အစိုးရသာ ေျပာင္းျပီး လူေတြရဲ႕စိတ္ဓာတ္ မေျပာင္းရင္ ဒီအတိုင္းပဲ ျဖစ္ေနဦးမွာပဲ

ဦးခင္လိႈင္ (ေဇာတိက)
တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္မဲဆႏၵနယ္

* ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး အေျခအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ
ကေကာ အခုထက္ပိုၿပီးတိုးတက္ လာႏိုင္ဖို႔ အလားအလာရွိႏိုင္ပါသလား။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေျပာရရင္ လက္ရွိအေျခအေနအရ ျမန္မာျပည္
အမ်ားႀကီးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္ေနေသးတယ္။ အစိုးရသစ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔
ေကာင္းမြန္တဲ့ စီးပြားေရးေပၚလစီ ခ်မွတ္ႏိုင္မႈေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့မွ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ
၀င္ေရာက္လာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ၀င္ေရာက္လာရင္လည္း အစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းက ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕
အက်ဳိးကို ကာကြယ္ေပးဖို႔လည္း လိုအပ္တယ္။ ထို႔အတူ လာလုပ္မယ့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ
ကိုလည္း ကာကြယ္ေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္။

အျပန္အလွန္ကာကြယ္ေပးရမယ့္ ဥပေဒေတြ လုိသလို ေပၚလစီေကာင္းေတြ၊ စီးပြားေရး
တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းေကာင္းေတြရွိတဲ့ အစိုးရသစ္တစ္ရပ္လည္း
ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။

ဒါေတြ မဖန္တီးေပးႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပဲလာလာ၊ ဘယ္သူပဲ လာလာ
ျပဳတ္မွာပဲ။ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြလည္း ျပဳတ္ဖို႔ က်ိန္းေသပဲ။

* ျမန္မာစီးပြားေရး ေႏွးေကြး က်ဆင္းေနၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္ေတြ မေကာင္းတဲ့
အခ်ိန္လို႔လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာေျပာဆိုေနတာကို
ေတြ႕ေနရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲအေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္လို႔
ဆိုၾကပါတယ္။ မွန္ကန္မႈ ရွိႏိုင္ပါသလား။

ဒီမိုကေရစီအစိုးရ တက္လာၿပီး ၂၀၁၀ ကေန ၂၀၁၃ အထိ အလုပ္အကိုင္ေတြ ေကာင္းခဲ့တာ
အားလံုး အသိပါပဲ။ ၂၀၁၄၊ ၂၀၁၅ မွာ နည္းနည္းဆုတ္ယုတ္လာတယ္။ အစိုးရသစ္တစ္ရပ္က
စတက္လာလာခ်င္းမွာ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြနဲ႔ အားၾကိဳးမာန္တက္လုပ္လာတဲ့
အခ်ိန္သံုးႏွစ္ေလာက္အထိ ေအာင္ျမင္လာခဲ့ၿပီး သက္တမ္း သံုးႏွစ္ေက်ာ္ ေလးႏွစ္ထဲ
ေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ မေအာင္ျမင္တဲ့ စီမံကိန္းေတြ၊ အလုပ္ေတြလည္း ေပၚထြက္လာတယ္။

အစုိးရလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြေပၚ မူတည္ၿပီး ျပင္ပမွာ ေငြေၾကးကစားမႈ ေျပာင္းလဲမႈေတြကလည္း
စီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္းမွာ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ အခု ေနာက္ပိုင္း စီးပြားေရးေတာ္ေတာ္
က်လာတာ အားလံုး သိပါတယ္။

ဘယ္လိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ရမလဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္ဖို႔လိုသလို ေျပာဖို႔လည္း
နည္းနည္းေလးလိုတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ေနေသးတာေၾကာင့္ ေျပာလို႔မျဖစ္တာပါ။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၆ ေရာက္လို႔
ဘယ္အစိုးရတက္ၿပီလဲလို႔ ေသခ်ာသိရင္ေတာ့ ေျပာလို႔ရပါၿပီ။

* လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္လိုက္ရင္ စီးပြားေရး
ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ဘယ္အခ်က္ကို အရင္ လုပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားပါသလဲ။

စီးပြားေရးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္ဖို႔ လိုသလို တရားဥပေဒစိုးမိုးဖို႔လည္း
လိုအပ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒက ႁခြင္းခ်က္မရွိ တည္ျမဲရမယ့္အျပင္ တကယ္အေရးယူဖို႔လည္း
လိုတယ္။ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္ၿပီး ဥပေဒစိုးမိုးမယ္၊ လူတိုင္းက စည္းကမ္းတက် လိုက္နာမယ္ဆိုရင္
စီးပြားေရးက မေအာင္ျမင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အစိုးရနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခံျပည္သူ လူထုအၾကားမွာ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္ေလးစားမႈ
ရွိဖို႔ေတာ့လိုတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အစိုးရကလည္း ျပည္သူ႔ အက်ဳိးကိုလိုလားတဲ့ အစိုးရစစ္စစ္ျဖစ္ဖို႔
လိုတဲ့အျပင္ မွန္ကန္တဲ့ စီးပြားေရးယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ျဖစ္လာမယ္။ အလုပ္သမား၊ အလုပ္ရွင္ေတြရဲ႕အက်ဳိးကို
ႏိုင္ငံေတာ္က ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမွာျဖစ္တယ္။ ဥပေဒခိုင္မာမွပဲ ဒါေတြက လုပ္ႏိုင္မယ္။
ဒီအစိုးရေျပာင္းသြားလို႔ ၂၀၁၆ ေရာက္လာခဲ့ရင္လည္း စီးပြားေရးေကာင္းလာလိမ့္မယ္လို႔
မထင္လိုက္ပါနဲ႔။ အစိုးရသာေျပာင္းၿပီး လူေတြရဲ႕စိတ္ဓာတ္ မေျပာင္းသေရြ႕ကေတာ့ ဒီအတိုင္းပဲ
ျဖစ္ေနဦးမွာပါပဲ။

* ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ၿပိဳင္မယ္ဆိုေတာ့ ဘယ္လုိစိန္ေခၚမႈေတြ ၾကံဳေတြ႕လာႏိုင္သလဲ။

ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခက္အခဲမရွိပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ စိန္ေခၚမႈကေတာ့ အလုပ္ပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ အခုလုပ္ေနတဲ့ စည္ပင္ေကာ္မတီ၀င္ အလုပ္ကလည္း
အားလံုးသိတဲ့အတိုင္း အလုပ္မ်ားတဲ့ အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈေတြကို အမ်ားႀကီး
မလုပ္ပါဘူး။ ဗ်ဴဟာေတြ၊ နည္းဗ်ဴဟာေတြနဲ႔ပဲ လုပ္သြားမွာပါ။ အခုက ေစာေသးလို႔ မေျပာေသးပါဘူး။
တြန္းတိုက္ မဲဆြယ္တာလည္း မလုပ္သလို ကြ်န္ေတာ့္ကို မဲေပးပါလို႔လည္း ဘယ္သူ႔ကိုမွ
မေျပာခဲ့ပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရင္လည္း လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ကြ်န္ေတာ္ ရပ္တည္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အခုလို သြားၿပီး ေလနဲ႔ ရင္းၿပီး
လုပ္တဲ့အလုပ္ကို မလုပ္ခ်င္ဘူး။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားမွာ
ကြ်န္ေတာ္မပါရင္ ျပန္လာမယ္။ လက္ရွိၿပီးသြားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကို မယံုဘူး။ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း
သြားၿပီး အခ်ိန္ကုန္မခံႏိုင္ဘူး။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားထဲ ပါေအာင္ လုပ္မယ္။ မပါဘူးဆိုရင္လည္း
၂၀၁၆ ေဖေဖာ္၀ါရီမွာ လုပ္မယ့္ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ
ထပ္ၿပီး၀င္ၿပိဳင္မယ္။

* ပါတီတစ္ခုခုကေန မၿပိဳင္ဘဲ ဘာေၾကာင့္ တစ္သီးပုဂၢလ အျဖစ္ ၀င္ၿပီးၿပိဳင္ရပါသလဲ။

၂၀၁၀၊ ၂၀၁၂၊ အခု၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတိုင္းမွာ တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ပဲ ၿပိဳင္ပါတယ္။
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ တစ္သီးပုဂၢလက လူတစ္ေယာက္ရဲ႕စြမ္းရည္ကို ျပည္သူက
ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ျမင္ရမယ္။ ပါတီရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈမရွိဘဲ ျပည္သူရဲ႕လႊမ္းမိုးမႈေအာက္မွာပဲ
သူက ရွိတယ္။ ပါတီထဲမွာဆို ျမဳပ္ေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ျပည္သူဘက္က ရပ္တည္မႈ ရွိလား
မရွိလားဆိုတာ ျပည္သူ အားလံုး သိပါတယ္။ အခု ၀င္အေရြးခံမယ့္ၿမိဳ႕နယ္က ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ ပါတီ၀င္ၿပီး ပယ္လိုက္လို႔ တစ္သီးပုဂၢလ
ျဖစ္လာတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ စနစ္ေျပာင္းေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့လား မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ဘူးလား
ဆိုတာကေတာ့ လက္ရွိစည္ပင္ေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ ျပည္သူက ေရြးေကာက္ခံရၿပီး
ေျခာက္လ ခုနစ္လအတြင္းမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လုပ္ႏိုင္တာကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရမွာပါ။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း