အပစ္ မရပ္ေသးေသာအဖြဲ႕မ်ား အစိုးရသစ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ျပင္ဆင္

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္မႈတစ္ရပ္
အျဖစ္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးသည့္ ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္း သားလူမ်ဳိးမ်ား
ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (ယူအင္န္ အက္ဖ္စီ) အဖြဲ႕ဝင္ကိုးဖြဲ႕တို႔သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံု
ေဆြးေႏြးလ်က္ ရွိသည္။

ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ သံုးရက္တာ အစည္းအေဝးအတြင္း အစိုးရသစ္ လက္ထက္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းအျပင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီႏွင့္
တအာင္း အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္း
ေရး၊ ရကၡိဳင့္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕က ယူအင္န္ အက္ဖ္စီသို႔ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ေလွ်ာက္
ထားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္
တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ အစည္း ၁၅ ဖြဲ႕ကို ဖိတ္ေခၚခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည့္
ကိုးကန္႔၊ ရခိုင္ႏွင့္ တအာင္းအဖြဲ႕သံုးဖြဲ႕ ပါဝင္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ယူအင္န္အက္ဖ္စီအဖြဲ႕အဝင္
အမ်ားစုက လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

'ဝ'ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အပါအဝင္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရ
ေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း အစိုးရသစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ အျမန္ဆံုး စတင္ႏုိင္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း မတ္လကုန္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပန္ခမ္း
ထိပ္သီးအစည္းအေဝး မွ ေၾကညာခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးထြန္းထြန္း ဟိန္ကမူ ေမလ
မကုန္မီတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစည္းအေဝးတစ္ခု မျဖစ္မေန ေခၚယူက်င္းပရမည္ကို ¤င္းတို႔ပါတီအေနျဖင့္ နားလည္ထားပါေၾကာင္း ျမန္မာတိုင္း(မ္)သတင္းဌာနကို လြန္ခဲ့သည့္ မတ္လကုန္က ေျပာၾကားထား
သည္။ 

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန