည္း ရိွတယ္။
တခ်ဳိ႕ကလည္း လုပ္မွားကိုင္မွားေတြရိွခဲ့တယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၂ ရဲ႕
ေရြးေကာက္ပြဲ အေတြ႕အၾကံဳ (အဓိကကေတာ့ ၂၀၁၀ ရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳ)ကိုယူၿပီး ဘာကိုျပဳျပင္သလဲ
ဆိုေတာ့ ႀကိဳတင္မဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဓိကျပဳျပင္တယ္။

ျပဳျပင္တာက ႀကိဳတင္မဲကို ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ဘယ္လိုလူမ်ဳိးေတြေပးသြားသလဲ၊
ဘယ္ႏွေယာက္ ေပးသြားသလဲဆိုတာကို မသိရဘူး။ မသိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ရပ္ကြက္။
ေက်းရြာ အုပ္စုကေပးတဲ့ ႀကိဳတင္မဲကို ပံုစံ ၁၃ နဲ႔ လုပ္တယ္။ အဲဒီလို ပံုစံ ၁၃ နဲ႔ လုပ္တဲ့အတြက္
ႀကိဳတင္မဲေတြကို ဘယ္သူေတြေပးတယ္ဆိုတာ စာရင္းမွာ အတိအက် ေပၚမယ္။

အရင္တုန္းက ပိတ္ထားတဲ့ စာအိတ္ေတြနဲ႔ ပံုစံ ၁၃ ကို သြားေပးတယ္။ အခုက်ေတာ့ အဲ့ဒီလို
မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ႀကိဳတင္မဲပံုး ထားမယ္။ ႀကိဳတင္မဲပံုးေတြကို မဲ႐ံုအလိုက္ ေနရာအားလံုးမွာ
ထားေပးမယ္။

အဲဒီႀကိဳတင္ မဲပံုးေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပတဲ့ေန႔ နံနက္ ၆ နာရီ မတိုင္မီ သက္ဆိုင္ရာ မဲ႐ံုကို
ပို႔ေပးရမယ္။

အရင္တုန္းက မဲစာအိတ္ဆိုေတာ့ ထပ္ထည့္လို႔ရတယ္။ အခုက ခ်ိပ္ပိတ္ထားတဲ့ ႀကိဳတင္မဲပံုး
ဆိုေတာ့ ထပ္ထည့္လို႔လည္း မရဘူး။ ေနာက္ ႀကိဳတင္ မဲေပးသူေတြရဲ႕ စာရင္းလည္းပါတဲ့အတြက္
လိမ္လို႔လည္း မရဘူး။ ႏွစ္ခါထပ္ေပးလို႔လည္း မရဘူး။ မဲ႐ံုမဖြင့္မီ ႀကိဳတင္မဲပံုးကို လာေပး
ထားရမယ္။ မဲ႐ံုပိတ္ၿပီ၊ မဲေတြကို စတင္ေရတြက္မယ္ဆိုရင္လည္း ႀကိဳတင္မဲကို စတင္ ေရတြက္
ရမယ္။ ဒီေလာက္ထိ ႀကိဳတင္မဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပင္ထားပါတယ္။

*ရပ္/ေက်း ႀကိဳတင္မဲကို ပံုစံ ၁၃ နဲ႔စာရင္း ျပဳစုတာေတာ့ ဟုတ္ပါၿပီဆရာ။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ
ႀကိဳတင္မဲ စတင္ေပးလို႔ရမလဲ။ ႀကိဳတင္မဲေပးရာမွာလည္း ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရိွဖို႔အတြက္
ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ထားလဲ။

ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုက ေပးမယ့္ ႀကိဳတင္မဲအတြက္ ရပ္ကြက္ေကာ္မရွင္က ပံုစံ ၁၃ နဲ႔
စာရင္းျပဳစုရတာ၊ ေပးတိုင္းေပးတိုင္းမွာလည္း ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ ထည့္တာရိွတယ္။
ရပ္ကြက္ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲက သြားယူၿပီး ထည့္ေပးရတာလည္း ရိွတယ္။ အဖြဲ႕ခြဲက သြားယူရတဲ့
ႀကိဳတင္မဲကို ပါတီကိုယ္ စားလွယ္ေတြ၊ ေလ့လာေစာင့္ ၾကည့္သူေတြပါ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳတင္မဲပံုးကိုလည္း စၿပီးမဖြင့္ခင္ကတည္းက မဲ႐ံု ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေတြ
ေနာက္ဆံုး လိုအပ္ရင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူေတြကိုပါ ျပသၿပီးလုပ္မွာ။

ဒီေတာ့ ႀကိဳတင္မဲဟာ ေလ်ာ့သြားစရာလည္း မရိွဘူး။ ေက်ာ္သြားစရာလည္း မရိွဘူးေပါ့။

ႀကိဳတင္မဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ ပံုစံ ၁၃ ကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေလးစံု ျပဳစုရတယ္။
မဲ႐ံုမႉးကိုယ္တိုင္ကလည္း အဲဒီေလးစံုလံုးမွာ လက္မွတ္ထိုးရမယ္။

ပထမဆံုး ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက လက္မွတ္အရင္ထိုးေပးရတာေပါ့။ ႏွစ္စံုကို
ျပန္ေပးတယ္။ တစ္စံုကို မွတ္တမ္းအေနနဲ႔ ထားတယ္။ တစ္စံုကိုေတာ့ ရပ္ကြက္႐ံုးမွာ ကပ္ကို
ကပ္ရတယ္။

အဲ့ဒီလို ရပ္ကြက္႐ံုးမွာ ႀကိဳတင္မဲေပးထားတဲ့သူေတြကို ကပ္ထားေတာ့ သြားၾကည့္လို႔ရတာေပါ့။

မဲ႐ံုမႉးကလည္း ႏွစ္စံုယူထားရတယ္။ တစ္စံုက သူ႔မွာ မွတ္တမ္းယူထားၿပီး တစ္စံုကို
ကပ္ေပးရတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီမဲ႐ံုမွာ ႀကိဳတင္မဲေပးတဲ့သူ ဘယ္ႏွေယာက္ရိွတယ္ဆိုတာ
မဲမေရကတည္းက သိတယ္။ ရပ္ကြက္။ ေက်းရြာအုပ္စုကေပးတဲ့ ႀကိဳတင္မဲကို ေရြးေကာက္ပြဲ
မက်င္းပမီ ႏွစ္ရက္အလိုက်မွ ေပးခြင့္ရိွမယ္။

*ၿမိဳ႕နယ္ ႀကိဳတင္မဲက်ေတာ့ အမ်ဳိးအစား ဘယ္ႏွ ခုေလာက္ခြဲထားသလဲ။
ၿမိဳ႔နယ္ႀကိဳတင္မဲကို ဘယ္လိုလူေတြ ေပးလို႔ရလဲ။

ၿမိဳ႕နယ္မွာေပးတဲ့ ႀကိဳတင္မဲက်ေတာ့ သံုးမ်ဳိးခြဲထားတယ္။ ပထမတစ္မ်ဳိးက သင္တန္းသားေပါ့ (ဥပမာ-
ေဖာင္ႀကီးမွာ သင္တန္းတက္ေနတဲ့ ၀န္ထမ္းတို႔၊ ေနာက္ တကၠသိုလ္လာတက္ေနတဲ့
ေက်ာင္းသားတို႔၊ အခ်ဳပ္က်ေနတဲ့လူတို႔၊ ေဆး႐ံုတက္ေနတဲ့လူတို႔ ဒီလိုပုဂၢဳိလ္ေတြအတြက္ ပံုစံ ၁၅ နဲ႔
ေတာင္းရတယ္။

ပံုစံ ၁၅ နဲ႔ ဘယ္အခ်ိန္ေတာင္းမလဲဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ဖို႔ ေၾကညာၿပီးတဲ့ေန႔က စေတာင္းလို႔
ရတယ္။ ေတာင္းတဲ့ပံုစံက ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဘယ္မွာေနပါတယ္၊ လက္ရိွမွာေတာ့ ဒီကို
ေရာက္ေနပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႀကိဳတင္မဲေပးခ်င္ပါတယ္ဆိုၿပီး ႀကိဳတင္မဲေပးခ်င္
သူက ပံုစံ ၁၅ ကို လက္မွတ္ထိုးၿပီး ေတာင္းရတယ္။

ပံုစံ ၁၅ ကိုလည္း ဘယ္လိုရယူႏိုင္သလဲလို႔ေမးရင္ သင္တန္းတက္ေနတဲ့သူဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာ
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက သူနဲ႔ အနီးစပ္ဆံုး ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္႐ံုးက ေတာင္းယူႏိုင္တယ္။

ဥပမာ- ေဖာင္ႀကီးမွာ သင္တန္းတက္ေနသူဆိုသူနဲ႔ အနီးစပ္ဆံုး လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္က
ေတာင္းယူရတယ္။

ပံုစံ ၁၅ ကိုျဖည့္ၿပီးၿပီးဆိုရင္ေတာ့ ခုနက ေတာင္းယူထားတဲ့ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ကို ျပန္ပို႔စရာ
မလိုေတာ့ဘူး။

ႀကိဳတင္မဲ ေပးခ်င္သူေနတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေကာက္မရွင္႐ံုးေတြကို တိုက္႐ိုက္ ပို႔လိုက္တယ္။

လား႐ႈိးမွာေနတဲ့သူအတြက္ဆို လား႐ိႈး၊ ျမစ္ႀကီးနားေနတဲ့သူဆို ျမစ္ႀကီးနား၊ စစ္ေတြ၊ ေတာင္ႀကီး၊
ရန္ကုန္ စသျဖင့္ေပါ့။

သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ ေတြကလည္း အေျခခံမဲစာရင္း တကယ္ယူရတဲ့ ႀကိဳတင္
မဲေပးခ်င္သူေနထိုင္တဲ့ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာက ေကာ္မရွင္ေတြကို စစ္မယ္၊ အေၾကာင္းၾကားမယ္။

သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ကလည္း ပံုစံ ၁၅ ကိုစစ္မယ္။ စစ္လိုက္လို႔ ရပ္ကြက္မွာ တကယ္ရိွတယ္
ဆိုရင္ စာရင္းသြင္းမယ္။ စာရင္းကို ဘာနဲ႔ သြင္းလဲဆိုေတာ့ ပံုစံတစ္တစ္နဲ႔ သြင္းတယ္။
စာရင္းသြင္းၿပီးတဲ့ ပံုစံတစ္တစ္ေတြကို သူ႔ရပ္ကြက္နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ကို(ျမစ္ႀကီးနားရပ္ကြက္
တစ္ခုကဆို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္႐ံုး) ျပန္ပို႔လိုက္မယ္။

ပံုစံ တစ္တစ္ကိုလည္း ေလးေစာင္ ျပဳစုရတယ္။ အဲဒီေလးေစာင္ကို ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ ဆက္ျဖန္႔ၿပီး
ရပ္ကြက္မွာလည္းကပ္တယ္။

သက္ဆိုင္ရာေနရာ ေက်ာင္းတို႔၊ သင္တန္းတို႔မွာ လည္းရိွတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္မွာလည္း ရိွရမယ္။
ကပ္လည္းကပ္ ထားရမယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ေတြက်ေတာ့ တစ္လေလာက္ ႀကိဳတင္ မဲေပးရတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း