ခန္႔မွန္းရန္ခက္ခဲဆဲ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အိပ္မက္မ်ား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခု၌ ေငြလာေရာက္ အပ္ႏွံေနမႈကို ေတြ႕ရစဥ္။ ေကာင္းထက္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခု၌ ေငြလာေရာက္ အပ္ႏွံေနမႈကို ေတြ႕ရစဥ္။ ေကာင္းထက္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

မၾကာမီက်ေရာက္ေတာ့မည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပါတီစုံေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေရးႀကီးလြန္းလွသည့္ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊
စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တညီတၫြတ္တည္း
သံုးသပ္ေျပာဆိုၾကသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေျခအေနသည္ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တုိးတက္မႈ
ရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းမွစတင္ကာ ျပန္လည္ေအးစက္လာခဲ့သည္။

အာဆီယံေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနိမ့္ဆုံးႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ CLMV
ေလးႏုိင္ငံအထဲတြင္ပင္ ေနာက္က်က်န္ေနလ်က္ရွိေနေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက
ေျပာသည္။

၎အေျခအေနမွ အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ႏုိးထႏုိင္ေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ၎တုိ႔က ေထာက္ျပၾကသည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕အေျခအေနက ဒီ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္မွာ ဘာလုပ္ၾကမလဲဆုိတာကုိ
ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္အေျခအေန မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ေျပာင္းကုိ ေျပာင္းရေတာ့မွာ။
အာဆီယံေဒသတြင္းႏုိင္ငံေတြကုိပဲ ၾကည့္ရင္ေတာင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနိမ့္က်ဆုံးလုိ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့
ကေမၻာဒီးယား၊ လာအုိ၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္ ဆုိတဲ့ CLMV ေလးႏုိင္ငံထဲမွာ ဗီယက္နမ္က
လြတ္သြားၿပီ။ ကုန္းတြင္းပိတ္ႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ လာအုိကလည္း အခု ျမန္မာနဲ႔အၿပိဳင္ ေျပးေနၿပီ။
ကေမၻာဒီးယားလုိႏုိင္ငံေတာင္ အဲဒီသတ္မွတ္ခ်က္ထဲက လြတ္ဖုိ႔အတြက္ ႀကိဳးစားေနၿပီ။ အဲဒီေတာ့
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံက ဒီ ၂၀၁၅ မွာသာ စၿပီးမလုပ္ႏုိင္ေသးရင္ ဘယ္ေတာ့မွ အေရွ႕က
ဘယ္ႏုိင္ငံကုိမွ လုိက္လုိ႔မီမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက လုပ္ကုိ
လုပ္ရေတာ့မွာပါ"ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေနလင္းဇင္က သူ႔အျမင္ကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ေျပာသည္။

ခန္႔မွန္းရန္ ခက္ခဲေနဆဲ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အခင္းအက်င္း

ႏုိင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ သမုိင္းမ်ားအရ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ
(NLD) က ၀င္ေရာက္အေရြးခံကာ မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း
တပ္မေတာ္အစုိးရက အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးအာဏာကုိ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ၂၀၁၀ တြင္ ပါတီစုံေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္ကုိ ျပန္လည္က်င္းပခဲ့ၿပီး အရပ္သားအစုိးရ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ စတင္ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ NLD ပါတီက ၀င္ေရာက္အေရြးခံခဲ့ျခင္း မရွိတာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) က အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္ အမ်ားစုတြင္ ၀င္ေရာက္
တာ၀န္ယူခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့ရာ NLD ပါတီက ျပန္လည္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး
လႊတ္ေတာ္အတြင္းသုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ယခု ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခ်ိန္တြင္ ၎ပါတီႏွစ္ရပ္မွာ အင္အားအႀကီးမားဆုံး
ပါတီမ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ဆုံလာျခင္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ၎ေရြး ေကာက္ပြဲရလဒ္သည္ ခန္႔မွန္းရန္ ခက္ခဲေနေၾကာင္း ပါတီ၀င္မ်ားကေျပာသည္။

"အခုေရြးေကာက္ပြဲက ဘယ္လုိရလဒ္ျဖစ္လာမလဲဆုိတာ ခန္႔မွန္းလုိ႔ကုိ မရတဲ့ အေျခအေနပါ။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေတာ့မွ ျဖစ္လာမယ့္အစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က
အမ်ားႀကီး မူတည္မွာပါ။ ၂၀၁၀ တုန္းကေတာ့ ပါတီႀကီးကတစ္ခုတည္းကပဲ အႏုိင္ရခဲ့ၿပီး
အစုိးရအဖြဲ႕ျဖစ္လာေတာ့ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ခဲ့တာေပါ့။ အခုေရြးေကာက္ပြဲက်ေတာ့ ပုံစံမတူေတာ့ဘူး။
ဒါေပမဲ့ တက္လာတဲ့အစုိးရအဖြဲ႕ကေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ
လုပ္ရေတာ့မွာပါ။ ဘယ္ပါတီရဲ႕ အစုိးရျဖစ္လာလာ တုိင္းျပည္ တုိးတက္ေရးမူေဘာင္ေတြကုိ
စနစ္တက်ခ်ၿပီး တကယ္လုပ္ကုိင္ရေတာ့မယ့္ အခ်ိန္ျဖစ္လာပါၿပီ"ဟု ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉးျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရပါတီ၀င္
ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။

မ်က္ေမွာက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ား

လက္ရွိအစုိးရအဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ စီးပြားေရးက႑
တုိးတက္မႈအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑တြင္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္လြယ္ကူရန္ ေျဖေလွ်ာ့ျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈက႑
လြယ္ကူေရး ေျဖေလွ်ာ့ျခင္း၊ တရား၀င္ေငြ လဲလွယ္မႈ ေဈးကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းစသျဖင့္
ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈပုိင္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနသျဖင့္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈမွာ
ထင္သာမႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

"ႏုိင္ငံရဲ႕အေျခအေနက မ်က္၀ါးထင္ထင္ေျပာႏုိင္တာဆုိလုိ႔ ဘာတစ္ခုမွ မရွိခဲ့ဘူး။ လက္ရွိအစုိးရ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ငါးႏွစ္ေလာက္အတြင္းမွာ ဥပေဒေပါင္း ၁၈၀ ေလာက္ ျပ႒ာန္းခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေျပာင္းလဲမႈ
ဆုိတဲ့အေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္မွ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရွိခဲ့ဘူး။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔အတြက္
မူ၀ါဒေကာင္းေတြ လုိတယ္။ မူ၀ါဒေကာင္းေတြကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔လည္း
စီးပြားေရးက႑ျဖစ္ျဖစ္၊ အျခားက႑ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဥပေဒစုိးမုိးဖုိ႔ လုိတယ္။ ဘယ္ ပါတီက အစုိးရ
တက္လာတက္လာ အမ်ားအတြက္ လုပ္ရတာျဖစ္လုိ႔ အေရးယူမႈကုိလည္း ျပတ္ျပတ္သားသား
လုပ္ဖုိ႔လုိတယ္။ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး တက္လာတဲ့အစုိးရျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာကုိပဲ
ၾကည့္ၿပီးလုပ္သင့္တယ္။ အခုက ဥပေဒေတြ ရွိေပမယ့္ ဥပေဒစုိးမုိးမႈမရွိဘူး"ဟု ေရနံႏွင့္သဘာ၀
ဓာတ္ေငြ႕၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသည့္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းရွင္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လႈိင္က ေျပာသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ အရပ္သားအစုိးရတက္လာၿပီးေနာက္ ယခင္တပ္မေတာ္ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့စဥ္က
က်င့္သုံးခဲ့သည့္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားကုိ ေျဖေလွ်ာ့ျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒမ်ားကို
အသစ္ျပ႒ာန္းျခင္း၊ ကုန္သြယ္ေရးမူ၀ါဒ အခ်ဳိ႕ကို ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးမွာ
႐ုတ္တရက္ တုိးတက္လာခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပႆနာမ်ား ႀကီးမားေနဆဲ ျဖစ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းဘဏ္စနစ္ အားနည္းျခင္း၊
အခြန္စနစ္ေကာင္းမြန္မႈမရွိျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑မ်ားအတြက္ ခ်မွတ္ထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကုိ
စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားနည္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တုိးတက္မႈ
အရွိန္အဟုန္မ်ားမွာ ျပန္လည္အနယ္ထုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လႈိင္က ဆက္ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ျပန္လည္ႏုိးထေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ဆုိပါက ၎အခ်က္မ်ား
အားေကာင္းလာေစရန္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုိအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လႈိင္က
ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေခၚယူရာတြင္လည္း ျပည္တြင္းအလုပ္အကုိင္ ရရွိမႈမွတစ္ဆင့္
ဆက္ပြားစီးပြားေရး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း ဖန္တီးေပးရန္မွာ အေရးႀကီးသည့္
အခ်က္ျဖစ္သည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေနလင္းဇင္က ေျပာသည္။

ထုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ယုံၾကည္မႈခုိင္မာ လာေစမည့္ ဥပေဒမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္
လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကုိ ဦးစားေပးလုပ္ကုိင္ရန္ လုိအပ္မည္ဟု
သူက ေထာက္ျပသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ လူမႈေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးစသည့္က႑မ်ား တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္မွာ
၎ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑တုိးတက္ေရးႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ သက္ဆုိင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရန္မွာလည္း ႏုိင္ငံျခားႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တုိးျမႇင့္လာေရးက အဓိက
လုိအပ္ခ်က္အျဖစ္ ရွိေနသည္။

ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကလည္း ျမန္မာ့ႏုိင္ငံသုိ႔ ၀င္ေရာက္ရန္ စိတ္၀င္စားမႈ
ရွိထားေသာ္လည္း ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းက ၎တုိ႔အတြက္ အဓိကေစာင့္ၾကည့္ရမည့္
အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပါတီ၀င္မ်ားက ေထာက္ျပသည္။

"ႏုိင္ငံျခားသားေတြအေနနဲ႔ သူတုိ႔က တည္ၿငိမ္မႈကုိ လုိတယ္။ သူတုိ႔ လုိခ်င္တာက ေရရာမႈ
လုိခ်င္တယ္။ အေရွ႕၊ အေနာက္ညီၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာတာကုိ လုိခ်င္တယ္။ တစ္ကမၻာလုံးမွာ
ကလည္း ဒီအေနအထားအတုိင္း ရွိေနတာပဲ။ ဒါကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဖန္တီးေပးရမွာပါ။ ႏုိင္ငံေရး
ေသခ်ာမႈရွိေအာင္၊ ေရရာမႈ ရွိေအာင္၊ ေရွ႕ေနာက္ညီေအာင္ ဖန္တီးေပးရမယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကေတာ့
ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ရလဒ္ ဘယ္အေျခအေနပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္လုိအေျဖပဲထြက္ထြက္ လုပ္ကုိလုပ္ရမယ့္
အခ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒါမွလည္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုိ ပုိၿပီးဆြဲေဆာင္ႏုိင္မွာ"ဟု
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ စီးပြားေရးအၾကံေပးျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္နီးပါး သက္တမ္းအတြင္း
ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ကန္ေဒၚလာ ၂၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

ယခု ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ ငါးလတာကာလအတြင္း ကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၆ သန္းေက်ာ္
၀င္ေရာက္ထားသည္။

၎ပမာဏသည္ လက္ရွိအစုိးရသက္တမ္း ငါးႏွစ္နီးပါးကာလအတြင္း ႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆုံး
၀င္ေရာက္ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက
ထုတ္ျပန္ထားသည္။

သုိ႔ေသာ္ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ ပမာဏႀကီးမားစြာ
လုပ္ကုိင္ရန္ေစာင့္ ၾကည့္ေနဆဲျဖစ္ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပါတီ၀င္မ်ားက
ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

"ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ၀င္ဘူးလားဆုိေတာ့ ၀င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ မည္မည္ ရရ လုပ္တာမ်ဳိးနည္းၿပီး
ေနရာဦးတဲ့ သေဘာေလာက္ပဲ လုပ္ၾကေသးတယ္။ အထုပ္လုိက္ အထည္လုိက္ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံ
လုပ္ကုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲျဖစ္ေနေသးတယ္။ ဒီ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာသာ
မွန္မွန္ကန္ကန္ က်င္းပသြားႏုိင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္မွာ တုိင္းျပည္ရဲ႕
စီးပြားေရးအေျခအေနဟာ တက္လာမွာပါ။ ဒါက ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ တုိက္႐ုိက္သင့္ဆုိင္ေနတဲ့
အပုိင္းပါ"ဟု ဘဏ္မ်ားႏွင့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး
NLD ပါတီအဖြဲ႕၀င္လည္းျဖစ္သည့္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေရြးေကာက္ခံပါတီမ်ားအနက္ အင္အားႀကီးပါတီႏွစ္ရပ္၏ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္
ေရြးေကာက္အေပၚတြင္လည္း အားမရသည့္အခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္
ဦးေနလင္းဇင္က ေျပာဆိုသည္။

"NLD က တစ္ခါမွ အစုိးရ မလုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့အတြက္ သူတုိ႔ ဘယ္ေလာက္လုပ္ႏုိင္မလဲဆုိတာ
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ မသိဘူး။ ပါတီ၀င္အမ်ားစုက ေလာက္ေလာက္လားလား စြမ္းေဆာင္ႏုိင္တယ္၊
လူထုေရွ႕ထြက္ၿပီး ဦးေဆာင္ႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့သူေတြ ရွိမေနေသးဘဲ အခုမွ ၀င္အေရြးခံၾကမယ့္
သူေတြပဲ ရွိေနေသးတယ္။ ဒီအေရြးခံကုိယ္စားလွယ္ေတြကပဲ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းၿပီး
ဦးေဆာင္ႏုိင္တဲ့ မူ၀ါေဒေတြ ခ်ႏုိင္သူေတြ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္သူေတြ ထြက္လာႏုိင္မလား
ဆုိတာက အိပ္မက္တစ္ခုေပါ့"ဟု ဦးေနလင္းဇင္က ေျပာသည္။

"USDP က်ေတာ့ အဲလုိ လုပ္ႏုိင္တဲ့သူေတြက အခုလက္ရွိမွာလည္း ရွိတယ္။ ႏွစ္ ၃၀ ေလာက္နီးပါး
အုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွာ ရွိလာေတာ့ အေတြ႕ၾကံဳ ရွိတဲ့သူေတြ မ်ားတယ္။ ခက္တာက
မူမေကာင္းဘူး။ မူေကာင္းေကာင္းရွိရင္ေတာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့သူေတြက မေကာင္းဘူး။
စီမံခန္႔ခြဲမႈပုိင္းေတြမွာ မျပတ္သားဘူး။ သမၼတကုိယ္တုိင္ကလည္း သန္႔ရွင္းေသာအစုိးရ၊
ေကာင္းမြန္ေသာအစုိးရလုိ႔ ေျပာေနေပမယ့္ တကယ့္လက္ေတြ႕မွာ မလုပ္ႏုိင္ဘူး။ ၀န္ႀကီးဌာန
တြင္းမွာ၊ ျပည္သူေတြမွာ စည္းကမ္းနည္းတာေတြကုိ ဥပေဒနဲ႔အညီ ျပတ္ျပတ္သားသား အျပစ္ေပး
အေရးယူ မလုပ္ႏုိင္ဘူး။ မေျဖရွင္းႏုိင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အခုေရြးေကာက္ပြဲအလြန္မွာ ဘယ္သူေတြက
ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ဦးေဆာင္မလဲ။ ႏုိင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔ အဓိကကစားသူေတြအျဖစ္ ဘယ္သူေတြ ပါ၀င္မလဲ။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ စီးပြားေရးက႑တုိးတက္မႈေတြကုိ ဘယ္လုိပုံစံ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ဆုိတာေတြက တကယ့္ကုိ စိတ္၀င္စားစရာျဖစ္ေနပါတယ္"ဟု ဦးေနလင္းဇင္က ဆက္လက္
ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

အစုိးရအဖြဲ႕အတြက္ ဆီးႀကိဳေနသည့္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိေရး ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားေနသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
ပါတီအေနျဖင့္ အစုိးရအဖြဲ႕အား မည္သုိ႔ပုံေဖာ္သြားမည္ဆုိျခင္းမွာလည္း ခန္႔မွန္းရခက္ခဲလွေၾကာင္း
ႏုိင္ငံေရးပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

"ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥကေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ မွန္ကန္မႈအေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး ျဖစ္လာမွာပါ။
ဒါေပမဲ့ တက္လာမယ့္အစုိးရအဖြဲ႕ကေတာ့ စိန္ေခၚခ်က္ႀကီးႀကီးမားေတြကုိ ရင္ဆုိင္ဖုိ႔
ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ေရေဘးအေျခအေန ေၾကာင့္ ေဒသေတြအားလုံးကုိ ျပန္ၿပီးနာလန္
ထူလာေအာင္၊ အရင္ကထက္ ပုိၿပီး တုိးတက္လာေအာင္ဆုိတဲ့အခ်က္ေတြက
တကယ့္စိန္ေခၚခ်က္ေတြ ျဖစ္လာမွာပါ။ ဒီအခ်က္ေတြက မလုပ္ဘဲေရွာင္လဲႊလုိ႔မရတဲ့
တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ အဓိကအခ်က္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔အတူ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑ကုိ
တစ္ပါတည္းလုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္မွ တုိင္းျပည္က အခုထက္ပုိၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးလာႏုိင္ မွာပါ"ဟု
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ စီးပြားေရးေရးအၾကံေပး ေဒါက္တာေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။

ထို႔အတြက္ ေရာက္ရွိလာေတာ့မည့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ
အခင္းအက်င္းသည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအျပင္ စီးပြားေရးက႑ တုိးတက္ေျပာင္းလဲႏုိင္ေရး
အတြက္လည္း အေရးပါလြန္းလွေနသည္။

ထုိ႔အတူ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ အစုိးရအဖြဲ႕တစ္ရပ္၏ လူမႈဘ၀ တုိးတက္ေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား
ကလည္း ႏုိင္ငံသားအားလုံး၏ တစ္ခုတည္းေသာ အိပ္မက္အျဖစ္ ရွိေနသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း