ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္းမ်ားေပၚ၌ က်န္းမာေရးသတိေပး႐ုပ္ပံုမ်ား ေဖာ္ျပရေတာ့မည္

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ ေရာင္းခ်သည့္ စီကရက္ဘူးမ်ားေပၚတြင္ က်န္းမာေရးသတိေပး႐ုပ္ပံုမ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအအင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ ေရာင္းခ်သည့္ စီကရက္ဘူးမ်ားေပၚတြင္ က်န္းမာေရးသတိေပး႐ုပ္ပံုမ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ထုတ္လုပ္သည့္ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး
သတိေပး႐ုပ္ပံုႏွင့္ စာသားမ်ား ေဖာ္ျပရန္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကို မၾကာမီထုတ္ျပန္ေတာ့မည္ဟု
က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

"ေဆးလိပ္ဘူးရဲ႕ ေရွ႕ေနာက္မ်က္ႏွာျပင္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ က်န္းမာေရး သတိေပး႐ုပ္ပံုနဲ႔
စာသားေတြ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏိုင္ဖို႔ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ တစ္ရပ္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါအခ်က္ေတြနဲ႔ အညီ ျပဳစုေရးသားခဲ့ပါတယ္၊ အခု ဥပေဒ ပညာရွင္ေတြရဲ႕
အၾကံျပဳခ်က္နဲ႔အညီ အၿပီးသတ္ ျပင္ဆင္ေရးသားျပဳစုၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာမီ အေကာင္အထည္
ေပၚလာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎က ဩဂုတ္ ၂၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ေဆးလိပ္ႏွင့္
ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ ပစၥည္းထုပ္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရးသတိေပး႐ုပ္ပံုႏွင့္ စာသားပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပျခင္း
ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကို ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၏ အၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးအဆင့္သို႔
ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္ဟု ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ အေျခခံက်န္းမာေရးဌာန
ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒါက္တာ နန္းႏိုင္ႏိုင္ရွိန္က ေျပာၾကားသည္။

"ဘယ္အဆင့္အထိ ေရာက္ေနၿပီလဲဆိုေတာ့ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာက ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး ရဲ႕
အၾကံျပဳခ်က္နဲ႔အညီ ျပင္ဆင္ၿပီးသြားၿပီ၊ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ေတာ့ ေရာက္ေနၿပီ၊ က်န္းမာေရး
၀န္ႀကီးဌာနကို တင္ထားၿပီးၿပီ၊ ၀န္ႀကီးဌာနက အတည္ျပဳၿပီဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ ထုတ္ျပန္လို႔ရၿပီေပါ့"
ဟု ၎က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာၾကားသည္။

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လိုအပ္ပါက အစိုးရအဖြဲ႕သို႔
ဆက္လက္တင္ျပရမည္ဟု ေဒါက္တာ နန္းႏိုင္ႏိုင္ရွိန္က ဆိုသည္။

"တကယ္လို႔ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဆက္တင္ဖို႔လိုမယ္ဆိုရင္ေတာ့
ဆက္တင္ရဦးမွာေပါ့။ အဲဒါၿပီးလို႔ရွိရင္ေတာ့ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ပါၿပီ။ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ ျဖစ္မယ္ဆိုတာ
ကိုေတာ့ ေသခ်ာေျပာလို႔ မရဘူး။ ဒီလထဲ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ဖို႔ေတာ့ ႀကိဳးစားေနတာေပါ့။ ေသခ်ာတာက
ဒီႏွစ္အတြင္းထဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ " ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ၿပီးပါက ေျခာက္လအတြင္း အသက္၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီး စက္႐ံုမ်ားကို ႐ုပ္ပံုမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊
ေဟာေျပာျခင္းတို႔ကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးဆိုင္ရာ သတိေပး ႐ုပ္ပံုမ်ားမွာ ေဆးရြက္ႀကီး၏ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစသည့္
ကင္ဆာပံုမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းတြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားေနသည့္ ပံုမ်ားျဖစ္ၿပီး
က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးက ေရးဆြဲသတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

"သတိေပး႐ုပ္ပံုေတြကို ဥပေဒအရ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ေပးရတာပါ။
တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ လုပ္ေနတဲ့ ႐ုပ္ပံုေတြကိုလည္း အတုယူပါတယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံက ပံုေတြကိုလည္း
ယူလိုက္တယ္" ဟု ေဒါက္တာ နန္းႏိုင္ႏိုင္ရွိန္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္သံုးစြဲမႈ
ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းေရးအတြက္ ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း
ဥပေဒလိုက္နာေစရန္ ပညာေပးမႈႏွင့္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို အျပစ္ေပး အေရးယူမႈမ်ား
အားနည္းေနသည္ဟု ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက သံုးသပ္ထားသည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က ႀကီးမႉးကာ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္း သံုးစြဲမႈ
ေလ်ာ့က်ေရးအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၊
ေဆးရြက္ႀကီး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္
ကမၻာ့ ႏိုင္ငံမ်ားက သေဘာတူ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း အဆိုပါသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၂၀ ရက္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

စီးကရက္ဘူးမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည့္ စာတမ္း၊ ႐ုပ္ပံုမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး သံုးစြဲသင့္သည့္
စာသားႏွင့္ ႐ုပ္ပံု၊ တည့္သြင္း ေဖာ္ျပသင့္သည့္ ေနရာ၊ ႐ုပ္ပံုစာသား၏အရြယ္အစား၊
အေရာင္အေသြးႏွင့္ အဓိက အသံုးျပဳရမည့္ ဘာသာစကားစသည့္ လိုက္နာသင့္သည့္
အေျခခံအခ်က္ ရွစ္ခ်က္အပါအ၀င္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို စာခ်ဳပ္တြင္ အေသးစိတ္
ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျခာက္ရပ္ကိုလည္း
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ပင္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားက သေဘာတူခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။

"အဲဒီမဟာဗ်ဴဟာ ေျခာက္ရပ္အနက္ ေဆးလိပ္နဲ႔ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစည္းထုပ္ေတြမွာ ေဆးလိပ္၊
ေဆးရြက္ႀကီးရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲအႏၲရာယ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ
သတိေပးစာတန္းေတြ၊ ႐ုပ္ပံုေတြ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေစတာဟာ ႐ိုးရွင္းေပမယ့္ အလြန္ထိေရာက္တဲ့
ဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္အေနနဲ႔ ပါ၀င္ပါတယ္" ဟု ေဒါက္တာ သန္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ေသဆံုးသူ စုစုေပါင္း၏ ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မကူးစက္တတ္သည့္
ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အသက္ ၃၀ ႏွင့္ ၇၀ ၾကားရွိ လူ ေလးဦးတြင္ တစ္ဦးမွာ ဆီးခ်ဳိ၊ ေသြးတိုး၊
ႏွလံုးႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါစေသာ မကူးစက္တတ္သည့္ ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ကာ
ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြား ေသဆံုးသူ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။

"အခုလို ျဖစ္ပြားေသဆံုးမႈ ျမင့္တက္လာေနတဲ့ မကူးစက္တတ္တဲ့ေရာဂါေတြရဲ႕ အဓိက
လက္သည္ကေတာ့ ေဆးလိပ္နဲ႔ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္း သံုးစြဲျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု
ေဒါက္တာသန္းေအာင္ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း