နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္မႈကုိ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရန္ ေတာင္းဆို

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ လြိဳင္လင္ခ႐ိုင္၊ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ေနမႈကို
တရား၀င္ခြင့္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးထားျခင္းရွိ၊ မရွိႏွင့္ တူးေဖာ္ေနသူမ်ားကို စစ္ေဆးေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္မဟာမိတ္အဖြဲ႕(MATA)က
ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုထားသည္။

ကေမၻာဇကုမၸဏီက နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၀မ္ပံုေက်းရြာအုပ္စု၊ မီးေသြးကုန္းေက်းရြာအနီး၌ ေက်ာက္မီးေသြး
တူးေဖာ္လ်က္ရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔တူးေဖာ္ေနမႈကို တရား၀င္ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ တူးေဖာ္ျခင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္
သိရွိရန္ (MATA) အဖြဲ႕က သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနသို႔
တင္ျပေမးျမန္းခဲ့ရာ ၀န္ႀကီးဌာနက ကေမၻာဇကုမၸဏီကို ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ရန္ ခြင့္ျပဳ မိန္႔
ခ်ထားေပးျခင္းမရွိဟု ဧၿပီလကုန္ပိုင္းတြင္ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သျဖင့္ ဆက္လက္စစ္ေဆးရန္
ျပည္နယ္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုထားသည္ဟု MATA အဖြဲ႕၀င္ ဦးမိုးလြင္က ေျပာသည္။

"အဲဒီေျမက စစ္တပ္က သိမ္းတယ္ဆိုၿပီး ျခံစည္း႐ိုးခတ္ပစ္လိုက္တယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ လုပ္ေနတဲ့
ေတာင္သူ ၁၂ ဦးကိုလည္း အဲဒီကေန ႏွင္ထုတ္လိုက္တယ္။ အခုဘယ္လိုျဖစ္လဲဆိုေတာ့ ေတာင္သူ
၁၂ ဦးရဲ႕ လယ္ယာေျမနဲ႔ တခ်ဳိ႕လယ္ယာေျမေတြ အေပၚမွာ ေက်ာက္မီးေသြး တူးခြင့္ျပဳလိုက္တယ္။
ေတာင္သူေတြကလည္း အဲဒီေျမကို ျပန္ရဖို႔အတြက္ ေတာင္းေနတယ္။ ျပန္မရဘူး။
အခုေက်ာက္မီးေသြး တြင္းႀကီး လုပ္ပစ္လိုက္တာ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

အဆုိပါေနရာတြင္ ယႏၲရားႀကီးမ်ား အသုံးျပဳ၍ တစ္ရက္လွ်င္ ေက်ာက္မီးေသြးတန္ခ်ိန္ ၁၀၀ နီးပါး
ထုတ္လုပ္ေနသည္ဟု သိရေၾကာင္း ဦးမိုးလြင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါေဒသ၌ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္မႈအတြက္ ကေမၻာဇကုမၸဏီကို ခြင့္ျပဳမိန္႔ခ်ထားေပးျခင္း
မရွိေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန
ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းထိန္က ေျပာသည္။

အဆုိပါ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံုးသပ္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပႏိုင္ရန္ ေျမျပင္အေျခအေနမွန္
စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ားကို ျပည္နယ္သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္
သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီး ကိုယ္တိုင္က ေပးပို႔ထားေသာ္လည္း
လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္း မျပဳလုပ္ေသးေၾကာင္း ဦးမိုးလြင္က ေျပာသည္။

အဆုိပါေနရာတြင္ ကေမၻာဇကုမၸဏီက ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ျခင္း မရွိဘဲ ေက်ာက္မီးေသြး
တူးေဖာ္မႈကို တာ၀န္ယူေနသည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိ ဗိုလ္မႉးခ်စ္ကိုထံမွ ၀ယ္ယူေနျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု
ကေမၻာဇအုပ္စုကုမၸဏီလီမိတက္ စာရင္းစစ္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေနမ်ဳိးေအာင္က ေျပာသည္။

ကေမၻာဇကုမၸဏီသည္ ပင္းပက္ေဒသတြင္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ
တည္ေဆာက္ထားၿပီး စက္႐ံုလည္ပတ္ ရန္လိုအပ္ေသာ ေက်ာက္မီးေသြးကုိ မီးေသြးကုန္းေက်းရြာ
အနီးရွိ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းအပါအ၀င္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းသံုးတြင္းမွ ၀ယ္ယူအသုံးျပဳေနျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း