အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး အခမ္းအနား အင္န္အယ္လ္ဒီက လႊတ္ေတာ္တြင္သာ က်င္းပလုိ

မတ္လကုန္တြင္ က်င္းပမည့္ အစုိးရ တာ၀န္ လႊဲေျပာင္းေရး အခမ္းအနားက်င္းပမည့္ ေနရာႏွင့္
ပတ္သက္၍ အစုိးရႏွင့္ အင္န္အယ္ဒီ ပါတီၾကားတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ရိွေသာ္လည္း
အဆင္ေျပေအာင္ ညိႇႏႈိင္းသြားမည္ဟု ပါတီ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူ ဦး၀င္းထိန္ ကေျပာသည္။

အာဏာ လႊဲေျပာင္းေရး အခမ္းအနားကို သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ က်င္းပရန္ အစိုးရအဖြဲ႕ က
အဆုိျပဳထားေသာ္လည္း အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက လႊတ္ေတာ္တြင္သာ
က်ငး္ပလုိေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္ ၃၀ ရက္တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးေတာ့မည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ အဖြဲ႕သည္
အစုိးရ တာ၀န္မ်ားကို အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီထံ လႊဲေျပာင္းေပးရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ အစိုးရတာ၀န္ လႊဲေျပာင္းေရး အခမ္းအနား
က်င္းပေရးအစီအစဥ္ကို အစိုးရအဖြဲ႕က အင္န္အယ္လ္ဒီကို ေပးအပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္ အေသးစိတ္ကို မသိရေသာ္လည္း အခမ္းအနားကို မတ္လ ၃၀၊ သို႔မဟုတ္ ၃၁ ရက္တြင္
ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ အိမ္ေတာ္၌ က်င္းပရန္ အဆုိျပဳထားသည္ဟု သမၼတ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူ
ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က သတင္းဌာနမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အခမ္းအနား အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရ၏ အဆုိျပဳခ်က္ကို အင္န္အယ္လ္ဒီ ပါတီက
မတ္ ၁၇ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားကာ အေၾကာင္းျပန္ရမည္ ျဖစ္သည္။

"သမၼတ အိမ္ေတာ္မွာ က်င္းပဖုိ႔ အဆုိျပဳထားတာ ဟုတ္ပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘက္ကေတာ့
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အတုိင္းပဲ လႊတ္ေတာ္မွာ က်င္းပခ်င္တယ္။ အေျခခံ ဥပေဒအရ
လႊတ္ေတာ္က သမၼတကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရတယ္။ သမၼတက လႊတ္ေတာ္မွာ က်မ္းက်ိန္ရတယ္။
ဒီေတာ့ အခမ္းအနားကလည္း လႊတ္ေတာ္မွာပဲ က်င္းပသင့္တယ္လုိ႔ ယူဆထားတယ္"ဟု ပါတီ၏
ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္ ဦး၀င္းထိန္ ကေျပာသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ခန္႔အပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး
သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အား တာ၀န္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

မည္သည့္ ေနရာတြင္ အာဏာလႊဲေျပာင္းရမည္ကိုမူ အေျခခံ ဥပေဒ က အတိအက်
ျပ႒ာန္းမထားေသာ္လည္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္လည္း လႊတ္ေတာ္၌သာ
အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး အခမ္းအနားကို က်င္းပေလ့ ရိွေၾကာင္း ဦး၀င္းထိန္ ကေျပာသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ သမၼတေဟာင္းႏွင့္ သမၼတသစ္တုိ႔သည္ မနက္ခင္းတြင္ အိမ္ျဖဴေတာ္၌
မနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အတူတူ သြားေရာက္ကာ အာဏာလႊဲေျပာင္းျခင္း
အခမ္းအနားကို တရား၀င္ က်င္းပေလ့ရိွသည္ဟု ဦး၀င္းထိန္က ေျပာသည္။

"ႏုိင္ငံတကာမွာလည္း အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး အခမ္းအနားက အႏုိင္ရပါတီကပဲ ဦးေဆာင္ရတာပဲ။
အခုလည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က သူတုိ႔(အစုိးရအဖြဲ႕)နဲ႔ ထပ္ညိႇရဦးမွာပါ။ ႏွစ္ဖက္ စိတ္ပ်က္သြားတာမ်ဳိး၊
စိတ္အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္သြားတာမ်ဳိးလည္း မျဖစ္ခ်င္ဘူး။ အတတ္ႏုိင္ဆံုး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္
အဆင္ေျပေအာင္ လာမယ့္ အစည္းအေ၀းမွာ ထပ္ေဆြးေႏြးမယ္" ဟု ဦး၀င္းထိန္ ကေျပာသည္။

အစုိးရ တာ၀န္ လႊဲေျပာင္းရယူသည့္ အခမ္းအနားတြင္ ႏုိင္ငံျခား သံတမန္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ
ေကာ္မတီ ဥကၠ႒မ်ား၊ ၀န္ႀကီးမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ား၊ အင္န္အယ္လ္ဒီ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေအာင္ႏုိင္ေရးအဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အႏုပညာရွင္ အခ်ဳိ႕ကုိ ဖိတ္ၾကားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း
ဦး၀င္းထိန္ ကေျပာသည္။

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားကို ဖိတ္ၾကားရန္ ရိွ၊ မရိွဆုိသည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍
"စဥ္းစားထားပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

အစုိးရႏွင့္ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီ တုိ႔သည္ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီကို
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

အစုိးရ တာ၀န္လႊဲေျပာင္းေရး အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီကို အစုိးရဘက္မွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
ဦးလွထြန္းက ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူၿပီး ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္၊
ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုး ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးလွထြန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းႏွင့္ သမၼတ႐ံုုး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေဇာ္ေဌးတုိ႔
ပါ၀င္သည္။

အန္င္အယ္လ္ဒီဘက္မွ ပါတီဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ ဦး၀င္းထိန္၊ ေဒါက္တာ မ်ဳိးေအာင္ႏွင့္
ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ (အၿငိမ္းစား) ေဒါက္တာ ေအာင္သူတုိ႔ ပါ၀င္သည္။

အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္တြင္
က်င္းပခဲ့ၿပီး မတ္ ၃၁ ရက္ အစုိးရတာ၀န္ မလႊဲေျပာင္းမီ ထပ္မံက်င္းပမည္ဟု ဦး၀င္းထိန္ ကေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း