ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ကေလးမ်ားအတြက္ ပညာေရးစင္တာမ်ား ရပ္တည္ရန္ အခက္အခဲရွိ

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမိသားစုတစ္စု၏ အိမ္ဆိုင္တစ္ဆုိင္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ခင္ဝိုင္းျဖဴျဖဴ/ျမန္မာတုိင္း(မ္)ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမိသားစုတစ္စု၏ အိမ္ဆိုင္တစ္ဆုိင္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ခင္ဝိုင္းျဖဴျဖဴ/ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ကေလးမ်ားပညာေရးအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ
မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ ပညာသင္ေက်ာင္းအမ်ားစုမွာ အလွဴရွင္နည္းပါးလာၿပီး ရပ္တည္ေရးအတြက္
အခက္အခဲရွိလာေၾကာင္း ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ပညာေရးေကာ္မတီ
(Burmese Migrant Worker's Education Committee) ဥကၠ႒ ေနာ္ေဖာေရက
ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကိုေျပာသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အတူ တံခါးဖြင့္ဝါဒကို က်င့္သုံး
လာသည့္အတြက္ ျပည္ပအလွဴရွင္မ်ားက တကယ္လိုအပ္ေနသည့္ ျမန္မာျပည္အတြင္းသို႔
ေရႊ႕ေျပာင္းပံ့ပိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။

''ျမန္မာျပည္မွာ ပိုလွဴခ်င္ၾကတယ္။အရင္ကေတာ့ မဲေဆာက္က ဆိုးရြားေနတယ္၊
လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိေနတယ္ဆိုၿပီးလွဴၾကတယ္။ အခုက ၁ဝ စုႏွစ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္
မဲေဆာက္မွာလည္း ပေရာ့ဂ်က္ေတြ၊ အလွဴရွင္ေတြနဲ႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီးၿပီ။ ျမန္မာျပည္က လည္း ေျပာင္းလဲေနၿပီဆိုေတာ့ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြျပန္မယ္လို႔ အလွဴရွင္ေတြက
ထင္ၾကတယ္။ ထိုင္းမွာ လ·ရတာက်ေတာ့ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားေတြအတြက္ ေျမကို ႏွစ္
၂ဝ ႏွစ္ ၃ဝ ထိုင္းအစိုးရဆီက ငွားၿပီး လုပ္ရတယ္။ သက္တမ္းကုန္သြားရင္ လွဴထားတာေတြက
ထိုင္းႏိုင္ငံက ရမွာ၊ ျမန္မာျပည္ထဲမွာလ·ရင္ ျမန္္မာႏိုင္ငံကပဲ ရမွာ။ ဒါေတြကို အလွဴရွင္ ေတြက
အဓိကၾကည့္တာ'' ဟု ဥကၠ႒ ေနာ္ေဖာေရကဆိုသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စသည့္အေၾကာင္း
အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမဲေဆာက္ေဒသတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား
အမ်ားအျပားေနထိုင္လာၾကသည္။

ကေလးမ်ားလည္းပါလာၾကသည္။

မဲေဆာက္ေရာက္မွ ေမြးသည့္ကေလးမ်ားလည္း ရွိသည္။

“ထိုကေလးမ်ားမွာ ျမန္မာ့ပညာေရးႏွင့္ဆိုလွ်င္ အလွမ္းေဝးေနသည္။

အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္လာသည့္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားလည္းေရႊ႕ေျပာင္း
ေနထိုင္သူမ်ားထဲတြင္ပါဝင္လာသည္။

''ဆရာေတြလည္းရွိေနေတာ့ ကေလးေတြအတြက္ ပညာေရးတစ္ခုေတာ့ ရွိသင့္တယ္။

တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံႀကီးေျပာင္းလဲလာရင္ ဒီကေလးေတြ ႏိုင္ငံနဲ႔ျပန္ၿပီးခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေအာင္ဆိုၿပီး
ေက်ာင္းကေလးေတြတည္ေထာင္ ဝိုင္းဝန္းၾကရင္းက သင္ၾကားေရးစင္တာေလးေတြ
ေပၚလာတယ္။

ကိုယ္ပိုင္အစီအစဥ္ေလးနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရာကေန တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေက်ာင္းေလးေတြလည္း
ႀကီးလာၿပီး တစ္ေက်ာင္းနဲ႔တစ္ေက်ာင္း အခ်ိတ္အဆက္လည္း မိလာတယ္။

ေနာက္ပိုင္း (Burmese Migrant Worker's Education Committee) BMWEC
ဖြဲ႕ၿပီး ထိုင္းပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနဆီမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြေပးပို႔ၿပီး
တြဲလုပ္တယ္။

ႏိုင္ငံျခားကဝင္လာတဲ့ အလွဴရွင္ေတြရဲ႕ ပိုက္ဆံကိုဘယ္လိုသုံးလဲဆိုတာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြနဲ႔
လုပ္ေပးတယ္။

အလွဴရွင္ရွာေပးတယ္။

အရင္တုန္းက ၁၉၉ဝ ကေန ၂ဝ၁၁ ေလာက္အထိကေတာ့ ပညာေရးနဲ႔ လုံျခံဳေရးသက္သက္ပဲ
ထိုင္းနဲ႔ တြဲလုပ္တယ္။

အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကျမန္မာျပည္အစိုးရနဲ႔ အခ်ိတ္အဆက္မမိေသးဘူး။

ဒီကလူေတြကို အမည္းေရာင္နယ္ေျမကလာတဲ့ သူေတြေပါ့၊ သူတို႔သတ္မွတ္ထားတာ။

ဒီမွာ ရွိတဲ့ေခါင္းေဆာင္ အေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ျမန္မာျပည္ရဲ႕ နာမည္ပ်က္စာရင္းထဲဝင္ထား
တယ္ေလ။

ျမန္မာျပည္ပညာေရးနဲ႔ လုံးဝအခ်ိတ္အဆက္မမိဘူး၊ သူတို႔လည္းလုံးဝလ်စ္လ်ဴ႐ႈထားတဲ့သေဘာ
ရွိတယ္'' ဟု အဆိုပါအဖြဲ႕မွ ေက်ာင္းဆရာ ဦးသန္းထြန္းက ရွင္းလင္းေျပာျပသည္။

ယင္းအဖြဲ႕အစည္းက ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ စတင္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အျပင္ေျဖ
စာေမးပြဲေျဖဆိုကာ အသိအမွတ္ျပဳမႈ တစ္ခုရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေလးတန္း၊ ရွစ္တန္း၊ ၁ဝ တန္းမ်ားကို အစိုးရက အျပင္ေျဖ ေျဖဆိုခြင့္ျပဳကာ အတန္းဆက္လက္
တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ရခဲ့သည္။

ယခင္က ကမၻာ့ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းက သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းအပါအဝင္ ကရင္ပညာေရးဌာနမွ
သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္း၊ ျမန္မာျပည္ ပညာေရး သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းမ်ားကို ေရာေထြးလ်က္အသုံးျပဳခဲ့သည္။

''ျမန္မာအစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ျမန္မာသင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းအတိုင္း
စာေမးပြဲေျဖရမယ့္ ေက်ာင္းသားေတြကို သင္ေပးေနတယ္။

အကုန္လုံးေျပာင္းဖို႔ကေတာ့ ႀကိဳးစားေနရတုန္းပဲ။ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုစာေလာက္ သင္ၾကားမႈ
ပံုစံဆိုေတာ့ တခ်ဳိ႕ေျပာင္းလို႔မရေသးတာလည္း ရွိတာေပါ့''ဟု ဦးသန္းထြန္းက ဆက္လက္
ရွင္းျပသည္။

လက္ရွိမွာေတာ့ မဲေဆာက္က အျပင္ေျဖစာေမးပြဲေအာင္ျမင္ၿပီး တကၠသိုလ္ပညာေရးဆက္လက္
သင္ၾကားခြင့္ရသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ဓမၼဒူတပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းကဲ့သုိ႔
အလွဴရွင္မ်ားက ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ တက္ေရာက္ေနသူ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၈ဝ
ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မဲေဆာက္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ပညာေရးစင္တာမ်ားတြင္ သင္ၾကားသူေက်ာင္းသား
ေက်ာင္းသူေပါင္း ေသာင္းဂဏန္းခန္႔ရွိေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ စာသင္ႏွစ္ ဆုံးခန္းတိုင္သူ
မ်ားစြာ နည္းပါးလ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ေက်ာင္းဖြင့္စတြင္ မိုးရာသီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရာသီပါးခ်ိန္တြင္ စာသင္ခန္းတိုင္း
ေက်ာင္းသားမ်ားျပည့္ေနသည္ဟု ဆရာဦးသန္းထြန္းကဆိုသည္။

အလုပ္ေပါခ်ိန္ ပြင့္လင္းရာသီတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲ၌တင္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာေရႊ႕ေျပာင္း
လုပ္ကိုင္ေနၾကရေသာေၾကာင့္မိဘသြားရာ သားသမီးပါ လိုက္ပါေရႊ႕ေျပာင္းရင္း
အတန္းမတင္ႏိုင္ၾကျခင္းျဖစ္ည္။

''အခုက ျမန္မာျပည္အစိုးရနဲ႔ ခ်ိတ္မိေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြကေတာ့ စာရင္းေပါက္ေနၿပီ။
မဲေဆာက္က ေက်ာင္းသားဘယ္ႏွဦး စာလာေျဖမယ္ဆိုတာမ်ဳိးေပါ့။ ဆရာေတြမွာေတာ့
ခက္ခဲေနတုန္းပဲ။ ဒီမွာသင္ေနတဲ့ ဆရာေတြက အစိုးရက ခန္႔ထားတာမဟုတ္ဘူး၊ကိုယ္
ထူကိုယ္ထအလ·ရွင္ေတြရဲ႕ ေငြေၾကးနဲ႔ ရပ္တည္ေနရတာ။ ဆရာ၊ ဆရာမ တစ္ဦးကို
ဘတ္ ၄,၅ဝဝ၊ ၃,၅ဝဝ အၾကမ္းဖ်ဥ္း သတ္မွတ္ေပမယ့္ တကယ္က မေပးႏိုင္ဘူး၊ ၂,ဝဝဝေလာက္ပဲ
ရၾကတယ္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ပင္တိုင္အလ·ရွင္ေတြနဲ႔ အလ·ရွင္ရွာေပးတဲ့ ေကာ္မတီကို
ဘတ္ဂ်က္တြက္ခ်က္ၿပီး တင္ျပေပမယ့္ လုံေလာက္ေအာင္မရပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ေက်ာင္းေတြဆို
ဆရာေၾကး ေပးေတာင္မေပးႏိုင္ေတာ့ဘူး'' ဟု ဆရာမႀကီးေနာ္ေဖာေရက ေျပာသည္။

မဲေဆာက္တြင္ BMWEC က တည္ေထာင္ထားသည့္ ေက်ာင္းေပါင္း ၂၆ ေက်ာင္းရွိေနၿပီး ရွစ္ေက်ာင္းမွာ
ျပည့္စုံလုံေလာက္သည့္ ေထာက္ပံ့မႈ မရရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာအစိုးရက ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေရးကို ယခုထက္ပိုၿပီး ထဲထဲဝင္ဝင္
ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရေခတ္အဆက္ဆက္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံထားရၿပီး
လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္၌မူ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈအခ်ဳိ႕ရွိလာေၾကာင္း၊ ပညာေရးပိုင္း
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေစႏိုင္မႈကလည္း ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏
အနာဂတ္အတြက္ အေျပာင္းအလဲေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္တက္မည့္
အစိုးရကလည္း ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ အေရးကုိ ယခုထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုေၾကာင္း BMWEC ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း