သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ နားလည္မႈ တည္ေဆာက္မည္

အစိုးရသစ္တြင္ ဘာသာသာသနာကို စိန္ေခၚ မႈအေနျဖင့္ ေတြ႕ရမည့္ အတားအဆီးျပႆနာ မ်ားျဖစ္လာႏုိင္
သည့္အတြက္ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသတိရွိစြာ တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ရန္ သံဃာအဖြဲ႕အစည္း
အဆင့္ဆင့္တို႔ႏွင့္ နားလည္မႈ တည္ေဆာက္သြားမည္ဟု သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးအျဖစ္
အတည္ျပဳ တင္ေျမႇာက္ခံရသူ သူရဦးေအာင္ကိုက မတ္ ၂၅ ရက္က ေျပာၾကားသည္။

''အစိုးရသစ္ကို စိန္ေခၚမႈေတြ ေစာင့္ႀကိဳေနမွာပါ။ စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္တဲ့ေနရာမွာ ဘာသာသာသနာ
ကို စိန္ေခၚမႈအေနနဲ႔ ေတြ႕ရမယ့္ အတားအဆီးျပႆနာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါမ်ဳိးေတြကို ဘာသာေရး
သတိ၊ ႏိုင္ငံေရးသတိရွိရွိနဲ႔ တားဆီး ကာကြယ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ နံပါတ္တစ္အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေျခာက္သိန္း
ရွိေသာ သံဃာ အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္နဲ႔ ထိေတြ႕သြားမွာပါ၊ နားလည္မႈတည္ေဆာက္ပါမယ္''ဟု ၄င္းက
ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ခရစ္ယာန္၊ အစၥလာမ္၊ ဟိႏၵဴႏွင့္ အျခား ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအထိ ေတြ႕သြားမည္ဟု
လည္း သူရဦးေအာင္ကိုက ဆိုသည္။ ''အဓိက ဘာသာႀကီးေလးရပ္ စိတ္ဝမ္း မကြဲဘဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔
ကို ေရးဆြဲသြား မွာပါ''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

သာသနာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျဖစ္စဥ္ အခ်ဳိ႕သည္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္သြားတတ္ၿပီး အစိုးရသစ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္ေစလိုေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရွိသကဲ့သို႔ မေအာင္ျမင္ေစလိုေသာ ေခတ္ေနာက္ျပန္ ဆြဲမည့္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕လည္းရွိေနေၾကာင္း
သူရဦးေအာင္ကိုက ဆိုသည္။

''တိုင္းျပည္၏ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ မၿငိမ္သက္ေအာင္ လုပ္ခ်င္တဲ့သူေတြ မရွိဘူးလို႔ မေျပာႏုိင္ပါဘူး၊
ရွိလာႏိုင္ပါတယ္'' ဟု ၄င္းကေျပာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အတည္ျပဳ  တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္
ဝန္ႀကီးမ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲကို မတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ေရးရာအေဆာင္ ၁၂ ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထိုေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ရက္ ၁ဝဝ အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးေျမာက္ႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရးဆြဲရန္
၄င္းက မွာၾကားခဲ့သည္။ ''သာသနာေရးအေနနဲ႔ ရက္ ၁ဝဝ အတြင္းမွာ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္ကို
သာသနာေရးဝန္ႀကီး အသစ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လုပ္ရမယ္၊ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္
ၾကားမွာ နားလည္မႈရွိေအာင္ အေပးအယူ အခ်ိတ္အဆက္မိေအာင္ လုပ္သြားမယ္'' ဟု သူရဦးေအာင္ကိုက
ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း