ႏိုင္ငံေတာ္သုိ႔ ေရႊေႂကြးက်န္ေပးသြင္းျခင္း မရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား တရားစြဲဆိုရန္ ျပင္ဆင္

အမွတ္(၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေ၀ခံစားသည့္စနစ္ျဖင့္ ေရႊသတၱဳ
အေသးစားထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းကို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း
သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းရမည့္ ေရႊစင္မ်ားအား ေပးသြင္းရန္ ဆက္သြယ္ျခင္း
မရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ယခုလထဲတြင္ တရားစြဲဆိုမည့္ အသိေပးစာ ထုတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

"ေအာက္တိုဘာလထဲမွာ Notice ထုတ္မယ္။ အားလံုးကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း သြားလို႔ မရဘူး။
လုပ္ထံုး၊ လုပ္နည္းအရ ဥပေဒ႐ံုးမွာလည္း လုပ္ႏုိင္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ အင္အားနဲ႔ အသုတ္လိုက္
သြားေနရတယ္။ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာေတာ့ လာမဆက္သြယ္တဲ့ ကုမၸဏီေတြ၊ တာ၀န္ရွိတဲ့ ကုမၸဏီ
အားလံုးကေတာ့ Notice ထုတ္တဲ့ အထဲ ပါသြားမွာပါ"ဟု အမွတ္(၂)သတၱဳတြင္း ဦးစီးဌာန
ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး(စီမံကိန္း)ဦးဖုန္းျမင့္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္
ေျပာသည္။

ယခုလ ဒုတိယရက္သတၱပတ္အတြင္းက ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းရမည့္ ကုမၸဏီ ၆၃ ခု စာရင္းကို
ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ကုမၸဏီတစ္ခုက အလံုးစံုေပးသြင္းခဲ့ၿပီး ငါးခုမွာ လာေရာက္ ဆက္သြယ္ကာ
ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေပးသြင္းရန္ ၀န္ခံကတိျပဳခဲ့သည္။

အခ်ဳိ႕ကုမၸဏီမ်ားမွာ ခရီးလြန္ျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္းႏွင့္ က်န္သည့္ ဆက္သြယ္ျခင္းမရွိေသာ ကုမၸဏီ
၅၀ ေက်ာ္ကို တရားစြဲဆိုမည့္ အေၾကာင္းၾကားစာ ထုတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

"လာဆက္သြယ္တာရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕လည္း လာသြင္းတယ္။ ခံ၀န္ကတိေပးေတြမွာ အခု
ဘယ္ေလာက္ေတာ့ သြင္းပါ့မယ္။ ေနာက္ထပ္ က်န္တဲ့ သံုး၊ ေလးလအတြင္းမွာ သြင္းပါ့မယ္ဆိုၿပီး
ခံ၀န္ကတိလုပ္ထားတာ ရွိတယ္။ အဲဒါက်ရင္ တရားစြဲမယ့္အထဲ မထည့္ေသးဘူး။ ေနာက္ဆံုး
သူတို႔ေပးထားတဲ့ ကတိအတိုင္း မျပည့္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ တရားစြဲမယ္" ဟု
အမွတ္(၂)သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၊ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးသံဒိုင္က ေျပာသည္။

ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းေၾကာင့္ ဆက္သြယ္၍ မရျခင္းမ်ားရွိပါက စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ရန္ အစိုးရအဖြဲ႕က
ၫႊန္ၾကားေပးထားေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕ကုိ ရွာေတြ႕ထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေရႊေႂကြးက်န္
ေပးသြင္းရန္ ကုမၸဏီရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ တရားစြဲဆိုသြားမည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

ကုမၸဏီကို တရား၀င္ဖ်က္သိမ္းပါက ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္႐ံုးသို႔ တင္ျပရၿပီး စာရင္းရွင္းလင္း
ဖ်က္သိမ္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းတြင္ ေၾကညာၿပီးမွသာ တရား၀င္ျဖစ္သည္။

"တခ်ဳိ႕က ကုမၸဏီကို တရား၀င္ဖ်က္တာ မဟုတ္ဘူးေလ။ တခ်ဳိ႕ကုမၸဏီက အဲလိုမဟုတ္ဘူး။
ငါးႏွစ္ ရွိတယ္။ ငါးႏွစ္ ကုန္သြားတယ္။ ေနာက္ထပ္လည္း မတူးေတာ့ဘူး။ စာရင္းရွင္းလင္းၿပီး
ဖ်က္သိမ္းတာလည္း မရွိဘူး။ ကုမၸဏီ လံုး၀ဖ်က္သိမ္းလိုက္တဲ့ ပုံစံမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီလို ကုမၸဏီေတြ
က်န္ေနတာ။ ေနာက္ဆံုး နည္းလမ္းကေတာ့ သူ႔ဘာသာ ကုမၸဏီရွိသည္ ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ
သူတို႔ရဲ႕ မွတ္ပံုတင္ နံပါတ္ေတြ ကုမၸဏီဘုတ္အဖြဲ႕မွာ ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ေနာက္ဆံုးမရရင္
တရားစြဲမွာပဲ။ တရား႐ံုးကို မလာႏိုင္ရင္ မလာႏုိင္သလို တရားသူႀကီးက ဆံုးျဖတ္မွာေပါ့။
တခ်ဳိ႕က တရား႐ံုးက ရင္ဆိုင္မယ္ေျပာတယ္။ တခ်ဳိ႕လည္း အဆက္အသြယ္ကိုမလုပ္ဘူး"ဟု
ဦးသံဒိုင္က ေျပာသည္။

ပထမအႀကိမ္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည့္ ကုမၸဏီ ငါးခုမွ အံဖြယ္ကမၻာကုမၸဏီ
(စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး)၊ ခုနစ္ခုေသာ ရာစုႏွစ္ကုမၸဏီ၊ ေအာင္စစ္ေသြးကုမၸဏီတို႔အား
အမႈဖြင့္တရားစြဲဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း