လယ္လုပ္သူ လယ္ပိုင္ခြင့္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားပါမယ္

ေဒၚနန္႔သန္းျမင့္ၾကည္
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမား
ျပည္သူ႔ပါတီ

* ဘယ္ မဲဆႏၵနယ္က ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မလဲ။

ဧရာ၀တီတိုင္း က်ဳံေပ်ာ္၊ ေရၾကည္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၃ က ေန အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္
၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာပါ။

* ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတြ႕ႀကံဳရတဲ့ အခက္အခဲေတြက ဘာေတြျဖစ္မလဲ။

ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ေတြ႕ၾကံဳရတဲ့ အခက္အခဲကေတာ့ ရန္ပံုေငြပါ။ ပါတီအသစ္ျဖစ္ေတာ့ ရန္ပံုေငြ
မရွိပါဘူး။ ကိုယ့္ေငြနဲ႔ ကိုယ္ အက်ဳိးေဆာင္ လုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။ ပါတီကို က်စ္လ်စ္ ခိုင္မာေအာင္
လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ေနာက္အခက္အခဲ တစ္ခုကေတာ့ ကိုယ့္အတြက္ ေရၾကည္က
ေဒသသစ္ျဖစ္ေတာ့ မဲဆြယ္ရာမွာ အားအင္စိုက္ထုတ္ရပါမယ္။

* ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ပါတီက ဘယ္လိုကူညီ ပံ့ပိုးေနပါသလဲ။

ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ေတြထဲမွာ ေရၾကည္အသိမိတ္ေဆြ ရွိတယ္။ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးအတြက္
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါလိမ့္မယ္။ ဖဲြ႕စည္းထားတာ မၾကာေသးတဲ့ပါတီ အသစ္ျဖစ္တဲ့ အခါက်ေတာ့
ေငြေၾကးအေနနဲ႔ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မႈေတာ့ မရွိပါဘူး။

* မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလမွာ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမလဲ။

မဲဆြယ္စည္း႐ုံးရာမွာ လက္ကမ္းစာေစာင္ သံုးမယ္။ အလံ စတစ္ကာေတြ လုပ္မယ္။
ကိုယ္စားလွယ္မိတ္ဆက္ လက္ကမ္းစာေစာင္ လုပ္မယ္။ ပါတီလက္ကမ္းစာေစာင္ ေ၀ပါမယ္။
မိတ္ေဆြေတြ ဖိတ္ၿပီး ေဟာေျပာစည္း႐ံုး ပဲြေလးေတြ လုပ္မယ္။

* ျပည္သူေတြက အန္တီကို ဘာေၾကာင့္မဲေပးသင့္တယ္လို႔ ထင္လဲ။

ကိုယ့္နယ္ျဖစ္တဲ့ က်ဳံေပ်ာ္မွာေတာ့ ေက်ာင္းဆရာမ လုပ္ခဲ့တဲ့ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္
လူမႈအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ ေဒသခံေတြ သိၿပီးသားပါ။ စာသင္ေက်ာင္းေတြ
တစ္ရြာတစ္ေက်ာင္း ရရွိဖို႔၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေတြ
ေကာင္းမြန္လာဖို႔ ၾကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။

* ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕မဲဆႏၵရွင္ေတြကို ေပးခ်င္တဲ့ သတင္းစကားက
ဘာမ်ားျဖစ္မလဲ။

ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ရပိုင္ခြင့္၊ လယ္လုပ္သူ လယ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္
ေဆာင္ရြက္ေပးသြားပါမယ္။ မ်ဳိးေကာင္း မ်ဳိးသန္႔ေတြ ရရွိေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးထြက္ရွိလာတဲ့ မ်ဳိးေကာင္း
မ်ဳိးသန္႔စပါးေတြ ေဈးေကာင္းရေအာင္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားပါမယ္။

ေနာက္ အမ်ဳိးသမီးရပိုင္ခြင့္ေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာပါ။ နစ္နာမႈေတြ မျဖစ္ရေအာင္
ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေပးသြားပါမယ္။

* အႏိုင္ရခဲ့မယ္ဆိုရင္ သမၼတေလာင္းကို ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားလဲ။

အႏိုင္ရခဲ့ရင္ ေရြးခ်ယ္ခံအမတ္ေတြထဲက တိုင္းျပည္၊ လူမ်ဳိးေကာင္းက်ဳိးရေအာင္
ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္ လူကို သမၼတ ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သြားပါမယ္။ ျပင္ဆင္စရာအမ်ားႀကီးနဲ႔
ႏံြနစ္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္ႀကီးကို ကယ္တင္ႏိုင္မယ့္ ပုဂၢိဳလ္၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္
ပုဂၢိဳလ္ကို ေရြးခ်ယ္သြားပါမယ္။

* ႏို၀င္ဘာေရြးေကာက္ပဲြက တိုင္းျပည္အေျပာင္းအလဲအတြက္ မွတ္ေက်ာက္တင္မယ့္
ေရြးေကာက္ပဲြလို႔ ေျပာဆိုေနေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အန္တီ
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က ဘာမ်ားျဖစ္မလဲ။

ေရြးေကာက္ပဲြအလြန္ အေျပာင္းအလဲကို အမ်ားႀကီးေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္မထားပါဘူး။ ျပည္သူေတြ
စား၀တ္ေနေရး ေျပလည္လာေစဖို႔ပဲ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း