အနည္းဆုံး လုပ္ခလစာႏႈန္းထား အက်ပ္အတည္း

ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔က အစည္းအေ၀း၌ ေတာင္ကိုးရီးယားအထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေနစဥ္။ ႏိုင္၀င္းထြန္း/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔က အစည္းအေ၀း၌ ေတာင္ကိုးရီးယားအထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေနစဥ္။ ႏိုင္၀င္းထြန္း/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကန္႔ၾကာခဲ့သလို
အျငင္းပြားမႈမ်ားစြာ ရွိေနခဲ့တဲ့ အနည္း ဆုံးလုပ္ခလစာ သတ္မွတ္မႈ အဆိုျပဳႏႈန္းထားတစ္ရပ္ကို
အစိုးရက ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေနရာေဒသနဲ႔ လုပ္ငန္း အမ်ဳိးအစားမခြဲျခားဘဲ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတစ္ေျပးညီ
သတ္မွတ္မယ့္ ႏႈန္းထားတစ္ရပ္အျဖစ္ အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာ သတ္မွတ္မႈကို ျပ႒ာန္းသြားမွာ
ျဖစ္ၿပီး တစ္နာရီကို က်ပ္ ၄၅၀ ႏႈန္း နဲ႔ အလုပ္ခ်ိန္ ရွစ္နာရီအတြက္ တစ္ရက္ လုပ္ခ က်ပ္ ၃,၆၀၀ ကို
အဆိုျပဳႏႈန္းထားအျဖစ္ ျပ႒ာန္းထုတ္ျပန္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသတ္မွတ္ခ်က္က လုပ္သား ၁၅ ဦးနဲ႔အထက္ရွိတဲ့ လုပ္ငန္းေတြျဖစ္တယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ အဆိုျပဳႏႈန္းထားကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္ကျဖစ္ျဖစ္၊ အလုပ္သမားမ်ားဘက္က
ျဖစ္ျဖစ္ ေက်နပ္မႈမရွိပါက ၁၄ ရက္အတြင္း ကန္႔ကြက္ႏုိင္ၿပီး ကန္႔ကြက္မႈ မရွိပါက လႊတ္ေတာ္သို႔
တင္သြင္းအတည္ျပဳခ်က္ ရယူသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အနည္းဆုံး လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ယခင္ကတည္းက ဘယ္ေလာက္ႏႈန္း
သတ္မွတ္ေစကာမူ က်ပ္ ၂,၅၀၀ ႏႈန္းထက္ ပိုမေပးႏိုင္ဘူးလို႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ထားခဲ့တဲ့
လက္ခစား အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက အဆုိျပဳႏႈန္းထား က်ပ္ ၃,၆၀၀ ထြက္ေပၚလာခ်ိန္မွာ
ထိုႏႈန္းကုိသာ အမွန္တကယ္ သတ္မွတ္ပါက အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြ ပိတ္သိမ္းသြားမယ္လို႔
ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုလာခဲ့ၾကပါတယ္။

တကယ္ပိတ္မယ္ဆိုရင္ တ႐ုတ္နဲ႔ ကိုရီးယား အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ ၆၀ ေက်ာ္က ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး
၂၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အနည္းဆုံး လုပ္ခလစာ အဆိုျပဳႏႈန္းထား ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ သုံးရက္အၾကာ ဇူလိုင္လ
၂ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္မွာ လက္ခစား အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြက
အေရးေပၚအစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ၿပီး အဆိုပါ ကန္႔ကြက္ထုတ္ေဖာ္မႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္နဲ႔ ကုိးရီယား အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြက က်ပ္ ၃,၆၀၀ ႏႈန္းထား
ျပ႒ာန္းပါက စက္တင္ဘာလအတြင္း စက္႐ုံ ပိတ္သိမ္းသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ၾကတာ
ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ျမန္မာလက္ခစား အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြထဲကေတာ့ စက္႐ုံပိတ္သိမ္းသြားမယ္လုိ႔
ေျပာဆိုခဲ့တာ မေတြ႕ခဲ့ရပါဘူး။

"က်ပ္ ၃,၆၀၀ ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အတြက္မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔
ကိုယ္တိုင္က လက္ခစား။ သူမ်ားဆီက အလုပ္သမားအျဖစ္လုပ္ေနရတာ။ အစိုးရပိုင္းက
အထည္ခ်ဳပ္ေတြ လုပ္သာကိုင္သာေအာင္ ေျဖေလ်ာ့မႈပိုင္းကလည္း သိသိသာသာဘာမွ
မရွိေသးဘူး။ ဒါ့ျပင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေပးေနရတဲ့ အျခားေသာ ကုန္က်စရိတ္ေတြကလည္း
အမ်ားႀကီးပဲ။ အစုိးရပိုင္းကသာ ဒါေတြကို တာ၀န္ယူ ေျဖေလ်ာ့ေပးႏိုင္မယ္ဆုိရင္
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လည္း က်ပ္ ၃,၆၀၀ ဘယ္မေပးႏုိင္စရာရွိမလဲ"လို႔ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း
ဥကၠ႒ ဦးျမင့္စိုးက ေျပာပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ၀င္လာတဲ့ အထည္ခ်ဳပ္ေအာ္ဒါေတြဟာ လုပ္ငန္းႀကီး ေအာ္ဒါမ်ဳိးေတြ
မဟုတ္ဘဲ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံေတြ အပါအ၀င္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့
ျပည္ပႏိုင္ငံေတြက မလိုခ်င္တဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သား၀တ္စုံ၊ ေက်ာင္း၀တ္စုံကဲ့သို႔ ေဈးအေပါဆုံး
ေရာင္းခ်ရတဲ့ အ၀တ္အထည္မ်ဳိးကိုသာ အမ်ားစုျဖစ္တာမို႔ ရရွိတဲ့ခ်ဳပ္ခနည္းသလို၊ ေအာ္ဒါရရွိခ်ဳပ္
လုပ္ရဖို႔ အစိုးရကို ေပးေဆာင္ရတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေၾကး ကုန္က်မႈေတြရယ္ေၾကာင့္
အလုပ္သမားေတြကို က်ပ္ ၂,၅၀၀ ထက္ ပိုမေပးႏုိင္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ အဆိုပါ ရွင္းလင္းပြဲမွာ
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီအတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ၁၄ ရက္ အတြင္း ကန္႔ကြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း
အမ်ဳိးသားေကာ္မတီအဆင့္ ေဆြးေႏြးမႈမွာလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမႉး ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္ က ေျပာပါတယ္။

"ဒါကို ညႇိႏႈိင္းဖို႔ အခ်ိန္တစ္ခုလိုအပ္တယ္။ အဲလိုမွ မဟုတ္ရင္ေတာ့ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြ
ရပ္တန္႔သြားဖို႔ပဲ ရွိလိမ့္မယ္"လို႔ ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္က ေျပာပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ အစိုးရက အဆိုျပဳသတ္မွတ္တဲ့ ႏႈန္းထားကို ေပးႏိုင္ဖို႔ အစိုးရပိုင္းက အထည္ခ်ဳပ္
လုပ္ငန္းေတြကို ပံ့ပိုးေပးဖို႔လိုအပ္တဲ့ အခ်က္ေတြကို ထုတ္ျပန္ခဲ့တာကုိလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီျပင္ အစုိးရက သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ပိုသတ္မွတ္မႈႏႈန္းထားကို တစ္ဆခြဲအျဖစ္ ျပင္ဆင္
ျပ႒ာန္းဖို႔လည္း ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ လက္ခစားအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြ ေရရွည္ရပ္တည္ႏုိင္ဖုိ႔ အစိုးရေခ်းေငြ
ရရွိမႈခက္ခဲတာ၊ မလုံေလာက္တာ၊ ေငြလဲႏႈန္း မတည္ၿငိမ္တဲ့အတြက္ ခ်ဳပ္ခႏႈန္းထား
သတ္မွတ္ေတာင္းခံရာမွာ အခက္အခဲရွိတာ၊ ဘဏ္ အတိုးႏႈန္းျမင့္မားတာ၊ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔
ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္မႈကို နည္းတာ စတဲ့အခ်က္ေတြကို အစိုးရပိုင္းက ေျဖေလ်ာ့ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔
ေတာင္းဆိုလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ စီးပြားေရးအၾကံေပးအဖြဲ႔၀င္ ေဒါက္တာေဇာ္ဦးက အစိုးရပိုင္းအေနနဲ႔
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ေျဖေလ်ာ့မႈဆိုင္ရာေတြကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ဖုိ႔
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွာ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔
မျဖစ္ႏိုင္ေသးတာမို႔ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာ
စတင္သတ္မွတ္ခ်ိန္မွာ အခက္အခဲေတြ ၾကံဳေတြ႔ရဦးမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ဆိုပါတယ္။

အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအးျမင့္ကေတာ့ အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာ
အဆိုျပဳႏႈန္းထားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မေပးႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုေပးႏိုင္ေအာင္
လုပ္မလဲဆိုတာကို ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားေစခ်င္သလို အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔လည္း
ယင္းအဆိုျပဳႏႈန္းထားဟာ ပထမအဆင့္ သတ္မွတ္မႈသာျဖစ္ၿပီး တျဖည္းျဖည္းခ်င္း
ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သြားလုိ႔ရတယ္ဆိုတာကို နားလည္ထားေစခ်င္တယ္လို႔
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာကုိ က်ပ္ ၄,၀၀၀ ေအာက္ မသတ္မွတ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုထားၾကတဲ့
အလုပ္သမားေတြကေတာ့ အဆိုျပဳႏႈန္းထား က်ပ္ ၃,၆၀၀ သတ္မွတ္မယ္ဆိုပါက
ယင္းႏႈန္းထားနဲ႔အတူ အျခားခံစားခြင့္မ်ားကို ေပးအပ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုလာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ ယာယီအျဖစ္ အေျခစိုက္ထားတဲ့ အလုပ္သမားသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္း ငါးခုပူး
ေပါင္းၿပီး ဇူလိုင္လ ၅ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာေတာ့ ၎တို႔အေနနဲ႔
အဆိုျပဳႏႈန္းထား ၃၆၀၀ က်ပ္ကို သေဘာတူလက္ခံတယ္လုိ႔ အသိေပးထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

"က်ပ္ ၃,၆၀၀ ႏႈန္းက အလုပ္ရွင္ေရာ အလုပ္သမားဘက္ကပါ မွ်ၿပီးေျပာထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္
သင့္တင့္မွ်တပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ဒီႏႈန္းကို ကြ်န္ေတာ္တို႔လက္ခံပါတယ္"လို႔ အလုပ္သမား
သမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ)ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္က ေျပာပါတယ္။

E-Land Myanmar အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ အလုပ္သမား ကိုေက်ာ္လြင္ဦးက အနည္းဆုံး လုပ္ခလစာ
သတ္မွတ္ဖို႔ ေစာင့္လာတာ ႏွစ္ႏွစ္ နီးပါးရွိေနၿပီမုိ႔ လက္ရွိ သတ္မွတ္လုိက္တဲ့ႏႈန္းထားကို
အျပည့္အ၀ သေဘာမတူေပမယ့္ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ေပၚထြက္လာတာကို
လက္ခံတဲ့အေနနဲ႔ သေဘာတူတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ယာယီ)ကေတာ့ အဆိုျပဳႏႈန္းထားနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာ က်ပ္ ၄,၀၀၀ ႏႈန္းသတ္မွတ္ဖို႔ ကန္႔ကြက္လႊာ
တင္သြားဖို႔ရွိတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။

"နဂိုကတည္းက အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာ က်ပ္ ၄,၀၀၀ ႏႈန္းေအာက္ဆုိရင္လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔
ကြ်န္ေတာ္တို႔ေျပာထားခဲ့တယ္။ အခု က်ပ္ ၄,၀၀၀ ႏႈန္းေအာက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔
ဒီအဆိုျပဳႏႈန္းထားကို ကန္႔ကြက္သြားမွာပါ"လုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ယာယီ)
ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းေ၀က ေျပာပါသည္။

အျခားတိုင္းေဒသႀကီးေတြနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြက လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုကေတာ့ တစ္ႏုိင္ငံလုံး
အတိုင္းအတာ ျပ႒ာန္းမယ့္ အဲဒီအဆိုျပဳႏႈန္းထားကို လက္ခံႏိုင္တယ္လုိ႔ ဆိုၾကပါတယ္။

ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံ့ၿမိဳ႕မွာ ေရာ္ဘာစိုက္ခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဦးခင္ၾကဴး က
ကရင္ျပည္နယ္ထဲက ေရာ္ဘာစိုက္ခင္း လုပ္ကိုင္သူေတြကုိ အနည္းဆုံးလုပ္ခအျဖစ္ တစ္ေန႔
က်ပ္ ၄,၀၀၀ ကေန က်ပ္ ၇,၀၀၀ အထိ ေပးရတာမို႔ အစုိးရသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းတဲ့ က်ပ္ ၃,၆၀၀
အဆိုျပဳႏႈန္းထားကို လက္ခံႏိုင္တယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။

ပခုကၠဴၿမိဳ႕က ပဲကုန္သည္ ကိုဇင္မင္းထြန္း က ပြဲ႐ုံလုပ္သားေတြကို ယခင္ကတည္းက
ေငြ က်ပ္ ၄,၀၀၀ ေပးခဲ့တာမို႔ က်ပ္ ၃,၆၀၀ ႏႈန္းထားဟာ အလုပ္ရွင္နဲ႔အလုပ္သမားၾကား မွ်တတဲ့
ႏႈန္းထားျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာအေျခခ် လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လက္ခစားအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း
၃၀၀ ေက်ာ္အနက္က လုပ္ငန္း ၁၄၅ ခုက ေတာ့ အဆုိျပဳႏႈန္းထား က်ပ္ ၃,၆၀၀ ကို
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုျပဳႏႈန္းထားထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ဇြန္လ ၂၉ ရက္က စတင္ေရတြက္မယ္ဆိုရင္ ႏႈန္းထားကို
ကန္႔ကြက္ဖို႔ ရက္သတၱပတ္ခန္႔သာ အခ်ိန္က်န္ေတာ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုကန္႔ကြက္မႈေတြအေပၚ အစုိးရက အမ်ဳိးသားေကာ္မတီအဆင့္ အစည္းအေ၀းမွာ
ဘယ္လိုဆုံးျဖတ္မလဲ။

အမ်ဳိးသားေကာ္မတီအဆင့္က ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဘယ္လိုဆက္လက္
ေဆြးေႏြးၾကမလဲဆိုတာကေတာ့ အတိအက်ေျပာဖို႔ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

"ကြ်န္မအေနနဲ႔ ေျပာႏိုင္တာကေတာ့ ကြ်န္မတို႔ အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာကို သတ္မွတ္တဲ့အခါမွာ
အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို မေမ့ၾကဖို႔ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပည္ပက
လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ၀င္လာတဲ့အခါ ျမန္မာႏိုင္ငံက အလုပ္သမားလုပ္ခလစာ ေဈးေပါလို႔ ၀င္လာတာမ်ဳိး၊
ကြ်န္မတို႔ ႏိုင္ငံကို ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ဖို႔စဥ္းစားတဲ့အခါ လုပ္ခလစာေဈးေပါလို႔ စဥ္းစားတာမ်ဳိး
မျဖစ္ေစခ်င္တာ အမွန္ပါပဲ"လို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္း ကေျပာပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း