ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတဲ့ မ်က္လံုးမ်ား

၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ မဲ႐ုံတစ္႐ုံ၌ ေလ့လာေနၾကသည့္ သံတမန္မ်ား။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတိုင္း(မ္)၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ မဲ႐ုံတစ္႐ုံ၌ ေလ့လာေနၾကသည့္ သံတမန္မ်ား။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတိုင္း(မ္)

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေန႔ ေရာက္ဖုိ႔ နီးကပ္လာတာနဲ႔အမွ် ေန႔ေန႔ညည မနားတမ္း
အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့သူေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြပဲ
မဟုတ္ၾကပါဘူး။

သူတို႔ေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေတြကို မလြတ္တမ္း ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေလ့လာေစာင့္ ၾကည့္သူေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။

ႏိုင္ငံတိုင္းက သမၼတေရြးေကာက္ပြဲေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ က်င္းပႏုိင္ေစဖို႔အတြက္
ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကို ျပည္တြင္းျပည္ပက ေရြးေကာက္ပြဲ
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြက ထံုးစံအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ၾကပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ေတြတုန္းကဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက နည္းဥပေဒေတြဟာ ႏိုင္ငံသားေရြးေကာက္
ပြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူေတြ ထြက္ေပၚလာဖို႔ေတာင္ ခြင့္မျပဳခဲ့ပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ မၾကာေသးခင္က အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ကေတာ့ သူတို႔အတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္ပါၿပီ။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း၊
မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့
အစီရင္ခံစာေတြနဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေစတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားေတြနဲ႔
ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ဟာ တရားမွ်တ မွန္ကန္ၿပီး
အမ်ားယံုၾကည္ လက္ခံႏုိင္မႈ ရွိမရွိကို သိရွိႏိုင္ေစပါတယ္။

"ေစာင့္ၾကည့္မယ့္သူမရွိဘဲ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ လုပ္ေနတာထက္ တစ္စံုတစ္ေယာက္က
ေစာင့္ၾကည့္ေနရင္ ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္မယ္လို႔ ထင္ရတဲ့ပံုေပါက္ပါတယ္"လို႔ လြတ္လပ္ေသာ
ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အာရွကြန္ရက္ (Asia Network for Free Elections - ANFREL) က
အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ Ichal Supriadi က ေျပာပါတယ္။

"ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ အမ်ားယံုၾကည္ လက္ခံႏုိင္မႈကို
ရရွိေစဖုိ႔ ေတာ္ေတာ္ေလး အသံုး၀င္ပါလိမ့္မယ္"လို႔လည္း သူက ေျပာပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အမွန္တိုင္းျဖစ္တာ ေသခ်ာေစဖို႔နဲ႔ ဘက္လိုက္မႈရွိတယ္ဆိုတဲ့
အေျခအျမစ္မရွိတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြ မရွိရေလေအာင္ ႏိုင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္သူေတြ
လိုအပ္တယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ၿပီးခဲ့တဲ့
ဇြန္လက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

"ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ သေရရလဒ္မ်ဳိး ထြက္လာမွာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္တဲ့သူက ကြ်န္ေတာ့္ကို
ေတာ္တယ္လို႔ေျပာလိမ့္မယ္၊ ႐ံႈးတဲ့သူကေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ကို အျပစ္တင္လိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္
ဘယ္သူက မွန္ၿပီး၊ ဘယ္သူက မွားတယ္ဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္သူေတြကို
စီစဥ္ရတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္ ဘက္လိုက္မႈရွိလား၊ မရွိဘူးလားဆိုတာကို သူတုိ႔ဆံုးျဖတ္ပါလိမ့္မယ္"လို႔
ဆိုခဲ့ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕သံုးဖြဲ႕နဲ႔ ျပည္တြင္း အဖြဲ႕အစည္း အနည္းဆံုး ခုနစ္ခုေလာက္က
ေစာင့္ၾကည့္ ၾကမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဟာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ 
Carter Center ၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ International Republican Institute နဲ႔ နယ္သာလန္
အေျခစိုက္ Gender Concerns International ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း ေလးခုကို
အစပိုင္းမွာ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕မွာ ကာတာစင္တာနဲ႔ ဥေရာပသမဂၢတို႔ပဲ သတ္မွတ္ထားတဲ့ နားလည္မႈ
စာခြ်န္လႊာေတြကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားပါတယ္။ ဒီႏွစ္ဖြဲ႕ကို ANFREL ကလည္း
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ေတြကေတာ့ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ ေရးထိုးဖို႔
မလိုပါဘူး။

အနည္းဆံုး အဖြဲ႕အစည္းခုနစ္ဖြဲ႕ေလာက္ဟာ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္ရဲ႕ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ရယူထားပါတယ္။

အဲဒီ အဖြဲ႕အစည္းေတြကေတာ့ PACE၊ ဖန္တီးအိမ္၊ အမ်ဳိးသား လူငယ္ကြန္ဂရက္၊ Ethnic Youth
Network Group ၊ နယူးျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း၊ Forward Institute နဲ႔ Charity Oriented
Myanmar တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ ေရးထိုးထားတဲ့အတြက္၊ ဒါမွမဟုတ္ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ
ရယူထားတဲ့အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စတင္ႏိုင္ပါတယ္။

တိက်တဲ့ လုပ္နည္းစနစ္ေတာ့ မရွိပါဘူး။

ဥပမာ - ကာတာစင္တာဟာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ကတည္းကစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းမွာ
ေရြးေကာက္ပြဲ ေရရွည္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ ေျခာက္ဦးနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္မႈေတြကို အလွည့္က်
ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဥေရာပသမဂၢကေတာ့ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔ကမွ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိလာတဲ့
ေရရွည္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ အေယာက္ ၃၀ ကို ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္ေန႔ကစတင္ၿပီး
ျဖန္႔ၾကက္ ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ပါတယ္။

ANFREL ကလည္း ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ေန႔ကစၿပီး ေရရွည္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ
အေယာက္၂၀ နဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေနပါၿပီ။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေရရွည္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူေတြဟာ မဲဆြယ္ပြဲေတြ သြားၾကည့္တာ၊
ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုတာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္
အဖြဲ႕ခြဲေတြနဲ႔ ထိုင္ၿပီးေဆြးေႏြးတာေတြကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး မဲဆြယ္ပြဲကို ဘယ္လုိလုပ္ၾကသလဲ၊
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မဲဆြယ္ခြင့္ရၾကရဲ႕လား၊ ေရြးေကာက္ပြဲက
တရားမွ်တရဲ႕လား၊ ဘာေတြ ျဖစ္ေနသလဲဆိုတာကို မဲဆႏၵရွင္ေတြက နားလည္ရဲ႕လားဆိုတဲ့
အေရးပါတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို စုေဆာင္းၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈကို ကာလတို ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္သူေတြကေတာ့
ေရြးေကာက္ပြဲ တကယ္ က်င္းပမယ့္ေန႔က်ရင္ မဲ႐ံုေတြမွာ မဲဆႏၵရွင္ေတြကို တူညီတဲ့ေမးခြန္းေတြ
ေမးျမန္းေပးၾကမွာပါ။

ဒီလိုေဆာင္ ရြက္ေပးမယ့္ သူအေရအတြက္ကေတာ့ ေထာင္ဂဏန္းေလာက္ ရွိပါတယ္။

ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြထဲမွာ အႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့
PACE ကေတာ့ ကာလတိုေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူေပါင္း ၂,၀၀၀ ေလာက္နဲ႔
ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။

ဒီႏႈန္းထားကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ေတြ အားလံုးထဲမွာ အမ်ားဆံုးပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။

အခုအခ်ိန္အထိ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳမႈ ၉၀၀ ေလွ်ာက္ထားၿပီး သြားပါၿပီ။

ဒါေပမဲ့ ကာတာစင္တာကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းက မဲ႐ံုေတြမွာ ႏိုင္ငံတကာက ေရြးေကာက္ပြဲ
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ ၁၅ စံု(တစ္စံုလွ်င္ ႏွစ္ဦး) ျဖန္႔ၾကက္ခ်ထားဖို႔ ရွိပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕တုိင္းဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးကို
ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုး ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ဖို႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ မဲ႐ံုေပါင္း ၄၀,၀၀၀ ရွိတာေၾကာင့္ သူတို႔ တစ္ေတြ သြားရမယ့္
ေနရာေတြက အမ်ားႀကီးပါပဲ။

ကာလတိုေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူေတြဟာ လြတ္လပ္ၿပီးမွ်တတဲ့
ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေၾကာင္း ပိုမိုခိုင္မာတဲ့ အေထာက္အထားေတြကို ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါတယ္။

မဲ႐ံုေတြကုိ အခ်ိန္မွန္ဖြင့္ရဲ႕လား၊ မဲ႐ံုေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ၀င္ေတြက မဲပံုးဟာ အလြတ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း
မဲ႐ံုစဖြင့္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ျပရဲ႕လား၊ မဲဆႏၵရွင္ေတြကို အၾကမ္းဖက္တာတို႔၊ ၿခိမ္းေျခာက္တာမ်ဳိးတို႔
ရွိလား၊ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးတည္း အႀကိမ္ႀကိမ္မဲလာထည့္ေနသလား၊ မိသားစု၀င္ေတြအတြက္
ကိုယ္စားမဲထည့္ေပးေနတာမ်ဳိး ရွိလားစတဲ့ အေျခအေနေတြကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးၾကမွာပါ။

ကာလတိုေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူေတြကေတာ့ ေဒသခံေတြပဲျဖစ္တယ္လို႔
PACE ရဲ႕ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က ေျပာပါတယ္။

သူတို႔ တစ္ေတြက လူငယ္ေတြျဖစ္ၿပီး သူတို႔ကို တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြက
ညိႇႏႈိင္းေရးမႉးေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ ကာလရွည္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူေတြက
စုေဆာင္း ေရြးခ်ယ္ထားတာပါ။

သူတို႔ကို ေရြးခ်ယ္စုေဆာင္းထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြကပဲ သူတို႔ကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးနဲ႔
ပတ္သက္တဲ့ သင္တန္းေတြ စီစဥ္ေပးပါတယ္။

PACE၊ အမ်ဳိးသားလူငယ္ကြန္ဂရက္၊ Ethnic Youth Network Group နဲ႔ ပန္းသီးအိမ္တုိ႔ကေတာ့
သူတို႔ရဲ႕ ရက္တို ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူေတြအတြက္ သင္တန္းကို ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့
National Democratic Institute (အင္န္ဒီအိုင္) ကတစ္ဆင့္ ျပန္လည္သင္ၾကားေပးတာလို႔
ေျပာပါတယ္။

အင္န္ဒီအိုင္ဟာ အဲဒီ အဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕အတြက္ နည္းပညာအကူအညီေတြ ေပးထားသလို
ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးပညာေတြ ျပန္လည္သင္ၾကားေပးႏုိင္ဖို႔ အဲဒီအဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕က
နည္းျပေတြကိုလည္း သင္တန္းပို႔ခ် ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံတကာက ကာလတို ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေစာင့္ ၾကည့္သူေတြကေတာ့
ဒီလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပိုအကြ်မ္းတ၀င္ ရွိၾကပါတယ္။

ANFREL၊ ကာတာစင္တာနဲ႔ ဥေရာပသမဂၢတို႔ကေတာ့ အေတြ႕အၾကံဳရွိၿပီးသား ေရြးေကာက္ပြဲ
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူေတြကို အားထားၿပီးေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕မွာ လူႏွစ္ဦးပဲ ပါေပမယ့္ အေတြ႕အၾကံဳႂကြယ္၀ၾကတာေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕
တစ္ခုတည္းေသာ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ မတူညီတဲ့ ႐ႈေထာင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးကေန
ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ၾကပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းရဲ႕ အဓိကရလဒ္ကေတာ့ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕စီကျပဳစုထားတဲ့
အစီရင္ခံစာပါပဲ။

PACE နဲ႔ ကာတာ စင္တာလို အဖြဲ႕တခ်ဳိ႕ကေတာ့ အစီရင္ခံစာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား
ထုတ္ျပန္ထားၾကပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဥေရာပသမဂၢနဲ႔ ANFREL လို တျခားအဖြဲ႕ေတြကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ
လႊမ္းမုိးမိတာမ်ဳိး မျဖစ္ရေအာင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးတဲ့ေနာက္မွ အစီရင္ခံစာေတြ ထုတ္ျပန္ဖို႔
ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကပါတယ္။

အဖြဲ႕အစည္းေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာ ႏို၀င္ဘာ
၁၀ ရက္ေန႔မွာ ကနဦးအစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္ေအာင္နဲ႔ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာကို
ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး လအနည္းငယ္အတြင္းမွာ ထုတ္ျပန္ေပးဖို႔ စီစဥ္ထားၾကပါတယ္။

"ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေနာက္ပိုင္း လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေကာက္ခ်က္ ခ်ၿပီးတဲ့အခါ ထုတ္ျပန္မယ့္
အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာထဲမွာ အႏိုင္ရရွိတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕အားသာခ်က္နဲ႔
ရာထူးအပ္ႏွင္းပြဲ အပါအ၀င္ ရလဒ္ေတြအားလံုး စုေပါင္းေဖာ္ျပထားမွာပါ" လို႔ ကာတာစင္တာက
ျမန္မာႏိုင္ငံေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တာ၀န္ယူထားတဲ့ လက္ေထာက္ဒါ႐ိုက္တာ
Jonathan Stonestreet က ေျပာပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ေတြဟာ အခ်င္းခ်င္း အဆက္အသြယ္ရွိၾကၿပီး
အနည္းဆံုး ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ေလာက္ ဆံုျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္ဟာ အခုအခ်ိန္ အထိေတာ့ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရွိၿပီး ေျပာေျပာဆိုဆိုလည္းရွိေၾကာင္း
ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ သံုးဖြဲ႕က ေျပာပါတယ္။

"ကာတာစင္တာက ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ဟာ ရန္ကုန္နဲ႔ နယ္ေတြမွာရွိတဲ့
ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ျပည္တြင္းလူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြက ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ပံုမွန္ေတြ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူေတြက ဘယ္ေနရာေတြမွာ
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈေတြ လုပ္ေနတယ္ဆိုတာကို အခ်င္းခ်င္း အသိေပးႏိုင္တဲ့အတြက္ တစ္ဖြဲ႕က
လုပ္ၿပီးသားေနရာေတြမွာ ေနာက္တစ္ဖြဲ႕က ထပ္လုပ္ျဖစ္ၾကတာမ်ဳိး မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။
ဒါေပမဲ့ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္နည္းစနစ္နဲ႔အညီ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူေတြကို
ျဖန္႔ၾကက္ခ်ထားတဲ့ အစီအစဥ္ကို အဖြဲ႕အားလံုး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၾကပါတယ္"လို႔
ဂြ်န္နက္သန္စတုန္း စထရိက ေျပာပါတယ္။

ေတြ႕ၾကံဳရတဲ့ အခက္အခဲေတြ

ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရာမွာ ထူးျခားတဲ့ အခက္အခဲ တခ်ဳိ႕ေတာ့ ရွိပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕ေတြကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကေန
တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳေပးတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲေတြနဲ႔ အခ်ိတ္အဆက္မရွိတာဟာ
ေခါင္းခဲစရာ ကိစၥတစ္ခုပါပဲလို႔ PACE က ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က ေျပာပါတယ္။

"ဥပမာတစ္ခုအေနနဲ႔ ျပရမယ္ဆိုရင္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္က အသိအမွတ္ျပဳထားတာကို မသိတဲ့အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲက
လူေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူတစ္ဦးကို ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း
ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ေနရာမွာ ေစာင့္ၾကည့္တာကို ႏွင္ထုတ္တာမ်ဳိး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
ဒီလိုျဖစ္တာကလည္း PACE က ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး
ေနာက္ပိုင္းမွ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ဒီေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
တာ၀န္ရွိသူက မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ေနရာေတြမွာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ဖို႔
ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီးသားပါ။ ဒါေပမဲ့ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေကာ္မရွင္ခြဲေတြနဲ႔
အဆက္အသြယ္ မရွိတဲ့အတြက္ အခုလိုျဖစ္ရတာပါ"လို႔ ဦးစိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က ရွင္းျပပါတယ္။

သီရိမင္းထြန္း ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း