ျဖတ္ေတာက္ထားသည့္ လစာေငြမ်ားကို စက္ ႐ုံပိုင္ရွင္က ျပန္လည္ေပးအပ္

ထိိပ္တန္းျမန္မာအထည္ခ်ဳပ္ စက္ရံုပိုင္ရွင္က ျပန္လည္ေပးအပ္ေသာလစာေငြမ်ားကို ေရတြက္ေနသည့္ အလုပ္သမမ်ားကိုေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု-ေဇာ္ေဇာ္ေထြးထိိပ္တန္းျမန္မာအထည္ခ်ဳပ္ စက္ရံုပိုင္ရွင္က ျပန္လည္ေပးအပ္ေသာလစာေငြမ်ားကို ေရတြက္ေနသည့္ အလုပ္သမမ်ားကိုေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု-ေဇာ္ေဇာ္ေထြး

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အလုပ္မရွိဟုဆိုကာ ျဖတ္ေတာက္ထားသည့္ လစာေငြမ်ားကို
ခံုသမာဓိ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ထိပ္တန္းျမန္မာအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံပိုင္ရွင္က
သပိတ္ေမွာက္အလုပ္သမားမ်ားကို ျပန္လည္ေပးအပ္သည္။


အဆိုပါ ျဖတ္ေတာက္ထားသည့္ လစာေငြမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ပြဲကို လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္
စက္မႈဇုန္(၁)ရွိ ကေနာင္ခန္းမတြင္ ဇန္နဝါရီ ၂ဝ ရက္က အစိုးရဝန္ႀကီးဌာန အႀကီးအကဲမ်ား
ပါဝင္သည့္ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္သည္။

ထိပ္တန္းျမန္မာအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမွ မန္ေနဂ်ာ ဦးေအာင္မ်ဳိးက အလုပ္သမားမ်ားကို
ေပးရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ထားသည့္အတိုင္း လစာေငြ သိန္း ၃ဝဝ ေက်ာ္ကို ၂၄ နာရီသပိတ္ျဖင့္
ေတာင္းဆိုဆႏၵျပေနသည့္ အလုပ္သမားေပါင္း ၂၁၅ ဦးထံ ခြဲေဝေပးအပ္သည္။

''ကြ်န္မတို႔အားလံုး ျဖတ္ေတာက္ခံထားရတဲ့ လစာေငြေတြ ျပန္ရပါၿပီ။ ကြၽန္မတို႔
လုပ္ငန္းခြင္ကို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းျပန္ဝင္ၾကမွာပါ။ အားလံုးကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔
အလုပ္လုပ္ခ်င္ၾကတာပါ။ ကြၽန္မတို႔ အလုပ္သမားေတြအတြက္ ဖယ္ရီကား
စီစဥ္ေပးဖုိ႔ကိုလည္း အစိုးရ၊ ဝန္ႀကီးဌာနလူႀကီးေတြေရွ႕မွာ စက္႐ုံမန္ေနဂ်ာကို
ေတာင္းဆိုထားပါတယ္'' ဟု ထိပ္တန္းျမန္မာအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမွ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္
ေဒၚမိုးစႏၵာျမင့္က ေျပာသည္။

လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ပါကလည္း အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားတို႔၏
လုပ္ငန္းခြင္ သာယာေရးအတြက္ အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရန္
လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား သေဘာတူညီမႈတြင္
စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက ညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာၿပီး
သေဘာတူခ်ဳပ္ဆိုသြားမည္ဟု ေဒၚမိုးစႏၵာျမင့္က ေျပာသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔က လစာေငြကို ျဖတ္ေတာက္ခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ အလုပ္သမားေတြက
အလုပ္မလုပ္တဲ့အတြက္ လစာေငြေပးဖို႔ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔စက္႐ုံက
ေရွ႕ဆက္ၿပီးလုပ္ကိုင္ဖို႔ရွိတဲ့အတြက္ ခံုသမာဓိရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လိုက္နာၿပီး
အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးလိုက္တာပါ။ အလုပ္သမားေတြ လိမၼာမယ္ဆိုရင္
ေဘာနပ္စ္ (အပိုဆုေၾကးေငြ) ေတြအျပင္ အျခားေသာ ဘာေၾကးညာေၾကးေတြကိုပါ
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပန္ေပးသြားမွာပါ'' ဟု အဆိုပါ စက္႐ုံ မန္ေနဂ်ာ ဦးေအာင္မ်ဳိးက
ေျပာသည္။

ထိပ္တန္းျမန္မာအထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ုံမွ အလုပ္သမား ၂၂ဝ ခန္႔မွာ ၄င္းတို႔ ျဖတ္ေတာက္ခံခဲ့ရသည့္
ႏိုဝင္ဘာလစာ တစ္လစာလံုးႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလစာ ၁ဝ ရက္စာတို႔ကို အျပည့္အဝ
ျပန္လည္ေပးရန္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္မွ စ၍ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာ
၁၇ ရက္တြင္ ၂၄ နာရီသပိတ္စခန္းျဖင့္ အရွိန္ျမႇင့္တင္ၿပီး လစာေငြမ်ားရရွိသည့္
ဇန္နဝါရီ ၂ဝ ရက္အထိ ေတာင္းဆိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ လစာေငြအျငင္းပြားမႈကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ညိႇႏႈိင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႔ျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္
ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေပးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး သေဘာတူညီမႈမရရွိၾကသျဖင့္ တုိင္းခံုသမာဓိသို႔
တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ခံုသမာဓိေကာင္စီက အလုပ္သမားမ်ားေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ ျဖတ္ေတာက္ခံ
လစာေငြမ်ားကို ျပန္လည္ေပးေခ်ရန္ ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္တြင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ စက္႐ုံဘက္က ယင္းအမိန္႔ကို မလိုက္နာဘဲ ဗဟိုခံုသမာဓိေကာင္စီအထိ
ထပ္မံတက္ေရာက္ အယူခံဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း ခံုေကာင္စီက အဆိုပါ ျဖတ္ေတာက္ထားသည့္
လစာက်န္ေငြမ်ား ျပန္လည္ေပးေခ်ရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအဝင္
အလုပ္သမားရွစ္ဦးကို အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ မျပ႒ာန္းခင္ကရရွိသည့္
လစာႏႈန္းထားမ်ားထက္မနည္းေသာ လစာေငြကို ေပးေခ်ရန္ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္
ထပ္မံအမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

''ဒီထိပ္တန္းျမန္မာျပႆနာဟာ သမၼတႀကီးဆီကို ေရာက္ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာလည္း
အေရးႀကီးတဲ့အစည္းအေဝးေတြ လုပ္ေနတယ္။ အလုပ္သမားေတြကလည္း ေနျပည္ေတာ္ထိ
ခ်ီတက္ဖုိ႔ခ်ည္း လုပ္ေနေတာ့ သမၼတႀကီးက ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို
ၫႊန္ၾကားထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စက္႐ုံသူေဌးကို လုိက္ရွာၿပီး ေကာင္စီ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း လိုက္နာၿပီး လစာေငြေပးဖုိ႔ ဖိအားေပးခဲ့ရတယ္'' ဟု ရန္ကုန္တိုင္း
အစိုးရအဖြဲ႕မွ အလုပ္သမားႏွင့္ ရခုိင္တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က
လစာေငြမ်ားျပန္လည္ေပးအပ္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ အလုပ္ရွင္အေနျဖင့္ ခံုသမာဓိေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္အား မလိုက္နာပါက
ေနာက္ဆက္တြဲ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ တရားစြဲ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္သည့္ အျပင္ ၄င္းပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား
ကိုလည္း ခ်ိတ္ပိတ္သိမ္းဆည္းသြားမည္ဟု ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

''ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မလိုက္နာရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေနာက္ဆက္တြဲအေရးယူမႈ လုပ္ႏိုင္တာေတြ
ရွိပါတယ္။ သူဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မလိုက္နာလို႔ တရား႐ုံးမွာ ေငြဒဏ္ေဆာင္လုိက္႐ုံနဲ႔
ၿပီးမသြားပါဘူး။ အလုပ္သမားေတြအတြက္ နစ္နာေၾကးေပးရမည့္ တာဝန္ရွိပါေသးတယ္။
ဒီေတာ့ ဥပေဒေတြအရ ကြ်န္ေတာ္တို႔က သူ႔စက္႐ုံကို ခ်ိပ္ပိတ္လို႔ရတယ္။
သူ႔ပစၥည္းေတြကို ထုခြဲေရာင္းခ်ၿပီး အလုပ္သမားေတြကို ျပန္လည္ခြဲေဝေပးလို႔ ရပါတယ္''
ဟု ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕မွ အလုပ္သမားႏွင့္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး
ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ စက္မႈက႑တြင္ ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္ရွင္မ်ားရွိသလို မေကာင္းမြန္သည့္
စက္႐ုံပိုင္ရွင္မ်ားလည္းရွိေနၿပီး မိမိတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ မွန္မွန္ကန္ကန္ေဆာင္ရြက္ရန္
လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားကလည္း မိမိတို႔ရရွိထားသည့္ လစာႏွင့္ ညီမွ်သည့္
လုပ္အားမ်ားျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ မွန္မွန္ကန္ကန္ျပန္လည္ အက်ဳိးျပဳေပးရန္
လိုအပ္သည္ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း အဆိုပါ ထိပ္တန္းျမန္မာအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံပိုင္ရွင္ျဖစ္သူ
ေဒါက္တာမင္းမင္းမွာ အျငင္းပြားမႈျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ညိႇႏႈိင္းဖ်န္ေျဖမႈ
အစည္းအေဝးမ်ားကို တက္ေရာက္ျခင္းမရွိဘဲ အႀကိမ္ႀကိမ္ပ်က္ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္
အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနက လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးတြင္ တရားစြဲဆိုထားသည္။

''တကယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္သူေဌးက ညိႇႏိႈင္းဖ်န္ေျဖမႈဆင့္ေခၚစာေတြကို သူမသိပါဘူး။
သူထြက္ေျပးေနတယ္ဆိုတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ နယ္မွာရွိတဲ့ သူ႔လုပ္ငန္းေတြနဲ႔
အလုပ္႐ႈပ္ေနတာပါ။ ဒီစက္႐ုံကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြ်န္ေတာ့္ကို ဂ်င္နရယ္ပါဝါ
(အလံုးစံုလုပ္ပိုင္ခြင့္) လႊဲထားၿပီးသားပါ။ ေကာင္စီရဲ႕ဆင့္ေခၚမႈတုိင္းကို ကြၽန္ေတာ္
မပ်က္မကြက္တက္ေရာက္ခဲ့တာပါ'' ဟု စက္႐ုံမန္ေနဂ်ာျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္မ်ဳိးက
ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

စက္မႈလုပ္ငန္းက႑တြင္ အလုပ္ရွင္က ခံုသမာဓိဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာမႈမရွိဘဲ
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ က်န္ရွိသည့္ တာဝန္ခံကို တရားစြဲဆုိခဲ့ၿပီး စက္႐ုံရွိပိုင္ဆိုင္မႈ
မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ထုခြဲေရာင္းခ်ၿပီး အလုပ္သမားမ်ားထံ ျပန္လည္
ေပးေဝခဲ့ရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္ဟု အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမား
ဥပေဒစိစစ္ေရးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းရွိန္က ေျပာၾကားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း