လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မဲစာရင္း အိမ္အေရာက္ ေကာက္မည္

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အသစ္သည္ ေနာင္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မဲစာရင္းမ်ားကို 
အိမ္တိုင္ရာ ေရာက္ေကာက္ယူၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ကို စံျပစမ္းသပ္
နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ မဲစာရင္း ေကာက္ယူသြားမည္ျဖစ္သည္။

''မဲစာရင္းေကာက္ယူျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ကို စံျပစမ္းသပ္နယ္ေျမအျဖစ္
သတ္မွတ္ၿပီး စတင္ေကာက္ယူသြားဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္''ဟု ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္
ဦးလွတင့္က ေမ ၃ဝ ရက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ ေျပာၾကားသည္။

ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၿပီးခ့ဲသည့္ ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပစဥ္က မဲစာရင္းမွားယြင္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခ့ဲရာ
ေနာင္က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ေကာ္မရွင္က မည္က့ဲသို႔ ေဆာင္ရြက္မည္ကို အဆိုပါ
ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနမ်ဳိးထက္က ေမးျမန္းခ့ဲၿပီးေနာက္ ဦးလွတင့္က
အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ ေျဖၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ေကာ္မရွင္သည္ေနာင္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲစာရင္းမွန္ကန္ေစေရးအတြက္ ၿပီးခ့ဲသည့္
၂ဝ၁၅ခု ႏွစ္အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပဳစုခ့ဲေသာမဲစာရင္းမ်ားကို အေျခခံမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္းရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အိမ္တိုင္ရာ
ေရာက္သြားကာ မဲစာရင္းေကာက္ယူမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပိုမိုတိက်မွန္ကန္ေသာ စာရင္းမ်ား
ရရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

မဲစာရင္းမ်ားအိမ္တုိင္ရာေရာက္ျပဳစုရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
ျပည္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

ျပီးခ့ဲသည့္ ၂ဝ၁၅ ႏိုဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လူေသၿပီးေသာ္လည္း မဲေပးရမည့္ စာရင္းတြင္
ပါရွိေနျခင္း၊ လူသက္ရွိထင္ရွား ရွိေနေသာ္လည္း မဲေပးရမည့္ အမည္စာရင္းတြင္ မပါရွိျခင္း
စသည့္ မဲစာရင္းမွားယြင္းမႈမ်ား ရွိခ့ဲသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း