ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္း ပညာေပးေဈးေရာင္းပြဲေတာ္ က်င္းပမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းမွ ႀကီးမႉး၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီႏွင့္ လျခမ္းနီအသင္းမ်ား
ဖက္ဒေရး ရွင္းတို႔၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ပညာေပးေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲ၊ ကုန္စည္ျပပြဲ ႏွင့္ ေဈးေရာင္းပြဲေတာ္ကို
ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ ဘာလ ၁ ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတို႔ ရွိ
ၿမိဳ႕နယ္ေလးခု၌ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

ၾကက္ေျခနီအသင္းမွ ပထမဦးဆံုးက်င္းပသည့္ အဆိုပါပြဲေတာ္ကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ
တုိက္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးရွိ နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္
လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္တို႔၌ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ၾကက္ေျခနီလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား လူအမ်ား
ပိုမိုသိရွိေစ ရန္၊ အသင္းရန္ပံုေငြပိုမိုတိုးပြားရန္ႏွင့္ အသင္းႀကီးႏွင့္ ပူးေပါင္းတြဲဖက္၍ လူမႈက႐ုဏာ
လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ ႏိုင္မည့္ မိတ္ဖက္မ်ား တိုးပြားလာရန္ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ သည္ဟု အသင္းမွ
တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

အဆိုပါပြဲမွရရွိသည့္ အက်ဳိးအျမတ္ ရာခိုင္ႏႈန္း အားလံုးကို အသင္း၏လူမႈက႐ုဏာလုပ္ငန္းမ်ား
အတြက္ သံုးစြဲသြားမည္ဟု အဆုိပါတာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။ ဆက္လက္၍ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌
လည္း က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ေဈးေရာင္းပြဲေတာ္အတြက္ ပါ၀င္ျပသေရာင္းခ်လိုသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္
ျမန္မာႏုိင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းသို႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း