ဆြစ္ဇာလန္သံ႐ံုး ရန္ကုန္၌ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္သံ႐ံုးကို ႏို၀င္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔မွစတင္၍ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊
ငါးမိုင္ခြဲ အမွတ္(၁၁) ခေပါင္းလမ္းတြင္ တရား၀င္ စတင္ဖြင့္ လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး လာေရာက္မည္ ျဖစ္ေသာ ဆြစ္ဇာလန္
ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး  Mr Didier Burkhalter ကုိယ္တုိင္ အဆိုပါေန႔တြင္ သံ႐ံုးကို တရား၀င္
ဖြင့္လွစ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

သံ႐ံုးဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကာလၾကာရွည္စြာတည္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ လူမႈဖြ႕ံၿဖိဳးေရး
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ပိုမို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ျပည့္ ကိုယ္စား ျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆြစ္ဇာလန္
သံ႐ံုးသံအမတ္ႀကီး ခရစ္စေတာ့ဖ္ဘာဂါနာက ေအာက္တုိဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔က သတင္းစာရွင္း
လင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပထမဆံုး ဆြစ္ ဇာလန္သံအမတ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ရတာ ၀မ္းသာ
တယ္။ ဂုဏ္လည္းယူတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အစရွိတဲ့က႑ေတြမွာ ဆြစ္ဇာလန္
က ဘယ္လိုကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ မလဲဆိုတာကို အေလးထားၿပီး ေဆာင္ ရြက္သြားမွာပါ။
ေနာက္ အခုအခ်ိန္လို ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကိုအသြင္ကူးေျပာင္းေန တဲ့အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အေျပာင္း
အလဲေတြ အမ်ားႀကီး ေတြ႕ၾကံဳေနရ တယ္။ ဆက္ၿပီးေတာ့လည္း ေတြ႕ၾကံဳဖို႔ ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္
ဒါကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေက်ာ္ျဖတ္သြားႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ ဆြစ္ဇာလန္လည္း အရင္ကအရမ္း
ဆင္းရဲခဲ့တယ္။ ေျပာင္းလဲမႈေတြ အမ်ား ႀကီး ၾကံဳခဲ့ရတယ္။ ဒါေတြကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံက လိုအပ္တယ္
ဆုိရင္ ေ၀မွ်ေပးဖို႔ အဆင္သင့္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုးတက္လာ ဖုိ႔အတြက္ အစိုးရ၊ ပါလီမန္ အရပ္ဘက္
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အင္န္ဂ်ီအိုေတြနဲ႔ အဓိက ေအာက္ေျခလူတန္းစားအထိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
သြားမွာပါ" ဟု ၎က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကိုေျပာသည္။

အလားတူ ေဒသတြင္း လူသားခ်င္း အကူအညီေပးေရးဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းေရးမႉး ႏွင့္ ဒုတိယ အျမဲတမ္း
ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာေသာမတ္စ္ဖစ္လာက ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္င္ငံသည္ ၁၉၈၄ ႏွစ္ဦးပိုင္းမွအစ ျပဳ၍
ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအား အကူအညီေပး ျခင္းျဖင့္ စတင္ခဲ့ေၾကာင္း၊
ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ ေဒသရွိ နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ ေသာ လူမႈေရးအေျခခံေဆာက္အအံုမ်ား
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ မြန္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ လူမႈေရး ေထာက္ပံ့မႈအေျခ
အေနမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္လက္၍လည္း ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားရန္
အစီအစဥ္မ်ားရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ ၫႊန္ ၾကားေရးမႉးႏွင့္ ဒုတိယ သံ႐ံုးအႀကီးအကဲ ျဖစ္ေသာ မစၥတာ
ပီတာခ်ဴမီးက လက္ရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး
အကူအညီမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေၾကာင့္ ဒုကၡ ေရာက္ေနသူ
မ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္ အတန္း တိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ ရိကၡာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း
ဆိုင္ ရာ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဌာနမႉး မစၥစ္ ကိုရင္းဟင္ခ်ိဳပစ္နာနီက ဆြစ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ႏွင့္ စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈတိုးျမႇင့္ခ်ဲ႕ထြင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဆြစ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ျမန္မာ
ႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုေရးကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သလို ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ရွင္မ်ားအားလည္း ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း
ေျပာသည္။

သံ႐ံုး၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပး မစၥကေလာဒင္း ဟိုင္နီေဒးလ္က
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေဆာက္မႈႏွင့္ ေရရွည္ ေစ့စပ္ညိႇႏိုင္းေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းသူမ်ားႏွင့္
သက္ ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အေရးပါ လ်က္ရွိသည္ဟုေျပာသည္။

"ကြ်န္မတို႔အေနနဲ႔ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ ညိႇႏိႈင္းသူျဖစ္ဖို႔ မရည္ရြယ္ပါဘူး။ မတူညီ တဲ့အုပ္စုေတြနဲ႔ အစိုးရ
အၾကား တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးတာ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္လည္း ပါ၀င္ဖို႕ အၾကံဳျပဳလာ
ရင္ေတာ့ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အဆင္ သင့္ပါပဲ"ဟု ၎ကေျပာသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေနာက္ငါးႏွစ္တြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံ ၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၏ ရန္ပံု
ေငြပါ၀င္မႈသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၁၅၀ ေက်ာ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း