တရားမဝင္ကဏန္းေမြးျမဴသည့္ တရုတ္ႏုိင္ငံသားႏွစ္ဦးကုိ အေရးယူမည္

ဧရာဝတီးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာက္မီးေက်းရြာအုပ္စုတြင္ တရားမဝင္ကဏန္းေမြးျမဴေရး
လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားႏွစ္ဦးကုိ စိစစ္အေရးယူသြားမည္ဟု ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊
ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ဇြန္ ၉ ရက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁ဝ) မွ
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိမ္းေဆြ၏ ေမးခြန္းကို ျပည္ထဲေရးဒုတိယဝန္ႀကီးက
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

''ေတြ႕ရွိရတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသားနဲ႔ပတ္သက္လို႔လဝကဥပေဒအရပဲ လိုအပ္သလိုစိစစ္ၿပီး အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ အေဆာက္အအံုေတြဟာ အခိုင္အမာျဖစ္ေပမဲ့
ခြင့္ျပဳခ်က္ မရေသးတဲ့ ေျမေပၚမွာ လုပ္ကိုင္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အလုပ္သမားေတြအပါအဝင္
အေဆာက္အအံုေတြကိုပါ သတ္မွတ္ရက္မွာ အၿပီးဖယ္ရွားရွင္းလင္းေပးဖို႔လည္း ၫႊန္ၾကားခ်က္
ထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနနဲ႔ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြနဲ႔အညီ
ဆက္လက္စိစစ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလက စြမ္းျပည့္စံုကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ေဒၚေအးဆိုင္အမည္ျဖင့္ တရုတ္လူမ်ဳိးႏွစ္ဦး
ေရာက္ရွိလာရာ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရးဦးစီးဌာန၏ စိစစ္တင္ျပခ်က္အရ
၄င္းအဖြဲ႕သည္ လုပ္ငန္းဗီဇာျဖင့္ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၏
လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားမပါရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က
ဧၿပီ ၂၉ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာေစခဲ့သည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ဆိုသည္။

ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနက လယ္ယာေျမမ်ားအတြင္း
ေရငန္ဝင္ေရာက္ေစရန္ တူးေဖာ္ထားသည့္ ေျမာင္းမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ဖို႔ခိုင္းေစၿပီး
ကဏန္းေပ်ာ့ႏွင့္ မွ်င္ပုစြန္ထုတ္လုပ္ရန္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အေဆာက္အအံုကိုလည္း
ဇြန္ ၂ဝ ရက္တြင္ အၿပီးဖယ္ရွားရန္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ၫႊန္ၾကားခ်က္
ထုတ္ျပန္ထားသည္ သိရသည္။

ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကဏန္းေပ်ာ့ႏွင့္ ေရငန္ပုစြန္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ေဒၚေအးဆိုင္(စြမ္းျပည့္စံုကုမဏီ) က
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ထံ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊
တိုင္းေဒသႀကီး ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနက ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ရာ ေလွ်ာက္ထားသည့္ေျမသည္ ေျမလြတ္၊
ေျမ႐ိုင္းျဖစ္ေနပါက ခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း စိစစ္တင္ျပခ်က္အရ ယခင္အစုိးရလက္ထက္
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ၂၆ ရက္တြင္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါကုမၸဏီ၏ ကဏန္းေပ်ာ့ႏွင့္ ေရငန္ပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရငန္
ဝင္ေရာက္ခဲ့ရာ လယ္ယာေျမမ်ား ပ်က္စီးကာ စိုက္ပ်ဳိးထားေသာ စပါးမ်ားအထြက္ႏႈန္း
ေလ်ာ့လာသည့္အတြက္ လယ္ပိုင္ရွင္ ဦးမင္းၾကြယ္အပါအဝင္ ေတာင္သူမ်ားက
ေဖေဖာ္ဝါရီလလယ္ပိုင္းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တုိင္ၾကားခဲ့သည္။ အဆုိပါ
တုိင္ၾကားမႈအတြက္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနက လုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ျဖင့္
စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ကဏန္းေပ်ာ့ႏွင့္ ေရငန္ပုစြန္ေမြးျမဴရန္ ေျမာင္းတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္
ေရငန္ဝင္ေရာက္ကာ လယ္ႏွင့္ စပါးပ်က္စီးသြားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္ဟုဆိုသည္။

လယ္ယာေျမႏွင့္ စပါးမ်ားပ်က္စီးသြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဦးလွျမင့္အပါအဝင္ ေတာင္သူငါးဦး၏
လယ္ေျမဆယ္ဧကအတြက္ ေဒၚေအးဆိုင္(စြမ္းျပည့္ကုမၸဏီ)က နစ္နာေၾကးေပးရန္၊ လုပ္ကိုင္ခြင့္
မရေသးမီကာလအတြင္း ေျမျပင္တြင္ မည္သည့္လုပ္ငန္းကုိမွ လုပ္ကိုင္ခြင့္မျပဳဘဲ
ရပ္ဆိုင္းထားရန္ႏွင့္ ေရငန္ထြက္ရွိေစရန္ တူးေဖာ္ထားသည့္ ေျမတြင္းလိုဏ္ေခါင္းတစ္ခုကို
မူလပံုစံအတိုင္း အခိုင္အမာ ပိတ္ဖို႕ေပးရန္ အပါအဝင္ အၾကံျပဳခ်က္ ေျခာက္ခ်က္ျဖင့္ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္
လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနက ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕သို႔
ျပန္လည္တင္ျပခဲ့သည္။

ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္
ေဒၚေအးဆိုင္ကို လက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေနမႈကို ရပ္ဆိုင္းရန္ႏွင့္ အဆိုပါေျမမွ
ထြက္ခြာသြားရန္ အေၾကာင္းၾကားစာ ထုတ္ျပန္တားျမစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္ဟု
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

ေဒၚေအးဆိုင္(စြမ္းျပည့္ကုမၸဏီ)ဘက္က တင္ျပလာပါက ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕
အေနျဖင့္လည္း ခြင့္ျပဳသင့္၊ မသင့္စိစစ္ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္အေပၚ လိုက္နာမႈမရွိပါက ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္
ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၂၆ အရ တရားစြဲဆိုအေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စားဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း