ဖက္ဒရယ္အေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္ေရး သမၼတသစ္ ကတိျပဳ

သမၼတအိမ္ေတာ္၌ မတ္ ၃၀ ရက္က က်င္းပေသာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး အခမ္းအနားတြင္ သမၼတမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဦးထင္ေက်ာ္တို႔ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ခန္႔/ျမန္မာတိုင္း(မ္)သမၼတအိမ္ေတာ္၌ မတ္ ၃၀ ရက္က က်င္းပေသာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး အခမ္းအနားတြင္ သမၼတမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဦးထင္ေက်ာ္တို႔ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ခန္႔/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

အစုိးရသစ္က အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို
ေရွး႐ႈေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ျဖစ္ေပၚလာေရးႏွင့္ ျပည္သူအမ်ားစု လူေနမႈအဆင့္အတန္း
ျမင့္မားလာေရးတို႔ကို ေဖာ္ ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္က လူထုကို
ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ၾကာၿပီးေနာက္ ပထမဆံုး ထြက္ေပၚလာသည့္ အရပ္သား သမၼတသစ္
ဦးထင္ေက်ာ္သည္ မတ္ ၃၀ ရက္က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ သမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္
က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိၿပီးေနာက္ ျပည္သူကို ပထမဆံုး ေျပာၾကားသည့္ သံုးမိနစ္မွ်သာၾကာေသာ
မိန္႔ခြန္းတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼတအျဖစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိရာတြင္ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ယခင္တပ္မေတာ္ အစုိးရ လက္ထက္က
ေရးဆြဲထားသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေလးစားလုိက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
က်ိန္ဆုိခဲ့ရေသာ္လည္း စစ္မွန္သည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးႏုိင္ေရးအတြက္ ယင္းအေျခခံ ဥပေဒကို
ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အရိပ္အႁမြက္ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

"အဲဒီ ကတိသစၥာကို ထိန္းသိမ္းရမယ့္ တာ၀န္ရိွေၾကာင္းကိုလည္း အစဥ္ သတိခ်ပ္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ သင့္ေတာ္မယ့္ ဒီမုိကေရစီ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ တာ၀န္ရိွပါတယ္" ဟု ဦးထင္ေက်ာ္က
ေျပာသည္။

ဒီမုိကေရစီ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္လာေရးသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္သူလူထု
လိုလားေတာင့္တေနသည့္ ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ရာ ယင္းရည္မွန္းခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး
အတြက္ စိတ္ရွည္သည္းခံၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ကို သိနားလည္ထားေၾကာင္း ၎က
ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဦးထင္ေက်ာ္၏ မိန္႔ခြန္းကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး ဒီမုိကေရစီစနစ္
ေပၚထြန္းေရးအတြက္ တစိုက္မတ္မတ္ေတာင္းဆုိခဲ့သည့္ အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရက တပ္မေတာ္ႏွင့္
ညိႇႏိႈင္းကာ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း
ေျပာဆုိၾကသည္။

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ဦးစိုင္းသီဟေက်ာ္ကမူ အေျခခံဥပေဒ
ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးသည္ တပ္မေတာ္ အေပၚမူတည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

"ဒါက ေတာ့ခက္တယ္၊ မခက္ဘူးဆိုတာ တပ္မေတာ္ ရဲ႕ သေဘာထားအေပၚမွာပဲ မူတည္ပါလိမ့္မယ္။
တပ္နဲ႔ ဘယ္ေလာက္အထိ ညိႇႏႈိင္းေပါင္း စပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မလဲ၊ တပ္ကလည္း အစိုးရ အဖြဲ႕ရဲ႕
ဆႏၵအျပင္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္အထိ နားလည္ၿပီးေတာ့ လိုက္နာမလဲ၊
ဘယ္ေလာက္အထိ ျပည္သူအေပၚမွာ ေလးစားမႈရွိမလဲဆိုတ့ဲ အခ်က္ အေပၚမွာမူတည္ပါတယ္"ဟု
ေျပာၾကားသည္။

မတ္ ၃၀ ရက္က က်င္းပသည့္ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယသမၼတသစ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ခန္႔/ျမန္မာတိုင္း(မ္)မတ္ ၃၀ ရက္က က်င္းပသည့္ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယသမၼတသစ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ခန္႔/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပိုၿပီးေအာင္ျမင္ လာေစရန္ လိုလားေနသည့္ တအာင္း(ပေလာင္)
အမ်ဳိးသားပါတီမွ ေဒၚနန္းမိုးကမူ "ကြ်န္မ စိတ္အ၀င္စားဆုံးကေတာ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲ။
အဲဒီဟာက အလိုအပ္ဆုံးေလ။ အလုပ္သင့္ဆုံးေလ။ အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ဆုံး
ကေတာ့ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးပဲ"ဟု ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကိုေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးမွာမူ ခက္ခဲႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကား
သြားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ၀င္၊ ကရင္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၆)မွ
ေဒၚနန္းနီနီေအးကမူ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသစ္၏ မိန္႔ခြန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထူးထူးျခားျခား
မေျပာလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

"သူတို႔ရဲ႕ ေရွ႕ဆက္လုပ္သြားမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေျပာသြားတာေပါ့ေနာ္။ ဒီအေပၚမွာေတာ့
မွတ္ခ်က္ေပးစရာ မရွိပါဘူး" ဟု ၎က ျမန္မာတိုင္း(မ္)သို႔ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ၀င္ေနာက္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးစိုင္းစံေအာင္ကမူ "ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္မယ္ဆိုတာအဓိက
ဖက္ဒရယ္မူကို အေျခခံထားၿပီး ျပဳျပင္မယ္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္။ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ျပဳျပင္ႏိုင္မယ္လို႔
ထင္ပါတယ္"ဟု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအေပၚ ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ၀င္ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္း ကလည္း
"သမၼတအသစ္ကေတာ့ သူတို႔ပါတီရဲ႕ မူ၀ါဒကိုေျပာသြားတာေပါ့။ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ စိန္ေခၚမႈေတြ
အမ်ားႀကီးရွိတာေပါ့။ တကယ္ျဖစ္မလားဆိုတာကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာေပါ့"ဟု ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္ ၏ မိန္႔ခြန္းသည္ တိုတိုႏွင့္ လိုရင္းကို ထိမိေသာ
မိန္႔ခြန္းျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။

အစိုးရသစ္သည္ ေရွ႕ဆက္ၿပီးေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊
တိုင္းရင္းသားေရးရာမ်ား၊ ျပည္သူလူထုဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးတို႔ကို ျပည္သူမ်ား၏ လိုလားခ်က္အတိုင္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္းလည္း ဦးစိုင္းသီဟေက်ာ္ ကေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ၀င္ ေနာက္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဘရွိန္ကမူ အစိုးရသစ္ က ျပည္သူမ်ား၏ ေ၀ဖန္မႈကို
ခံႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာသည္။

"ဦးသိန္းစိန္က ျပည္သူေတြအတြက္ အေတာ္မ်ားမ်ား လုပ္ေပးႏိုင္ခ့ဲပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း
ျပည္သူတိုင္း အားရေက်နပ္ေအာင္ေတာ့ လုပ္မေပးႏိုင္ဘူးေပါ့။ ဒီေတာ့ သူလည္း
ေ၀ဖန္ျပစ္တင္တာေတြ၊ ဆဲဆိုတာ ေတြကိုခံခ့ဲရတယ္။ ခံႏိုင္ရည္လည္း ရွိခ့ဲတယ္။
အခုအစိုးရသစ္ကေတာ့ အဲဒီလိုခံႏိုင္မယ္လို႔ မထင္ဘူး"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း