အမ်ဳိးသားေရး လႈပ္ရွားသူသံုးဦး တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္စီစဥ္

ဘဂၤါလီအေရး ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲတစ္ပဲြတြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားေနသည့္ ကုိ၀င္းကိုကိုလတ္ (တိုက္ပံုအနက္ျဖင့္)အား ေတြ႕ရစဥ္။ ဇာနည္ၿဖိဳး/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ဘဂၤါလီအေရး ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲတစ္ပဲြတြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားေနသည့္ ကုိ၀င္းကိုကိုလတ္ (တိုက္ပံုအနက္ျဖင့္)အား ေတြ႕ရစဥ္။ ဇာနည္ၿဖိဳး/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ျပည္တြင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားေရး ကြန္ရက္အဖြဲ႕က
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မၾကာမီက်င္းပေတာ့မည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တစ္သီးပုဂၢလ
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္
ျဖစ္သည္။

"ဘယ္လိုႏုိင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္ေစ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး
ဘာေတြကိုပဲ ေဆာင္ရြက္ေနပါေစ၊ အမ်ဳိးသားေရးကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားလို႔ မရဘူးလို႔ ခံယူထားတယ္။
အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြလိုမ်ဳိးမွာ အမ်ဳိးသားေရး႐ႈေထာင့္က
အေရးႀကီးတယ္။ လက္ရွိလြတ္ေတာ္အတြင္းမွာ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးေတြကို ကာကြယ္ဖို႔
ဥပေဒေတြ လိုအပ္ေနပါတယ္၊ အမ်ဳိးသားေရးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ဥပေဒေတြကို ျပ႒ာန္းတဲ့အခါမွာ
ေႏွးေကြးတုံ႔ဆိုင္းေနတာေတြ သြားေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ လြတ္ေတာ္တြင္းမွာ အမ်ဳိးသားေရး
တက္ႂကြသူေတြ လုိအပ္ေနေသးတယ္လို႔ ခံယူပါတယ္"ဟု ျမန္မာ့အမ်ဳိးသားေရးကြန္ရက္အဖြဲ႕
ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ကို၀င္းကိုကိုလတ္က ေျပာသည္။

ကို၀င္းကိုကိုလတ္သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ထန္းတပင္ဇာတိျဖစ္ၿပီး ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး
ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္က ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။

"၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့အခါမွာ အမ်ဳိးသားေရးပါတီေတြကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တာေတြလည္းရွိေတာ့
သူတို႔ မရွိတဲ့ေနရာကို ရွာၿပီး ၀င္ၿပိဳင္ၾကရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေရြးခ်ယ္တဲ့ ေနရာကေတာ့
အမ်ဳိးသားေရးပါတီအခ်င္းခ်င္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မရွိလို႔ အဆင္ေျပသြားပါတယ္။ ပန္းတေနာ္ကို
ဘာေၾကာင့္ေရြးရသလဲဆိုရင္ ရန္ကုန္နဲ႔ မနီးမေ၀းျဖစ္တာရယ္ ဧရာ၀တီေဒသဘက္မွာ
နယ္ခံမိတ္ေဆြေတြ ရွိေနတာေတြရယ္ေၾကာင့္ပါ။ ပါတီက ခုနစ္ခု ရွိပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ
အားလုံး ရွစ္ဦးၿပိဳင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

၎၏ လုပ္ကိုင္ဖက္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေန၀င္းေအာင္ႏွင့္ ဦးႏုိင္၀င္းထြန္း(ခ)ေနာင္ေတာ္ေလးတို႔
ကလည္း က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္
၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားေရးကိစၥမ်ားကို လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြင္းက အမ်ဳိးသားေရးရာ
ဥပေဒမ်ားကို ပါ၀င္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ျခင္းက တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ အမ်ဳိးသားေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို
ပိုမိုထိေရာက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း ဦးႏိုင္၀င္းထြန္း(ခ)ေနာင္ေတာ္ေလးက ေျပာသည္။

"အမ်ဳိးသားေရးကို ဘယ္သူမဆို မည္သည့္ ေနရာကေနျဖစ္ေစ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ အမ်ဳိးသားေရးကိစၥ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတုိင္းအတာအေနနဲ႔
ပိုမိုအက်ဳိးရွိေစခ်င္ရင္ေတာ့ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္းကေန ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္တာက
ပိုမိုသင့္ေတာ္မယ္ထင္လို႔ပါ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာ့အမ်ဳိးသားေရး ကြန္ရက္အဖြဲ႔သည္ အမ်ဳိးေရးကိစၥမ်ားကို လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရင္း
ေပၚေပါက္လာေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း
မရွိေသးေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကြန္ရက္အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအရ
တရား၀င္အသင္းအဖြဲ႔အျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ရန္ ရည္မွန္းထားသည္။

ကြန္ရက္အဖြဲ႔က တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာအထိ အဖြဲ႔၀င္အင္အား လြမ္းမိုးႏုိင္မႈ မရွိေသာ္လည္း
ကြန္ရက္အဖြဲ႔၀င္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ျဖင့္ အဓိကၿမိဳ႕ျပႀကီးမ်ားတြင္ အေျခစိုက္ကာ အမ်ဳိးသားေရး
တက္ႂကြအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ အမ်ဳိးသားေရးကိစၥမ်ားကို အတူပူးတြဲ
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အဖြဲ႔၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးျဖစ္သူ ဦးႏိုင္၀င္းထြန္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့အမ်ဳိးသားကြန္ရက္အဖြဲ႔၏ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈသည္ မ်ဳိးဆက္လူငယ္မ်ား အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္
တက္ႂကြလာေစရန္ စံျပလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦး၀င္းကိုကိုလတ္က ေျပာသည္။

"အမ်ဳိးသားေရးမူ၀ါဒကို လက္ကိုင္ထားၿပီး အမ်ဳိးသားေရးယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ
ရွိေစခ်င္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေလ့လာမိသေလာက္ ေရႊးေကာက္ပြဲ နီးလာတဲ့အခါမွာ အမ်ဳိးသားေရး
အသင္းအဖြဲ႔ေတြ၊ ၀ံသာႏုအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အမ်ဳိးသားေရးက ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ မဆိုင္သလို
ေရွာင္ရွားေနၾကတာေတြ သြားေတြ႔ရပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးကို ပါတီေတြကသာ ၀င္ေရာက္
ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတာမ်ဳိး သြားေတြ႔ရတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး(မဘသ)အဖြဲ႔မ်ား၏ အမ်ဳိးသားေရး လႈံ႔ေဆာ္ဆႏၵျပပြဲ
မ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိေသာ ျမန္မာ့အမ်ဳိးသားေရး ကြန္ရက္အဖြဲ႔၀င္မ်ား
ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းသည္ မဘသအဖြဲ႔ႏွင့္ မည္သို႔မွ် မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း
မဘသအဖြဲ႔မွ ဗဟိုဦးေဆာင္အဖြဲ႔၀င္ ဦးေအာင္ၿမိဳင္(မစိုးရိမ္)က ေျပာသည္။

"အဲဒီကြန္ရက္က သူတို႔ဘာသာ သီးသန္႔ဖြဲ႕ ထားတဲ့အဖြဲ႔ပါ။ သူတို႔ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔သူတို႔
သီးသန္႔အသင္းအဖြဲ႔ပါ။ မဘသန႔ဲ တိုက္႐ိုက္ဆိုင္တာ မဟုတ္ဘူး၊ တစ္ခုရွိတာက မဘသ
ဆရာေတာ္ေတြက ၫႊန္ၾကားတာေတြ အကူအညီေတာင္းတာေတြေတာ့ သူတို႔
လိုက္လုပ္ေပးတယ္၊ ဆႏၵျပပြဲေတြမွာလည္း လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးၾကတယ္။
မဘသ အလုပ္အမႈေဆာင္လည္း မဟုတ္သလို အဖြဲ႔၀င္ေတြလည္း မဟုတ္ပါဘူး၊
အဲဒီအတြက္ မဘသအဖြဲ႔နဲ႔ လုံး၀ မသက္ဆုိင္ပါဘူး။ အမ်ဳိးသားေရးကို တာ၀န္သိသူ
ဘယ္သူမဆို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိပါတယ္၊ အဲဒီအတြက္ ဂုဏ္ယူပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ကြန္ရက္အဖြဲ႔သည္ အစၥလာမ္မစ္အစြန္း ေရာက္၀ါဒမ်ားအေၾကာင္း ေဟာေျပာပြဲမ်ားႏွင့္
ဘဂၤါလီဆန္႔က်င္ေရးပြဲမ်ား၊ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔တြင္
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္တုိ႔တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း