ၿမိဳင္ႏွင့္ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား ႐ႈံး

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေရစႀကိဳ ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ေလးသိန္းေက်ာ္ ရွိရာ
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ေနျပည္ေတာ္အေျခစိုက္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားကို အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ယူၿပီး ေအာင္ပြဲဆင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေသာ မဲစာရင္းတြင္ မပါ၀င္သျဖင့္ မဲေပးခြင့္ မရွိသူမ်ားစြာ က်န္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း
ေ၀းလံေခါင္သီေသာ ထိုၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕တြင္ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္ပင္
ေစာစီးစြာ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့သည္။

"ဒီအႀကိမ္က ၿပိဳင္ဘက္ပါတီက လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္နဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္တာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔
လိုလားတာက တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကို အႏိုင္ရဖို႔ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အင္န္အယ္လ္ဒီကို
ေထာက္ခံတာက တစ္တိုင္း ျပည္လံုးအတြက္ စစ္မွန္တဲ့အေျပာင္းအလဲ တစ္ခု ရဖို႔ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔
လုပ္ရမွာက အင္န္အယ္လ္ဒီကို မဲေပးဖို႔ပါပဲ"ဟု ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ နယ္ရွိ လက္ရက္မ ေက်းရြာမွ ေဒသခံ
ကုန္သည္ ဦးေက်ာ္မင္းေအာင္က ေျပာသည္။

ဦးေက်ာ္မင္းေအာင္၏ ရြာသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးသိန္းထြန္း၏ ဇာတိ
ေခါင္းကြဲေက်းရြာႏွင့္ အလြန္နီးသည့္ လက္ရက္မရြာသည္ ၿမိဳင္တစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုးတြင္ အႀကီးဆံုး
ရြာလည္းျဖစ္ၿပီး ဒီခ်ဳပ္ကို အမာခံ ေထာက္ခံသည့္ရြာ ျဖစ္သည္။

မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၃,၇၃၈ ေယာက္ ရွိၿပီး ေန႔လယ္ခင္းအခ်ိန္တြင္ တစ္၀က္ေက်ာ္ မဲေပးၿပီးေနၿပီ
ျဖစ္သည္။

"ဘယ္ရြာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကို ဒီခ်ဳပ္ကႏိုင္မယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေလာင္းရဲတယ္။
ၿမိဳင္တစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုးမွာ ဆရာေတာ္ ဦးပညာသာရဟာ ေဒသရွိ မဘသအဖြဲ႕မွာ တြဲဖက္ဦးေဆာင္
ဆရာေတာ္တစ္ပါးျဖစ္တယ္။ ပူတြင္းရြာမွာ ဦးပညာသာရရဲ႕ ဩဇာလႊမ္းမုိး မႈေအာက္မွာ
မည္သူမွ် အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို မဲေပး၀ံ့မည္ မဟုတ္ေပ"။

"အင္န္အယ္လ္ဒီကို မဲမေပးဖို႔ တြန္းအား မေပးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အမ်ဳိးဘာသာ
သာသနာကို ထိန္းသိမ္းမေစာင့္ေရွာက္ရာ ေရာက္ႏိုင္တယ္လို႔ေတာ့ ရံဖန္ရံခါ သူတို႔ကို
ရွင္းျပပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး ေနာက္ပိုင္းကိစၥကို ဂ႐ုစိုက္မယ့္ အစိုးရကိုပဲ လိုခ်င္တယ္။
တိုင္းျပည္တိုးတက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မတိုးတက္သည္ ျဖစ္ေစရတယ္"ဟု ဦးပညာသာရက မိန္႔သည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးသည္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္သာမက ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ပါ မဲဆြယ္ပြဲမ်ား၌ မဘသကို
ပါ၀င္လႈပ္ရွားေစခဲ့သည္။

အခ်ဳိ႕ မဘသဆရာေတာ္မ်ားဆိုလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ရြာသားမ်ားကို ဒီခ်ဳပ္ကို
မဲမေပးဖို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကတည္းက စည္း႐ံုးခဲ့သည္။

သမၼတ႐ံုး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးစိုးေမာင္သည္ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္
အတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

ဆင္ေခ်ာင္းရြာဇာတိ ျဖစ္ေသာ ဦးစိုးေမာင္သည္ ရွင္မေတာင္ဆရာေတာ္ကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ
ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့သည္။

ရွင္မေတာင္ဆရာေတာ္သည္ ေဒသရွိ မဘသအဖြဲ႕တြင္ ထင္ရွားသည့္ ဆရာေတာ္တစ္ပါး
ျဖစ္သည္။

"သူတို႔က ရြာေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကိုရဖို႔ ရသမွ်နည္း အကုန္သံုးခဲ့တာ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆရာေတာ္
(ရြာေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ လည္းျဖစ္သည္) က မဘသရဲ႕ အမာခံအဖြဲ႕၀င္၊ ဦးစိုးေမာင္ဆို
ရွင္မေတာ္ဆရာေတာ္တို႔နဲ႔ ရင္းႏွီးတယ္။ တစ္ရြာလံုးက သူ႔ရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈ ေအာက္မွာ ရွိတယ္"ဟု
ေရစႀကိဳၿမိဳ႕ သံပရာ ေခ်ာင္းရြာခံ ကိုသိုက္စိုးမင္းက ေျပာသည္။

"ဒါေပမဲ့ အျပင္းအထန္ ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ၿပီး မဘသနဲ႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးရဲ႕ မေကာင္းတဲ့ အခ်က္ေတြကို
ေထာက္ျပၿပီး အင္န္အယ္လ္ဒီကို မဲေပးဖို႔ ရြာသားတခ်ဳိ႕ကို စည္း႐ံုးႏိုင္ခဲ့တယ္"ဟု ၎က
ေျပာသည္။

ေရစႀကိဳရွိ အခ်ဳိ႕ရြာမ်ားတြင္ ဒီခ်ဳပ္၏ မဲဆြယ္အဖြဲ႕ လာေရာက္သည္ကို မႏွစ္သက္ခဲ့ေပ။

"တခ်ဳိ႕ရြာေတြမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မဲဆြယ္ပြဲ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္မွတ္မိသေလာက္
ခံစပ္ေတာဆိုတဲ့ရြာက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို အ၀င္မခံခဲ့ဘူး"ဟု ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဒီခ်ဳပ္မွ
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ဦးေက်ာ္ေငြက ဆိုသည္။

ေရစႀကိဳတြင္ ရြာေပါင္း ၂၄၅ ရြာရွိၿပီး မဲေပးခြင့္ ရွိသူ ၁၇၇,၇၉၆ ေယာက္ ရွိသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ကို ေထာက္ခံသည့္ ရြာအေတာ္မ်ားမ်ားရွိၿပီး အခ်ဳိ႔ရြာမ်ားမွာလည္း မဘသ၏ စည္း႐ံုးမႈကို
ခံရသည့္တိုင္ ဒီခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ ရြာသူ ရြာသား အမ်ားစု၏ သိသိသာသာ ေထာက္ခံမႈကို
ရရွိမည္ဟု အခိုင္အမာယံုၾကည္ခဲ့သည္။

"ကၽြန္ေတာ္ ဦးစိုးေမာင္ကို ေၾကာက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူလူထုက ကြ်န္ေတာ္တို႔
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ေထာက္ခံမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္တယ္"ဟု လက္ရွိ
သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီးႏွင့္ အဓိက ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဒီခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
ဦးေဌးေအာင္က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္ခိုင္းၿဖိဳးကို ေထာက္ခံေသာေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ အျခားအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဒီခ်ဳပ္ကို
မဲမေပးႏိုင္ခဲ့သူ ေဒသခံအခ်ဳိ႕လည္း ရွိခဲ့သည္။

အျခား ေ၀းလံေခါင္သီသည့္ တစ္ေနရာရာသိုု႔ ေရာက္ရွိေနသူအခ်ဳိ႕မွာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္
ျပန္မလာႏိုင္ခဲ့ေပ။

အသက္ ၅၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ေဒၚလင္းသည္ မႏၲေလးတြင္ ကုန္စံုဆိုင္ေလးတစ္ဆိုင္ ဖြင့္ထားသူျဖစ္ၿပီး
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီခ်ဳပ္ကို မဲေပးရန္ ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္အတူ ေရစႀကိဳသို႔ ျပန္လာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ သားသမီးမ်ားမွာမူ လမ္းစရိတ္ မတတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျပန္မလာႏိုင္ခဲ့ပါ။

သို႔တိုင္ ေဒၚလင္းကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ကို အတက္ႂကြဆံုး ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါသည္။

"ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္မယ့္ အစိုးရသစ္နဲ႔ ပိုေကာင္းတယ္။ အနာဂတ္ကို ရဖို႔အတြက္
အင္န္အယ္လ္ဒီကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး မဲထည့္မွာပါ။ လက္ရွိ ကြ်န္မတို႔ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းက
အိမ္နဲ႔ေ၀းရာမွာ အလုပ္လုပ္ေနရတာေတာင္ နိမ့္က်ေနတုန္းပါပဲ။ ကြ်န္မတို႔လို လူေတြအဖို႔
စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ေန႔ေရာညပါ အလုပ္လုပ္ရတဲ့ဘ၀က သိပ္ခက္ခဲပါတယ္"ဟု ေဒၚလင္းက
ဆိုသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ မဘသ၏ မဲဆြယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ႐ိုး႐ိုးပင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကို
ေထာက္ခံသူအခ်ဳိ႕လည္း ရွိေသး၏။

ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ျခမ္းရွိ တဲႀကီးရြာမွ အသက္ ၈၁ ႏွစ္ရွိ ဦးေအာင္ခင္မွာ ထိုသူမ်ားထဲမွ
တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။

ဦးေအာင္ခင္သည္ ဆိုရွယ္လစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတစ္ေယာက္
ျဖစ္သည္။

သူသည္ ေက်းရြာဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ မေပ်ာ္ရႊင္လွေသာ္လည္း
တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

သူသည္ ဘီဘီစီ ႏွင့္ ဗြီအိုေအ သတင္းမ်ားကိုလည္း စိတ္၀င္စားသည္။

ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္း သိရွိရန္အတြက္ ေရဒီယိုသတင္းမ်ားကိုလည္း အျမဲ နားေထာင္ေနေလ့
ရွိသည္။

၁၉၈၀ ေက်ာ္ကာလမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အမာခံ ေထာက္ခံ သူတစ္ေယာက္ပင္
ျဖစ္ခဲ့ေသးသည္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ မမွ်တမႈမ်ားကိုလည္း ေ၀ဖန္ခဲ့ေလ့ ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ဦးေအာင္ခင္သည္ ေနာက္ပိုင္း ယခင္ဆိုရွယ္လစ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးရာထူးအတြက္ ပင္စင္လစာပမာဏ ထပ္တိုးရရွိလာခဲ့သည္။

အမည္ခံ အရပ္သားအစိုးရက ပင္စင္လစာ တိုးျမႇင့္ခဲ့ရာ ဦးေအာင္ခင္သည္ တစ္လလွ်င္
လစာ က်ပ္ ၆၀,၀၀၀ ရရွိလာခဲ့သည္။

"သူတို႔ေက်းဇူးကို တံု႔ျပန္ဖို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက ဦးသိန္းထြန္းကို ကြ်န္ေတာ္ မဲထည့္ရမယ္" ဟု သူ၏
ေမြးရပ္ေျမ တဲႀကီးရြာတြင္ ႀကိဳတင္မဲ ထည့္ခဲ့သည့္ ဦးေအာင္ခင္က ဆိုသည္။

ဦးေအာင္ခင္သည္ ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ႀကိဳတင္မဲေပးသူ ရြာသားအေယာက္ ၅၀ အနက္
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကို မဲေပးသည့္ တစ္ေယာက္တည္းေသာသူ ျဖစ္သည္။

က်န္သည့္ လူမ်ားမွာ ဒီခ်ဳပ္ကို မဲေပးခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိရၿပီး ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကလည္း
ဒီခ်ဳပ္ ကို ေထာက္ခံသူတစ္ဦးပင္ ျဖစ္သည္။

"ႀကိဳတင္ မဲအားလံုးနီးပါးမွာ အင္န္အယ္လ္ဒီကိုပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တံဆိပ္တံုး ထုခဲ့ၾကတယ္။
ရြာနဲ႔ေ၀းတဲ့ လယ္ေတြထဲမွာေနတဲ့ သက္ႀကီး ရြယ္အိုတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔
မသြားႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔ သေဘာခ်င္းတူမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သိတယ္"ဟု
ဒီခ်ဳပ္ကိုေထာက္ခံသည့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက ေျပာသည္။

ထိုရြာတြင္ ေက်ာင္းမေနခဲ့ရသည့္ စာမတတ္သူမ်ားစြာ ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ အသက္ ၇၀ ေက်ာ္
လူႀကီးမ်ားမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ အေတြ႕အၾကံဳ တစ္ခါမွ ရွိခဲ့ဟန္ မတူေၾကာင္း တဲႀကီးရြာရွိ
ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။

ေက်ာ့ဒါလီလင္း ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း