Saturday, October 22, 2016

ပို႔ကုန္ေဈးကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ အခြင့္အေရး တူညီဖို႔လို

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အစိုးရသစ္လက္ ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအခန္း က႑မ်ား ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ ရာ၌ စီးပြားေရးအခန္းက႑ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးသည္ အလြန္အေရးပါ
ေသာအခန္းက႑တြင္ ရွိေနပါသည္။

စီးပြားေရးမူ၀ါဒတစ္ခုျဖစ္ေသာ သြင္း ကုန္အစားထုိးေရးႏွင့္ ပို႔ကုန္တိုးျမႇင့္ေရး တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
ပို႔ကုန္အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး လယ္ယာထြက္ပစၥည္းမ်ား အား အဓိကတင္ပို႔လ်က္ရွိၿပီး ေရထြက္
ပို႔ကုန္၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း စသည္တို႔ မွာလည္း ပို႔ကုန္က႑တြင္ အေရးႀကီး ေသာ အခန္းက႑၌
ပါ၀င္ေနသည္။

ပို႔ကုန္တင္ပို႔ရာတြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား တင္သာမကဘဲ အေနာက္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားသို႔
ေဈးကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ တင္ပို႔ႏုိင္ရန္မွာလည္း စီးပြားေရးက႑ ၏ အေရးႀကီးေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္ သည္။

ပို႔ကုန္က႑တြင္ လယ္ယာထြက္ ပစၥည္းမ်ား၊ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ သဘာ၀ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား၊
သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕၊ ေရနံ၊ သစ္၊ အ၀တ္အထည္ စသည္ တို႔ကို တင္ပို႔လ်က္ရွိရာတြင္ ပို႔ကုန္ အမ်ား
စုမွာ ကုန္ၾကမ္းတင္ပို႔မႈအဆင့္ ၌ပင္ရွိေနၿပီး တန္ဖိုးျမင့္တင္ပို႔မႈ (Value Added) အဆင့္သို႔
မေရာက္ရွိေသးသည္ ကို ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ တန္ဖိုးျမင့္ ပစၥည္းေတြကို တင္ပို႔ႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားရ မယ္။ ဒီလိုႀကိဳးစားမွ
ေရရွည္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျဖစ္လာႏုိင္မယ္။ လက္ရွိတင္ပို႔ေနတဲ့ ကုန္ပစၥည္းရဲ႕အရည္အေသြးကို
ထိန္း သိမ္းဖုိ႔ လိုအပ္သလို ေဈးေကာင္းရႏုိင္ မယ့္ ေဈးကြက္သစ္ရွာေဖြျခင္းနဲ႕ တန္ဖိုး ျမင့္ (Value
Added)ပစၥည္းေတြ တင္ပို႔ ႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ျပည္တြင္းအလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီး
ေပးႏုိင္ သလို အလတ္စားနဲ႔ အေသးစားစက္မႈ လုပ္ငန္းေတြ ေပၚေပါက္လာဖို႔လည္း အေထာက္အပံ့
ျဖစ္လာေစတယ္"ဟု စီးပြားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။

ပို႔ကုန္ေဈးကြက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ ၿပိဳင္ေနရေသာ ပို႔ကုန္မ်ား
လည္းရွိေန သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိကပို႔ကုန္ ၁၀ မ်ဳိး၌ပါ၀င္ေနသည့္ ဆန္စပါးတင္ပို႔မႈ တြင္
အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံသာမက ဆန္တင္ပို႔မႈတြင္ နံပါတ္(၁)ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပါ ေဈးကြက္အၿပိဳင္ တင္ပို႔ေနရသည္။

"ျပည္တြင္းကေန အရည္အေသြးျမင့္ ဆန္ကို ျပည္ပတင္ပို႔ႏုိင္ဖို႔အတြက္က အဆင့္ျမင့္ႀကိတ္ခြဲစက္
ေတြ လိုမယ္။ အဆင့္ျမင့္ ရိတ္သိမ္းလြန္နည္းပညာ ေတြ လိုမယ္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စရိတ္ေတြ
က သက္သာဖို႔လိုမယ္။ အခု ျပည္တြင္းပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေန နဲ႔က အရမ္းကုိ ကုန္က်စရိတ္
ျမင့္တယ္။ ဒီလုိ ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားေနျခင္းက ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရးကို အားေပးရာ မေရာက္ဘူး။
ကြန္တင္နာ အလံု အေလာက္ရွိဖို႔၊ ဆိပ္ကမ္းမွာ တင္ပို႔ခ်ိန္ အမီ သေဘၤာရရွိဖို႔၊ ဒါေတြ လိုအပ္ပါ
တယ္"ဟု ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ အေထြ ေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာပါသည္။

ပဲတင္ပို႔မႈတြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ကေနဒါႏုိင္ငံၿပီးလွ်င္ ဒုတိယ ေနရာတြင္ရွိေနၿပီး
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိက ပဲေဈးကြက္ျဖစ္ေသာ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ ပဲမွာယူတင္သြင္းမႈသည္ လြန္ခဲ့ေသာ
ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔မွ စတင္က်ဆင္းလာၿပီး ပဲေဈး ကြက္ အားနည္းလာတာကို ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ ပါသည္။

"ပဲက အေမရိကန္ေဈးကြက္ကို တင္ပို႔ ဖို႔ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ပဲျခမ္းေတြ လုပ္ႏုိင္မွ အဆင္
ေျပမယ္။ အရည္အေသြးကလည္း ေကာင္းရမယ္။ လက္ရွိ လယ္သမားေတြသံုးေနတဲ့ ပိုးသတ္ေဆး
ေတြကအစ ျပန္စိစစ္ရမယ္။ မၾကာခဏ ဆိုသလို ကြန္တင္နာျပတ္လပ္တာေတြ၊ သေဘၤာ မလံု
ေလာက္တာေတြေၾကာင့္ အခ်ိန္မီမပို႔ႏုိင္တာေတြ ျဖစ္တယ္။ ကတိ ပ်က္ရတာေတြမျဖစ္ေအာင္
ဒါေတြကို ျပင္ဆင္ဖုိ႔လိုတယ္။ လမ္း၊ တံတား ျဖတ္သန္းခ အရမ္းျမင့္တယ္။ ျမန္မာျပည္အထက္ပိုင္း
ကလာတဲ့ ေျပာင္းက စိုက္ပ်ဳိးအၿပီးအစီး တစ္ပိႆာ ကို က်ပ္ ၁၀၀ ဆို သူ႔ကို ရန္ကုန္သယ္ စရိတ္
ကလည္း က်ပ္ ၁၀၀ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲလိုမျဖစ္သင့္ဘူး"ဟု ပဲတင္ပို႔သည့္ ကုန္သည္ ေဒါက္တာ
ျမန္လင္းက ေျပာပါသည္။

အေမရိကန္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ပယ္ဖ်က္ေပးလိုက္ေသာ္လည္း အထည္ ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ ပို႔ကုန္
တင္ပို႔မႈ တုိးျမႇင့္ ရန္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ အရည္ အေသြး ထိန္းသိမ္းေရးသာမက ေဈးကြက္
သစ္ရရွိရာတြင္ တျခားႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ တူညီေသာအခြင့္အေရး ရရွိႏိုင္ရန္ လည္း လိုအပ္ပါသည္။

ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မတိုင္ခင္ႏွစ္မ်ားက ရရွိခဲ့ေသာ Generalize
system for preference (GSP) အား ျပန္လည္ရရွိ ရန္ လိုအပ္သည္။ အဆိုပါ GSP စနစ္သည္
ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားကို ေပးေလ့ရွိ ေသာ ကုန္ပစၥည္းအခ်ဳိ႕ကို
အခြန္ ေလွ်ာ့ေပါ့ ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွတင္ပို႔ေသာ ကုန္ပစၥည္း အခ်ဳိ႕ (ဥပမာ- အ၀တ္အထည္၊ လယ္ယာ ထြက္ကုန္)
အစရွိသည္တုိ႔ကို အခြန္ေငြ ေပးေဆာင္ရာတြင္ တျခားဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံ မ်ားမွ တင္သြင္းေသာ
ကုန္ပစၥည္းထက္ အခြန္ေငြေလွ်ာ့ေကာက္ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ "အခြန္ေလွ်ာ့တယ္ဆိုတာလည္း
သူ တို႔ႏုိင္ငံသားပဲ ရတာပဲေလ။ သူတို႔ႏိုင္ငံ မွာ ၀ယ္ယူတဲ့ကုန္ပစၥည္းအေပၚ အခြန္ ေငြေပးရတယ္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေတြက ပစၥည္းကို အခြန္ေငြေလွ်ာ့ေပးတယ္ဆို တာ ကိုယ္ကရတာမဟုတ္ဘူး။ သူ႔ႏုိင္ငံ
သားက ျမန္မာျပည္ကပစၥည္းကို အခြန္ နည္းနည္းပဲေပးၿပီး ၀ယ္လို႔ရမွာ။ ဒါေပ မယ့္ကိုယ့္အတြက္
က်ေတာ့ တျခားႏိုင္ငံ က ကုန္ပစၥည္းေတြနဲ႔ ေဈးကြက္မွာ ယွဥ္ ၿပိဳင္တဲ့အခါ ေဈးသက္သာေတာ့
ေဈး ကြက္သေဘာတရားအရ ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းအား တက္တာေပါ့"ဟု ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ
ကုန္သည္မ်ား ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္မွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္
က ေျပာပါသည္။

အဆိုပါ GSP သည္ ပို႔ကုန္ပစၥည္း အခ်ဳိ႕အားအခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့ခြင့္ရရွိေသာ စနစ္ျဖစ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံ
မ်ားမွ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားအား စီးပြား ေရးက႑ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈတြင္ အားသာခ်က္
တစ္ခုအေနျဖင့္ ကူညီေသာ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အဆိုပါ GSP အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့ခြင့္ကိုရရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အျပည္ျပည္
ဆိုင္ရာအလုပ္သမား ေရးရာအဖြဲ႕(အိုင္အယ္လ္အို)က အလုပ္သမားမ်ားအား အတင္းအဓမၼခိုင္းေစ
မႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား GSP ခံစားခြင့္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။

ယခုအခါတြင္ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး ႏုိင္ငံ Lower Developed Countries (LDC) တြင္ ပါ၀င္
ေသာႏုိင္ငံမ်ားအား ပို႔ကုန္အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ Everything But Arms (EBA) လက္နက္ခဲယမ္းမွ
အပ က်န္ပို႔ကုန္ ကုန္ပစၥည္းအားလံုး အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား ႏုိင္ငံမ်ားသည္ LDCs ႏိုင္ငံမ်ား
၌ ပါ၀င္ ေနေသာေၾကာင့္ ပို႔ကုန္အခြန္ကင္း လြတ္ခြင့္ရရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဥေရာပ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမရွိေတာ့ပါက GSP ျပန္လည္ရရွိရန္ေတာင္းဆိုမည္
ဟု ပို႔ကုန္က႑မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကလည္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ပို႔ကုန္က႑ကို အဓိကထားတိုးျမႇင့္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးမ်က္ႏွာစာသစ္တြင္ ေဈးကြက္
သစ္ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ အေရးႀကီးသလို ဥေရာပကဲ့ သို႔ ေဈးကြက္ေကာင္းမ်ားအား အခြန္ေငြ သက္သာစြာ
ျဖင့္ ပို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏုိင္ပါက စီးပြားေရးအခြင့္ အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိလာမည္ျဖစ္ပါ
သည္။

ကုန္ေခ်ာတင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ေရး၊ ပို႔ကုန္ အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေဈးကြက္သစ္ရရွိေရးတို႔ကို
တုိးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ေနရာတြင္ ဴီဃ် ႏုိင္ငံ၌ ပါ၀င္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား
ကဲ့သို႕ ႏႀဗ အခြင့္ အေရးရရွိရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံက အရင္ကလည္း ြွဏ ရခဲ့ဖူးတယ္။ သိပ္ေတာ့အထူးအဆန္း မဟုတ္ဘူး။ ဥေရာပ
စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ မရွိေတာ့တဲ့အခါ GSP ကိုပဲ ျပန္ေတာင္း ေနမယ္ဆို ေနာက္က်က်န္ခဲ့လိမ့္မယ္၊
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတိုင္းမွာ တူညီတဲ့အခြင့္အေရး ရဖို႔ေတာ့ လိုတယ္။ ြွဏ က ကုန္ပစၥည္း အခ်ဳိ႕ကိုပဲ အခြန္
ေလွ်ာ့ေပးတာ၊ ဒီေတာ့ ဘာလို႔ GSP ကို ေျပာေနေတာ့မလဲ။ လက္နက္ကလြဲလို႔ ဘယ္ကုန္ပစၥည္း
ကိုပဲ ပို႔ပို႔ အခြန္ လံုး၀ကင္းလြတ္ခြင့္ရမယ့္ EBA ကိုပဲ ေတာင္းေတာ့မွာေပါ့။ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံေတြ
လည္း ရထားၿပီးၿပီ"ဟု ေဒၚခိုင္ ခိုင္ႏြယ္က ေျပာပါသည္။

"ကြ်န္မကေတာ့ ႏုိင္ငံတကာအစည္းအေ၀းတုိင္းမွာ ေျပာတယ္။ ကြ်န္မတို႔ကို ေျခေထာက္ႀကိဳးတုပ္
ၿပီး မေျပးခုိင္းပါနဲ႔၊ အခြင့္အေရးသာတူညီပါေစ။ ကြ်န္မတုိ႔ ႏုိင္ငံကလည္း လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိပါတယ္" ဟု
၎က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း