ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ လူနည္းစုအမည္နာမ သတ္မွတ္ခ်က္အေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္ေန

ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ဆႏၵျပမႈတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ဆႏၵျပမႈတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ရွိေသာ ဘဂၤါလီမ်ားကို 'ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မြတ္စလင္အသိုင္းအဝိုင္း'ဟု 
သံုးႏႈန္းရန္ ဇြန္ ၁၇ ရက္က ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ (၃၂) ႀကိမ္ေျမာက္
လူ႔အခြင့္အေရးညီလာခံတြင္ ျမန္မာအစိုးရက တင္သြင္းလိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ျပည္တြင္း၌ ေဝဖန္မႈမ်ားစြာ
ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာ ဘဂၤါလီအေရးကိစၥကို အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္
ျပတ္သားစြာ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ ရခိုင္လူထုက ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ္လည္း အစိုးရသစ္က ဘဂၤါလီ
လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္ရွိေနသည့္အေခၚအေဝၚတစ္မ်ဳိးကို
သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ထိုေဝဖန္မႈမ်ား ေပၚထြက္လာရျခင္းျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အင္အားႀကီးပါတီျဖစ္သည့္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ (ေအအင္န္ပီ)ကလည္း
အစိုးရသစ္၏ အေခၚအေဝၚအေပၚ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္သည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကို
ဇြန္ ၂၁ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားကို
ဘဂၤါလီဟုသာ ဆက္လက္ေခၚေဝၚသံုးစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးခဲ့သည္။

ေအအင္န္ပီ၏အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က အစိုးရ၏ အေခၚအေဝၚအသစ္ေၾကာင့္
ရခိုင္ျပည္နယ္အေနျဖင့္ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ား၏ မူလဇာတိျဖစ္သြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါအေခၚအေဝၚကို
ကန္႔ကြက္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားပါ ရရွိသြားႏိုင္သည့္ အေနအထား
ျဖစ္သြားမည္ကိုလည္းစိုးရိမ္သည္ဟုဆိုသည္။

''ရခိုင္ျပည္နယ္က မြတ္စလင္အသိုင္းအဝိုင္းဆိုေတာ့ သူတို႔က အရင္ကတည္းက ရခိုင္မွာပဲ
ေနသလိုျဖစ္ေနတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ဇာတိလိုျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ဖို႔အတြက္
အခြင့္အေရးမ်ားသြားႏိုင္တယ္ေလ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ကလို႔ေခၚတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္သြားမယ့္
သေဘာ မဟုတ္ဘူးလား''ဟု ပါတီအတြင္းေရးမွဴးက ေျပာသည္။

ပါတီ၏ အဂၤါေန႔ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္၄င္းတို႔အေနျဖင့္ 'ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မြတ္စလင္အသိုင္းအဝိုင္း' ၊
'ရခိုင္ျပည္နယ္မွအစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ား'ဟု ေခၚေဝၚသံုးစြဲျခင္းအား လံုးဝလက္မခံေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (အင္န္အယ္လ္ဒီ) အစိုးရက သတ္မွတ္လုိက္သည့္ ယင္းအမည္နာမ
အေပၚ လက္မခံေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဒီလူမ်ဳိးေတြကို ဘဂၤါလီလုိ႔ပဲ သိထားတယ္။ သူတုိ႔ကလည္း ဘဂၤါလီစကားပဲ
ေျပာတာျဖစ္တယ္။ သူတို႔က အရင္ကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံထဲကို ခုိးဝင္ခဲ့တယ္။ အခုလည္း
ခုိးဝင္တုန္းပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ကို ဘဂၤါလီလုိ႔ပဲ ဆက္ေခၚမယ္''ဟု ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာသည္။

အျခားပါတီငယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသားတိုးတက္ျမင့္မားေရးပါတီကလည္း ဇြန္၂၂ ရက္က
အဆိုပါအေခၚအေဝၚကို ကန္႔ကြက္သည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္
ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မူရင္းေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ထပ္တူျပဳရာေရာက္ေနေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္
ေဝဖန္ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္မစၥယန္ဟီးလီ ရခိုင္ျပည္နယ္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့စဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္မစၥယန္ဟီးလီ ရခိုင္ျပည္နယ္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့စဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ

ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးအား အဆိုပါနာမည္မွလြဲ၍ ေခၚေဝၚခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အျပင္
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္လံုးကြၽတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္လည္း လူမ်ဳိးအမည္ျဖည့္စြက္ရာတြင္
ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးအမည္ကိုသာ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္အတြက္ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားက သန္းေခါင္စာရင္း
အေကာက္မခံခဲ့ေပ။

အစိုးရသစ္က 'ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မြတ္စလင္အသိုင္းအဝိုင္း'ဟု သံုးႏႈန္းရန္ လူ႔အခြင့္အေရးညီလာခံ၌
တင္သြင္းျခင္းအေပၚ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟုဆိုသည့္ ပါတီတစ္ခုျဖစ္ေသာ
အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီက ႀကိဳဆိုလက္ခံေၾကာင္း ေျပာၿပီး
ရာႏႈန္းျပည့္ႏွစ္သက္သည့္ အေခၚအေဝၚေတာ့ မဟုတ္ေၾကာင္း ပါတီနာယက
ဦးမူဟာမက္ေဆာ္လိမ္က ေျပာသည္။

''ကိုယ့္နာမည္ကို ကိုယ္ေျပာလို႔ရတာက အေကာင္းဆံုးျဖစ္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။သမိုင္းေၾကာင္း
အရလည္း ပိုင္ႏိုင္စြာနဲ႔ ေျပာပိုင္ခြင့္ရွိရပါ့မယ္။ အခုဟာကလည္း ေကာင္းပါတယ္''ဟု ၄င္းက
ဆိုသည္။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကိုေရာက္ရွိေနတဲ့ ကုလလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအထူး
ကိုယ္စားလွယ္ မစၥယန္ဟီးလီ၏သတင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံပုိင္မီဒီယာမ်ား၌ ေဖာ္ျပရာတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာႏွင့္
ဘဂၤါလီဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား မသံုးဘဲ 'ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိအစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ား'ႏွင့္
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုလည္း 'ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ား'ဟု
သံုးႏႈန္းရန္ ဇြန္ ၁၆ ရက္ကတည္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ မြတ္စလင္
လူမ်ဳိးစုအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမ်ဳိးစုႏွစ္ခုၾကား အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အမည္နာမကို
အစုိးရက သံုးႏႈန္းမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္
မစၥယန္ဟီးလီႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ရိွသူမ်ားက
သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားထားသည္။

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္မစၥယန္ဟီးလီသည္ ဇြန္ ၂ဝ ရက္က ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔
ေရာက္ရွိကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ရခုိင္၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားသို႔
သြားေရာက္ကာ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာမည္ျဖစ္သည္။

မစၥယန္ဟီးလီ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ေရာက္ရိွေနစဥ္အတြင္း ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕၌ ကုလသမဂၢ
လူ႔အခြင့္အေရးညီလာခံတြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားကို အစီရင္ခံစာ
တင္သြင္းကာ ေဆြးေႏြးလ်က္ရိွသည္။

ဇြန္ ၂ဝ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ညီလာခံတြင္လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး 
Zeid Ra'ad Al Hussein က ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ လူနည္းစုအေပၚ စနစ္တက် လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ အဆံုးသတ္ေရးအတြက္ ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ရန္
ျမန္မာအစိုးရသစ္ကုိ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းကာ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

စာမ်က္ႏွာ ၂ဝ ပါဝင္သည့္ အဆုိပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း
ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္႐ုိဟင္ဂ်ာ (ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ မြတ္စလင္လူမ်ဳိးမ်ား) ႏွင့္ ကမန္လူမ်ဳိး
တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္မွာ ယေန႔တုိင္ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေနထုိင္ေနၿပီး ဆုိးရြားသည့္
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ခံစားေနရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္တခ်ဳိ႕မွာ ေျမျပင္အေျခအေနႏွင့္ ကြာဟခ်က္မ်ားရိွေနၿပီး ယင္း
ကြဲလြဲခ်က္မ်ားအေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ယခုလေနာက္ဆံုးပတ္တြင္
ျပန္လည္ေဆြးေႏြး ေခ်ပသြားမည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕
အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မုိးထြန္းက ေျပာသည္။

'' ဇြန္ ၂၈၊ ၂၉ ေလာက္မွာ ျမန္မာဘက္က ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခြင့္ရမွာပါ။ တစ္ဖက္ကၾကည့္ရင္
လက္ဖဝါး၊ တစ္ဖက္ကေတာ့ လက္ဖမုိးျဖစ္ေနတာေပါ့။ ေဆြးေႏြးမယ့္အခ်က္အလက္ေတြ
ဝန္ႀကီးဌာနက ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိေတာ့ၿပီးသြားပါၿပီ''ဟု
ဦးေက်ာ္မုိးထြန္းက ေျပာသည္။ ျမန္မာဘက္က အေထာက္အထားႏွင့္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း
အားျဖင့္ အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ႏုိင္ငံတကာက အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ
လက္ခံယံုၾကည္မႈဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ မြတ္စလင္လူနည္းစု အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခင္အစုိးရလက္ထက္ကပင္
ႏုိင္ငံတကာက စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈမ်ားခဲ့ၿပီး ယေန႔တုိင္ ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း မရိွေသးေပ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ လူနည္းစုႏွစ္ခုၾကား အခက္အခဲျဖစ္ေစေသာ အေခၚအေဝၚမ်ားကို
ေရွာင္ရွားရန္ ႏုိင္ငံတကာအား တုိက္တြန္းထားၿပီး ယင္းျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အခ်ိန္လိုေၾကာင္း
ေျပာၾကားထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း