လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈ ေလ်ာ့နည္း

လက္ရွိ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေျခာက္ဘီလ်ံ
၀င္ေရာက္လာရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ ၀င္ေရာက္လာမႈ က်ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး၊
ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလ်ံ ေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိသည္ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္
ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ
၉ ဘီလ်ံအထိ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ
ကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၉ ဘီလ်ံသာ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္အတြက္ လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္အတြက္
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေျခာက္ဘီလ်ံအထိသာ ၀င္ေရာက္လာရန္
ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ဟု အဆုိပါဌာန၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

"အခုခ်ိန္ထိေတာ့ ၀င္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏက နည္းေနေပမယ့္ ဘ႑ာႏွစ္ျပည့္သြားတဲ့
အခ်ိန္မွာ မွန္းထားတဲ့ ေျခာက္ဘီလ်ံကုိ ျပည့္သြားမွာပါ။ လက္ရွိအခ်ိန္က အစုိးရအကူးအေျပာင္း
အေျခအေနလည္း ျဖစ္ေနေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကလည္းပါတယ္။ ဒီေတာ့ လာမယ့္ဘ႑ာႏွစ္
ကုိေတာ့ ေျခာက္ဘီလ်ံပဲ ဆက္ၿပီးလ်ာထားသြားရမွာပါ။ လ်ာထားခ်က္ ပုိတုိးျမႇင့္ဖုိ႔
မျဖစ္ႏုိင္ေလာက္ေသးပါဘူး"ဟုလည္း ၎က ေျပာသည္။

၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ကမူ ကနဦးဘ႑ာႏွစ္ေျခာက္လအတြင္း ကန္ေဒၚလာ ေလးဘီလ်ံသာ
၀င္ေရာက္ရန္ ခန္႔မွန္းထားခဲ့ေသာ္လည္း ေလးလအတြင္း ျပည့္မီေက်ာ္လြန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္
ေျခာက္ဘီလ်ံသုိ႔ တုိးျမႇင့္သတ္မွတ္ခဲ့ရာ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ခ်ိန္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ
၄ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ လ်ာထားခ်က္ေက်ာ္လြန္ခဲ့သည္။

အာဆီယံေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်က်န္ေနခဲ့သည့္ ေလးႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ
ကေဗၻာဒီယား၊ ျမန္မာ၊ လာအုိႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံတုိ႔အနက္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွစ္မွ
စတင္ကာ ၎စာရင္းတြင္ မပါ၀င္ေတာ့ပဲ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံႏွင့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္တြင္ တူညီေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ
ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ တုိးတက္မႈ ေႏွးေကြးေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ထုိအေျခအေနမ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္ကာ စီးပြားေရးတုိးတက္လာရန္မွာ အစုိးရအဖြဲ႕၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကုိ
ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္ေနသည္ဟု အာဆီယံေဒသအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
ကုိယ္စားျပဳအျဖစ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည့္ ေဒါက္တာခင္အုန္းသန္႔
ကေျပာသည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အဓိကအားနည္းခ်က္က သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြကုိ လုိက္နာတာေတြ၊
ဥပေဒေတြပုိင္းေတြကုိ အတိအက်လုပ္ေဆာင္တာေတြမွာ အရမ္းအားနည္းတယ္။
ႏုိင္ငံျခားလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႕ ေတြ႕တုိင္းမွာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးမူ၀ါဒေတြ မၾကာခဏ
အခ်ိန္းအေျပာင္းလုပ္တာေတြကုိ ေထာက္ျပၾကတယ္။ တကယ္စီးပြားေရးတုိးတက္လာဖုိ႔က
ဒီအပုိင္းေတြကို အဓိကျပင္ဆင္ဖုိ႔ အေရးႀကီးေနတာပါ "ဟု ၎ကေျပာသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီတစ္ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္အထိ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္
ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းက႑သုိ႔ လုပ္ငန္း ၁၀၈ မွ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၂၀ ေက်ာ္၊ ေရနံႏွင့္
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြတူးေဖာ္ေရးက႑သုိ႔ လုပ္ငန္း ၁၀ မွ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလ်ံေက်ာ္၊
ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတုိင္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းႏွစ္ခုမွ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္၊
အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး က႑လုပ္ငန္းသုံးခုမွ ကန္ေဒၚလာ ၂၃၉ သန္းတုိ႔ျဖင့္ အမ်ားဆုံး
၀င္ေရာက္ထားၾကသည္။

ထုိ႔အတူ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ကန္ေဒၚလာ ၄၇ ဘီလ်ံႏွင့္
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ၁၂ ခုမွ ကန္ေဒၚလာ ၁၃၁ သန္းတုိ႔ကုိလည္း ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားၾကေၾကာင္း
ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သုိ႔ရာတြင္ စုစုေပါင္းခြင့္ျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ လက္ခစားလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ
အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဖိနပ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္
ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ စားေသာက္ကုန္၊ ပလပ္စတစ္ထုတ္ကုန္၊ သစ္အေခ်ာထည္
ထုတ္ကုန္၊ အိမ္တြင္းအလွဆင္ပစၥည္း ထုတ္ကုန္ကဲ့သုိ႔ က႑မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

က်န္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔တြင္ ဟုိတယ္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရနံရွာေဖြ
တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"ဒီႏွစ္ထဲမွာ ၀င္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ရရွိေရးအတြက္
ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဦးစားေပးခြင့္ျပဳေပးခဲ့တာမ်ားပါတယ္။ လုပ္ငန္းအႀကီးစားေတြက်ေတာ့
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူကလည္း အဘက္ဘက္ကုိၾကည့္ရတာျဖစ္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈကုိလည္း
ေစာင့္တာျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္" ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး ကေျပာသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိဆုိပါက ႏုိင္ငံျခားလုပ္ငန္းေပါင္း ၁၀၃၃ ခုအတြက္
ကန္ေဒၚလာ ၅၉ ဒသမ ၁၅၃ သန္း ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားရန္အတြက္ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က
ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း