ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားတုိ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား

မၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္း က်င္းပေတာ့မည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္
ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား၏ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ားကို ပံုစံမ်ဳိးစံုျဖင့္ ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္
ေတြ႕ျမင္လာရသည္။

လက္ရိွအႏုိင္ရပါတီ ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီက "အနာဂတ္ဘ၀
ေျပာင္းလဲတုိးတက္ဖုိ႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကို မဲေပးစို႔" ဟု ေႂကြးေၾကာ္ေနသည့္နည္းတူ အင္အားႀကီး
အတုိက္အခံပါတီ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (အင္န္အယ္လ္ဒီ)ကလည္း "အမွန္တကယ္
ေျပာင္းလဲဖုိ႔ NLD ကို မဲေပးစို႔"ဟု စည္း႐ံုးေဟာေျပာလ်က္ရိွသည္။

သို႔ေသာ္ က်န္ပါတီမ်ားကမူ ယေန႔အထိ သိသိသာသာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္ကို
မေတြ႕ရေသးေပ။

ႏုိ၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား အမ်ားစု
လႊမ္းမိုးထားသည့္ အစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အရပ္သားဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ားက
အစားထုိးေနရာယူရန္ ေရကုန္ေရခန္း ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

တုိင္းျပည္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္သမုိင္းမွတ္တုိင္အျဖစ္ တင္စားေျပာဆုိ ေနၾကသည့္
ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာျပည္သူတို႔ လိုလားေနသည့္ အေျပာင္းအလဲအတြက္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လည္း ျဖစ္သည္။

အေျပာင္းအလဲကို ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနေသာ ျပည္သူမ်ားဟုဆုိရာတြင္ ႏုိင္ငံလူဦးေရ၏
၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ ကိုယ္စားျပဳေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားလည္း ပါ၀င္ေနသည္။

လတ္တေလာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလမွာေတာ့ ပါတီႀကီးမ်ား ေျပာဆုိစည္း႐ံုးေနသည့္
ေခါင္းစဥ္ႀကီးမ်ားေအာက္မွာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ေမွ်ာ္လင့္သည့္ အေျပာင္းအလဲေတြ
ကေတာ့ ပါ၀င္မေနပါဘူး။

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က လယ္သမားေတြဆိုေတာ့ ႏုိင္ငံေရးလည္း သိပ္နားမလည္ဘူးဗ်။ ဒါေပမဲ့
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အတြက္ တက္တက္ႂကြႂကြ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ဆုိတဲ့ ပါတီလည္း မၾကားမိေသးဘူး။
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အတြက္ အေရးႀကီးတာကေတာ့ လယ္ေျမကို ခုိင္ခုိင္မာမာ ပုိင္ဆုိင္ႏိုင္ဖုိ႔ပဲ။
လယ္သမားတစ္ေယာက္အတြက္ လယ္ေျမပိုင္ဆုိင္မႈခုိင္မာမႈက အဓိကပဲ။ မဟုတ္ရင္
သိမ္းခ်င္တုိင္း သိမ္းခံေနရတာ"ဟု တနသၤာရီတုိင္း၊ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆန္းခ်ီရပ္ကြက္တြင္
ေနထုိင္သည့္ လယ္ယာလုပ္ကိုင္သူ ဦးထြန္းထြန္း၀င္းက ေျပာသည္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္မွ ယေန႔ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ
အစုိးရလက္ထက္အထိ ေခတ္အဆက္ဆက္ စံျပစိုက္ခင္းေဖာ္ထုတ္ေရး၊ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာေဖာ္ထုတ္ေရး၊
ႏုိင္ငံေတာ္စီမံကိန္း၊ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုတည္ေဆာက္ေရး၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား တုိးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ေရး စသည့္ေခါင္းစဥ္
အမ်ဳိးမ်ဳိးေအာက္တြင္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ဳိးစံုျဖင့္ လယ္ယာမ်ားကို သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည္။

လယ္သမားမ်ားမွာ ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ လယ္ယာလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ေပမယ့္လည္း
အစိုးရအဆက္ဆက္က ယင္းေျမယာမ်ားကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ ခုိင္မာသည့္ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္
မေပးခဲ့သလို ၁၉၄၇၊ ၁၉၇၄၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ သံုးခုစလံုးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သည္
ေျမေပၚ ေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ ေလထုအတြင္းရိွ သယံဇာတပစၥည္းအားလံုး၏
ပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

"လယ္သမားဆုိတာ ေခတ္အဆက္ဆက္ နင္းျပားဘ၀ပဲ။ အလုပ္ဘယ္ေလာက္လုပ္လုပ္
ဆင္းရဲၾကတယ္။ အခု ဒီမုိကေရစီေခတ္လုိ႔ ေျပာေနၾကတယ္။ တို႔ကေတာ့ ဒီမုိကေရစီေတြ
ဘာေတြထက္ လက္ေတြ႕မွာ ဘယ္ေလာက္ အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္မလဲဆုိတာပဲ
စိတ္၀င္စားတယ္။ အဘတုိ႔ ျဖစ္ေစခ်င္တာ လယ္သမားေတြဘ၀ကို ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေပးမယ့္
ဥပေဒေတြ ျဖစ္လာဖုိ႔ပဲ"ဟု ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေမာ္ကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးတင့္လြင္ ကေျပာသည္။

ဆုိရွယ္လစ္ေခတ္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမႏုိင္ငံပိုင္
ျပဳလုပ္ေရးဥပေဒ၊ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္သည့္ဥပေဒမ်ားကို
ျပ႒ာန္းေပးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ကန္႕သတ္ခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္သာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ရရိွခဲ့ၿပီး ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ေတာ့ မေပးခဲ့ေပ။

ထိုအခ်က္သည္ လယ္သမားမ်ားထံမွ ေျမမ်ားကို အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ဳိးစံုျဖင့္ သိမ္းဆည္းႏုိင္ရန္
အေျခခံအေၾကာင္းရင္းပင္ ျဖစ္သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ လယ္ယာေျမဧကမ်ားစြာ
သိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး အမ်ားစုကို ၎တုိ႔ႏွင့္အလ်င္းသင့္ရာ ကုမၸဏီမ်ားကုိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားမွာ လယ္ယာေျမမ်ားကို နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္
ရယူပုိင္ဆုိင္လာၿပီး အခ်ိန္တုိအတြင္း သန္းႂကြယ္သူေဌးမ်ား ျဖစ္သြားၾကေသာ္လည္း
ေတာင္သူမ်ားမွာ ေျမယာမဲ့ဘ၀သုိ႔ ေရာက္ရိွလာသည္။

အဆုိပါ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္
အစိုးရသစ္ တက္လာသည့္အခါ ပထမဆံုးအံုႂကြလာသူမ်ားမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖိႏွိပ္ခံထားရေသာ
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ဒီမုိကေရစီအစုိးရသစ္ လက္ထက္တြင္ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရိွေရးအတြက္
ေတာင္သူမ်ား၏ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားကို ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ေနရာအႏွံ႔မွာ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရၿပီး
လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ေတာင္သူတုိ႔၏ နစ္နာခ်က္မ်ားတင္ျပမႈမ်ားကို ေတြ႕ျမင္လာရသည္။

ယင္းေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္က လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ လယ္ယာေျမႏွင့္
အျခားေျမမ်ား ေလ့လာစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေစခဲ့သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က လယ္ေျမမ်ား မွ်မွ်တတ ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ဟုဆုိကာ
ဒုတိယသမၼတ ဦးဉာဏ္ထြန္း ဦးေဆာင္ေသာ ဗဟိုေျမယာစီမံခန္႕ခြဲေရးအဖြဲ႕မ်ား အဆင့္ဆင့္
ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေစေသာ္လည္း ျပန္ေပးသည့္လယ္ေျမမ်ားမွာ ဆံုး႐ံႈးခဲ့သည့္ ေတာင္သူမ်ားထံ
မေရာက္ရိွခဲ့ေပ။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ၊
ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရးဥပေဒ စသည့္ဥပေဒသစ္မ်ား
ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း လယ္သမားမ်ားအေပၚ အကာအကြယ္ေပးျခင္းမရိွဘဲ လယ္ေျမျပန္ရရန္
နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ပုဒ္မေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္
ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရိွအေျခအေနတြင္ အစုိးရ၏ မေအာင္ျမင္သည့္ လယ္ယာေျမေျဖရွင္းမႈမ်ား၊
လယ္သမားမ်ားကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈမ်ားသည္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္မဲထည့္ဖုိ႔
စဥ္းစားေနရသည္ဟု လယ္သမား ဦးတင့္လြင္က ေျပာသည္။

"အမွန္အတုိင္းေျပာရရင္ ၂၀၁၀ တုန္းကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို သိပ္အာ႐ံု မရိွဘူး။
ကိုယ္တုိင္ကလည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ပါ။ ဒါေပမဲ့ ေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဆုိတာ ဘာမွျဖစ္မလာခဲ့ဘူး။
ေတာင္သူေတြရ႕ဲ လယ္ယာျပႆနာေတြလည္း လုပ္ေပးႏုိင္တာ ဘာမွမရိွခဲ့ေတာ့
အမွန္အတုိင္းေျပာရင္ အခုပါတီကို ထပ္ၿပီး မဲထည့္ဖုိ႔ အာ႐ံုမရေတာ့ဘူး"ဟု ဦးတင့္လြင္က
ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွာ
မ်ားျပားလွသည့္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပါတီအမည္မ်ားအားလံုးကို မသိေသာ္လည္း
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္ အင္န္အယ္လ္ဒီကုိမူ သိၾကသည္။

တခ်ဳိ႕တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္မူ ပါတီႀကီးႏွစ္ခုအျပင္ ၎တုိ႔ မဲဆႏၵနယ္တြင္ အားေကာင္းသည့္
တုိင္းရင္းသားပါတီကိုလည္း သိၾကသည္။

သို႔ေသာ္ မိမိေနထုိင္သည့္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
အမည္မ်ားကိုေတာ့ သိသူက နည္းပါးလွသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာေတာ့ အင္န္အယ္လ္ဒီလည္း အရမ္းမႀကိဳက္ဘူး၊ ၾကံ့ခုိင္ေရးလည္း မႀကိဳက္ဘူး။
ဒီမွာ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီကိုေတာ့ ေပးမယ့္လူ မ်ားတယ္။ ကုိယ့္လူမ်ဳိးပါတီလည္း ျဖစ္ေနတာကိုး။
ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔ဆုိတာက ရခုိင္က ေ၀းလည္းေ၀းေတာ့ တျခားသူ လာလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ မလြယ္ဘူးဗ်။
အခုထိေတာ့ မဲဆြယ္တာေတြ သိပ္မလုပ္ၾကေသးဘူး။ ၿပိဳင္မယ့္သူေတြလည္း
ကြ်န္ေတာ္ မသိဘူး"ဟု ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးသာ၀င္းက ေျပာသည္။

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊဘုိၿမိဳ႕နယ္ ရြာမိတ္သာေက်းရြာက ေတာင္သူ ကုိထြန္းႏုိင္မင္းကေတာ့
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္မ်ားကို သိထားသူ
ျဖစ္သည္။

ယင္းပါတီႏွစ္ခုအျပင္ သူသိထားသည့္ ပါတီမွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ႏုိင္ငံေရးအၾကံေပးေဟာင္း
ေဒါက္တာေနဇင္လတ္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီပင္ ျဖစ္သည္။

မည္သည့္ပါတီမ်ား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေစကာမူ မဲထည့္မည့္ပါတီကုိ သူက ေရြးခ်ယ္ၿပီးသားဟု
ကုိထြန္းႏုိင္မင္းက ဆုိသည္။

"ကြ်န္ေတာ္က အင္န္အယ္လ္ဒီပဲ ထည့္မွာ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဒီလုိေခါင္းေဆာင္
(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္)မ်ဳိးကို ေနာက္တစ္ခါ မဲေပးရဖုိ႔ဆုိတာ မေသခ်ာဘူး"ဟု
ျပတ္ျပတ္သားသားဆုိသည္။

အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီ အႏုိင္ရပါက ေတာင္သူလယ္သမားအက်ဳိးအတြက္ အမွန္တကယ္ လုပ္ေပး၊
မေပးဆိုတာကို မေသခ်ာသည့္တုိင္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ မဲထည့္မည္ဟု သူက ဆုိသည္။

"သူက ေျပာတယ္ေလ ျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ လုပ္ေပးမယ္လို႔။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔
ေတာင္သူဆုိတာလည္း ျပည္သူထဲက ျဖစ္တဲ့အတြက္ တုိးတက္လာမယ္လုိ႔ ထင္တာပဲ။
လက္ရိွပါတီကေတာ့ ဘာမွ လယ္သမားေတြအတြက္ အားမကိုးရဘူး။ အခုဆုိရင္
လယ္သမားေတြက စီးပြားေရးက မေကာင္း၊ ရာသီဥတုက မေကာင္းေတာ့ ဆင္းရဲသထက္
ဆင္းရဲလာတယ္။ ေဒၚစုပါတီသာ အႏုိင္ရမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ သိမ္းထားတဲ့ေျမေတြ ျပန္ရေအာင္၊
လြတ္လပ္တဲ့ သီးႏွံေဈးကြက္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးေစခ်င္တယ္"ဟု ကုိထြန္းႏုိင္မင္းက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူမ်ားကမူ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီထက္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ
ဘက္ကို အေလးသာေနသည္။

ယင္းပါတီက သူတို႔ေက်းရြာဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအတြက္ လက္ေတြ႕က်က် ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ဟု
ဆုိသည္။

"အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီက အန္တီတုိ႔ ရြာဘက္ကုိ သိပ္မလာဘူး။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကလူေတြပဲ
လာၾကတယ္။ အရင္ထက္စာရင္ေတာ့ အဓိကလုိအပ္ခ်က္က လွ်ပ္စစ္မီး ရတယ္ေလ။
ေနာက္ ေက်ာင္း၊ ေဆးခန္း၊ လမ္းေတြလည္း ေကာင္းလာတယ္။ ရြာသားေတြကေတာ့ လက္ရိွပဲ
ၾကည့္တာ။ လက္ေတြ႕လုပ္ေပးတဲ့ သူကို မဲထည့္မွာပဲ"ဟု ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ မအူေတာေက်းရြာမွ
ေဒၚျမင့္ၾကင္ က ဆုိသည္။

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား
လူမႈစီးပြားဘ၀ျမင့္မားေရး၊ လယ္ယာက႑ဖြ႕ံၿဖိဳး တုိးတက္ေရးကုိ ဦးစြာေဆာင္ရြက္ေပးရမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း မၾကာခဏ ေျပာဆုိေလ့ရိွသည္။

မၾကာေသးခင္က ထြက္ေပၚလာသည့္ အင္န္အယ္လ္ဒီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္း၌
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏
အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား လြတ္လပ္စြာ လံုျခံဳမႈရိွေစေရး၊ လယ္ယာေျမက႑တြင္
အေတြးသစ္၊ အျမင္သစ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ေက်းလက္ေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ၿပီး
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လူေနမႈဘ၀ျမင့္မားေရးတုိ႔ကို ေဆာက္ရြက္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ခ်မ္းသာေက်းရြာမွ ဦးေအာင္မင္းက လြန္ခဲ့သည့္
ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္အေဆာက္အအံုတုိးခ်ဲ႕ေရး၊ ေကာ္ဖီစီမံကိန္း၊
ပိုးစာပင္စီမံကိန္း၊ အစုအဖြဲ႕ပုိင္သစ္ေတာမ်ား ထူေထာင္ေရးအေၾကာင္းျပကာ လယ္ယာေျမမ်ား
သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာသည့္အခ်ိန္တြင္
ယခင္သိမ္းဆည္းထားသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားအနက္ တခ်ဳိ႕ကို လယ္သမားမ်ားထံ
ျပန္လည္ေပးအပ္ေနေၾကာင္း ေျပာသည္။

"ဇီးပင္ႀကီးရြာဆုိရင္ ဗဟုိမီးသတ္သင္တန္းေက်ာင္း၊ ဗဟုိ၀န္ထမ္း တကၠသုိလ္၊ ရဲသိပၸံေက်ာင္းမ်ား
တည္ေဆာက္ဖုိ႔ သိမ္းထားတဲ့ ေျမဧက ၃,၆၀၀ မွာ အခု ေရြးေကာက္ပြဲနီးေတာ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
ဦးရဲျမင့္က ဧက ၄၀၀ ေလာက္ ျပန္ေပးတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သူက ျပန္ၿပိဳင္မွာကိုး။
ျပင္ဦးလြင္မဲဆႏၵ နယ္အမွတ္(၂)က ၀င္ၿပိဳင္မွာ။ ဒါေပမဲ့ ေပးတာ စနစ္မက်ေတာ့ ေတာင္သူေတြက
ငါ ရသင့္တယ္၊ သူ ရသင့္တယ္ဆုိၿပီး စကားမ်ားရင္းက ရန္ပြဲေတြေတာင္ ျဖစ္ၾကတယ္"ဟု
ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

လယ္ယာေျမမ်ားကို ျပန္ေပးသည္ဆုိေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ လယ္သမားမ်ားလက္ထဲ
မေရာက္ဘဲ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားလည္း
ရိွေနေၾကာင္း ဦးေအာင္မင္း ကေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ့္ဘက္ကေတာ့ ဘယ္ပါတီပဲတက္တက္ လယ္ယာေျမဥပေဒကို ျပန္ျပင္ေပးေစခ်င္တယ္။
ဒါက ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီးရိွေနတယ္" ဟု ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒသစ္သည္ ယခင္ဆုိရွယ္လစ္စနစ္မ်ား လႊမ္းမုိးေနၿပီး ေတာင္သူမ်ား၏
လုပ္ပိုင္ခြင့္မွာ ဒီမုိကေရစီဆန္သည့္ လြတ္လပ္မႈကို ေပးမထားေပ။ ဥပေဒသစ္အရ
မိမိပိုင္လယ္ယာေျမကို လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ခြင့္ ေပးထားသည္ဆုိေသာ္လည္း ေပါင္ႏွံသည့္အခါ
သတ္မွတ္ေသာဘဏ္တြင္သာ ေပါင္ႏွံရမည့္ဆုိသည့္အခ်က္၊ လယ္ယာေျမကို မွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္ျဖင့့္
ပိုင္ဆုိင္ထားေသာ္လည္း ထုိသူသည္ သက္ဆုိင္ရာလယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲမႈေကာ္မတီထံမွ
လုပ္ပိုင္ခြင့္ခံယူရမည္ဆုိေသာအခ်က္တုိ႔သည္ လြတ္လပ္မႈကိုပိတ္ပင္သည့္ ကိစၥသာလွ်င္
ျဖစ္သည္ဟု ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက ဆုိသည္။

"ဒါေတြကို ဘယ္ပါတီက ျပင္ေပးႏုိင္မလဲဆုိတာ အတိအက်ေတာ့ မသိႏုိင္ဘူး။ အင္န္အယ္လ္ဒီ
ကိုေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႕မွာ ေတာင္သူေတြဘက္ကို ဦးစားေပးမယ္ဆုိတဲ့
ပါတီကေတာ့ ရွားတယ္ဗ်။ ေတာင္သူလယ္သမားကို အမွန္တကယ္ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ပါတီမ်ဳိးေတာ့
ရိွေစခ်င္တယ္။ အဲဒီလိုသာဆုိရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ေကာင္းတာေပါ့"ဟု
လယ္သမားအေရးမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသူ ကိုထြန္းႏုိင္မင္းက ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပါတီေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္အနက္ ေတာင္သူလယ္သမားဘ၀
ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဦးတည္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ 'ျမန္မာႏုိင္ငံ
ေတာင္သူလယ္သမား ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ' ရိွေနေသာ္လည္း ယင္းပါတီအမည္ကို မၾကားဖူးဟု
ကိုထြန္းႏုိင္မင္းက ဆုိသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ပါတီက အခုမွ သံုးႏွစ္သားပဲ ရိွေသးတာဆုိေတာ့ ေတာင္သူ အားလံုးသိေအာင္
မလုပ္ႏုိင္ေသးဘူး။ အခု အေျခအေနျဖစ္လာေအာင္ မနည္းႀကိဳးစားထားရတာ။
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သိတဲ့အတုိင္း ေတာင္သူလယ္သမားဆုိတာ သံုးေယာက္ေပါင္းလုိ႔မွ
၁၀ တန္း မရိွဘူးေလ။ ဒီေတာ့ သူတို႔ႏုိင္ငံေရးမွာ ပါလာဖုိ႔ဆုိတာ ေတာ္ေတာ္ေလး
ၾကိဳးစားယူခဲ့ရတာ"ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီဥကၠ႒
ဦးေက်ာ္စြာစုိး က ေျပာသည္။

ပါတီအဖြဲ႕၀င္အင္အား အားေကာင္းသည့္ေနရာမ်ားမွာ ပဲခူး၊ ဧရာ၀တီ၊ မေကြးႏွင့္
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးျဖစ္ၿပီး လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၂၆၈ ေနရာတြင္
၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။

"ၿပိဳင္မယ့္သူအမ်ားစုက လယ္သမားေတြပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အားလံုးလည္း လယ္သမားထည့္လုိ႔
မရဘူးေလ။ အခု ၿပိဳင္တယ္ဆုိတာကလည္း ခံစားခ်က္နဲ႔ လာၾကတာ။ ခံယူခ်က္ မပါေသးဘူး။
လႊတ္ေတာ္ထဲကို လယ္သမားေတြ သြားခြင့္ရတုန္း၊ ကိုယ္ခံရတာေတြကို ေျပာႏုိင္ဆုိႏိုင္ခြင့္ရဖုိ႔
ၿပိဳင္ၾကမွာ။ ဒီေတာ့ ပါတီက ဆရာ၀န္၊ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာတတ္ေတြပါ ထည့္ထားပါတယ္။
ဒါမွ က႑စံုမွာ ေဆြးေႏြးႏုိင္မွာ"ဟု ဦးေက်ာ္စြာစိုးက ဆုိသည္။

ပါတီအႏုိင္ရပါက လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရိွေရး၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား စား၀တ္ေနေရး
ဖူလံုေရး၊ လက္မႈလယ္ယာမွ စက္မႈလယ္ယာသုိ႔ ကူးေျပာင္းႏုိင္ေရး၊ သီးႏွံထြက္ကုန္မ်ား
ေဈးေကာင္းရရိွေရး၊ ေႂကြးကင္းေအာင္ ေနႏုိင္ေရးတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ၎က
ကတိျပဳသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ၎အေနျဖင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ စိုက္ပ်ဳိးနည္းပညာသစ္မ်ား၊
ေဈးကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ေရးတုိ႔ကို ေဆြးေႏြးထားၿပီးၿပီဟု ဆုိသည္။

"အလုပ္လုပ္ဆံုး လူသားေတြက အဆင္းရဲဆံုး ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီမုိကေရစီဆုိတာ
ျဖစ္မလာတာ။ ဒီလုိျဖစ္ဖုိ႔ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး တုိးတက္ဖုိ႔ မလုိဘူး။ စီးပြားေရးတုိးတက္ေအာင္
လုပ္ႏုိင္မယ့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြပဲ လုိတယ္။ စီးပြားေရးတက္လာရင္ အားလံုး
အလုိလုိေျပာင္းသြားလိမ့္မယ္"ဟု ဦးေက်ာ္စြာစိုးက ေျပာသည္။

စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ရက္သည္ တျဖည္းျဖည္း နီးကပ္လာၿပီျဖစ္သည္။
ထုိ႔အတူ ပါတီမ်ားကလည္း မိမိတုိ႔ ရႏုိင္သည့္မဲမ်ားကို လက္လြတ္မခံရန္ ကတိစကားမ်ဳိးစံုျဖင့္
မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး ဆင္းေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕လုပ္ေပး၊ မေပးကေတာ့ မေသခ်ာ။
ထုိ႔အတူ ေရြးေကာက္ပြဲ အလြန္တြင္ ဒီမုိကရက္မ်ား ေအာင္ပြဲခံႏုိင္မလား၊ လက္ရိွအာဏာရ
ပါတီကပဲ အႏုိင္ရမလား ဆုိသည္ကလည္း မေသခ်ာ။ ဒီမုိကရက္တစ္မ်ား ေအာင္ပြဲခံႏုိင္ပါကလည္း
တုိင္းျပည္ကို တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖင့္ တုိးတက္ေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္မလား ဆုိသည္ကလည္း
မေသခ်ာ။ ယင္းကဲ့သို႔ မေသခ်ာမႈမ်ား ရိွေနသည့္တုိင္ ျပည္သူလူထုကေတာ့ ျဖစ္လာႏိုင္မယ့္
အေျပာင္းအလဲအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြအျပည့္နဲ႔ ျဖစ္ေနၾကေလသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း