ကခ်င္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ဝန္ထမ္းအခ်ဳိ႕ စစ္ေဆးခံရ

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ေဒသရွိ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေနေသာ
ျပည္ပမွ တင္သြင္းထားသည့္ စက္ယႏၲရားယာဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က
ဖြဲ႕စည္းထားေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္က ျပည္နယ္အဆင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းအခ်ဳိ႕ကို
စစ္ေဆးေနရေၾကာင္း ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ေျပာၾကားသည္။

လူမႈေရးဝန္ႀကီးျဖစ္ေသာ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာက အစိုးရအဖြဲ႕မွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခား ဝန္ႀကီးအခ်ဳိ႕မွာမူ
စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းမ်ား ခံေနရေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ရာ အျပစ္ေပး အေရးယူခံရျခင္း မရွိေသးဘဲ
၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးမ်ား၌ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို
ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလဂြၽန္ငန္ဆိုင္းႏွင့္ ဝန္ႀကီးအခ်ဳိ႕မွာ အဆိုပါ စက္ယႏၲရားကိစၥ
မ်ားေၾကာင့္ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ား လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ား၌
ယခုရက္ သတၱပတ္အတြင္း ထြက္ေပၚလာခဲ့ေသာ္လည္း သမၼတ႐ံုး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေဇာ္ေဌးက
မူရာထူးက ထုတ္ပယ္သည့္အေၾကာင္းအရာကို အတည္မျပဳႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ စစ္ေဆးဆဲသာ
ျဖစ္သည္ဟုေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒၚေဘာက္ဂ်ာကမူ ကခ်င္အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္း မည္သည့္
အေျပာင္းအလဲ တစ္စံုတစ္ရာမွ် ျဖစ္ေပၚျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တာဝန္က ရပ္စဲခံရသည္
ဟူေသာ သတင္းမွာလည္း မွားယြင္းေသာ သတင္းတစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း တံု႔ျပန္ေျပာဆိုသည္။

''ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေရာ၊ တျခားအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ေတြေရာ အလုပ္ဆက္လုပ္ေနဆဲပါပဲ။ ကြၽန္မတို႔ ကခ်င္အစိုးရ
အဖြဲ႕ထဲမွာ ဘာအေျပာင္းအလဲမွ ျဖစ္တာမရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဝန္ထမ္းႏွစ္ဦးကိုေတာ့ ေရႊ႕ေျပာင္း
တာဝန္ထမ္းဖို႔ ထုတ္ျပန္ထားတာရွိပါတယ္။ ဒီကိစၥေတြနဲ႔ ဆက္စပ္တာ ဟုတ္၊မဟုတ္ဆိုတာကိုေတာ့
ေျပာမရပါဘူး''ဟု ေဒၚေဘာက္ဂ်ာက ေျပာသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းခံရခဲ့ရသည့္ ျပည္နယ္အစိုးရ ဝန္ထမ္းႏွစ္ဦးမွာ ကံပိုက္တီးကုန္သြယ္ေရးစခန္းက
လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉးႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းဌာနက ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးတို႔ ျဖစ္ၿပီး
စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေရာက္ရွိလာေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္လည္း
ျဖစ္သည္ဟု လူမႈေရးဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ အင္ဂ်န္းယန္ မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚဒြဲဘူက ျပည္နယ္
အစိုးရအဖြဲ႕သည္ စက္ယႏၲရား ယာဥ္မ်ားတင္သြင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား မရွိသည္ကို
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစိုးရအဖြဲ႕က စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းသည္ မွားယြင္းေသာ
စံုစမ္းမႈပင္ျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္ေျပာဆိုသည္။

''ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကလည္း တာဝန္ယူမႈ မရွိဘူး။ အခုက ေဘာ္လီေဘာပုတ္သလို၊ အခ်င္းအခ်င္း
အျပစ္တင္ေနသလိုျဖစ္ေနၾကတယ္။ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ မဆိုင္ဘူးလို႔ေတာ့ ထင္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ေျပာလိုေတာ့မရဘူးေပါ့။ အခု စံုစမ္းေနတဲ့ အေနအထားေတြ၊ သတင္းေတြထြက္ေနတာေတြကုိ
ၾကည့္ရင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က ျပည္နယ္အဆင့္ကို အျပစ္ဖို႔ခ်င္သလိုျဖစ္ေနတယ္''ဟု ေဒၚဒြဲဘူက
ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရ ဦးေရႊမန္းကလည္း ဖားကန္႔ေဒသ၌ ေျမစာပံု ၿပိဳက်မႈမ်ား
အေရးႏွင့္ စက္ယႏၲရားမ်ား အေရးကိစၥအေပၚ လႊတ္ေတာ္၌ လာေရာက္ ေျဖရွင္းရန္ သမၼတ
ဦးသိန္းစိန္ထံ သဝဏ္လႊာပို႔ကာ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ၿပီး သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး
ဦးသန္းထြန္းေအာင္က အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ နည္းလမ္း သံုးရပ္ျဖင့္ ေျဖရွင္းသြားမည္ဟု
လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္က လာေရာက္ ေျဖရွင္းထားသည္။

လံုးခင္းႏွင့္ဖားကန္႔နယ္ေျမ၌ ေက်ာက္စိမ္း တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လံုးဝပိတ္သိမ္းျခင္း၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ
က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၄ အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အဆိုပါေဒသ၌
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန္႔ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားဟူသည့္ နည္းလမ္းသံုးရပ္ကို အစုိးရအဖြဲ႕က
တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးရန္သာ သေဘာတူသည္။

လက္ရွိတြင္ လံုးခင္းႏွင့္ ဖားကန္႔ေဒသမ်ားတြင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပုဂၢလိက
လုပ္ကြက္ ၈,ဝဝဝ နီးပါး ကုမၸဏီ ၆ဝဝ ေက်ာ္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားၿပီး အက်ဳိးတူလုပ္ကြက္ ၃ဝဝ ေက်ာ္
အတြက္ ကုမၸဏီ ၂၃ဝ ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားေၾကာင္း သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနက လႊတ္ေတာ္သို႔
လာေရာက္ တင္ျပသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း