သယံဇာတအေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရခိုင္ေဒသခံမ်ား ေတာင္းဆို

ရခုိင္ျပည္နယ္ မေဒးကြ်န္းတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေရနံတင္သေဘၤာဆိပ္ကမ္းကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတိုင္း(မ္)ရခုိင္ျပည္နယ္ မေဒးကြ်န္းတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေရနံတင္သေဘၤာဆိပ္ကမ္းကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတိုင္း(မ္)

သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးက သမၼတထံ
လက္မွတ္ေရးထိုး၍ တင္ျပေတာင္း ဆိုသြားမည္ဟု ရခိုင္ ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕
(Arakan Oil Watch) ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေက်ာ္ခိုင္က ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ သယံဇာတမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်၍ ရခိုင္ျပည္သူလူထုက
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သယံဇာတ တူးေဖာ္မည္ဆိုပါက ျပည္နယ္ရွိ ရခိုင္ျပည္သူလူထုက ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မ်ား
ရရွိရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၁၇ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္သူမ်ားက လက္မွတ္ေရးထိုးေတာင္းဆိုသြားမည္
ျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

"ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး လက္မွတ္ သံုးသိန္းရဖို႔
မွန္းထားတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္က ထြက္တဲ့ သယံဇာတကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ
သယံဇာတကို တူးမယ္၊ မတူးဘူးကုိ ရခိုင္ျပည္နယ္က ဆံုးျဖတ္မယ္။ ျပည္နယ္က ထြက္တဲ့
သယံဇာတကို ျပည္နယ္မွာ ရွိတဲ့ ျပည္သူေတြက ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးပါပဲ"ဟု
ဦးေက်ာ္ခိုင္ ကေျပာသည္။

သဘာ၀သယံဇာတႂကြယ္၀သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္သည့္
ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀ ႏိုင္ငံရွိၿပီး ကုမၸဏီ ေပါင္း ၂၀ က လုပ္ကြက္ေပါင္း ၃၆ ကြက္လုပ္ ကုိင္လ်က္ရွိသည္။

သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ကုမၸဏီေလးခုက ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ လ်က္ရွိသည္ဟု
ရခုိင္ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕က ၿပီးခဲ့သည့္မတ္လ ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းမွ တစ္ရက္လွ်င္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ကုဗေပသန္းေပါင္း
၅၀၀ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ သည့္ ကုဗေပ သန္း ၄၀၀ ကို
ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ တိုင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သြား မည္ျဖစ္သည္။

က်န္သည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ကုဗေပ သန္း ၁၀၀ ကို ျပည္တြင္းသံုးစြဲသြားမည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။

ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမွ ဗဟုိအစုိးရ ထံစီး၀င္ေနသည့္ ႏွစ္စဥ္၀င္ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ
တစ္ဘီလ်ံရွိသည္ဟု အဆုိပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရခိုင္ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆံုး႐ံႈးျခင္း၊
ေျမယာမ်ား မတရားသိမ္းပိုက္ခံရျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းမ်ားကို ခံစားေနရၿပီး
ျပည္နယ္၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးတို႔တြင္ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
တစ္စံုတစ္ရာ မရရွိေသးဟုလည္း အဆုိပါအဖြဲ႕က ဆုိသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကမၻာ့ဘဏ္၏ သုေတသနစစ္တမ္းမ်ားအရ ရခိုင္ျပည္နယ္၏
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းမွာ ၇၈ ရာခိုင္ ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအနက္
အဆင္းရဲဆုံး ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ သယံဇာတကို ျပည္နယ္ျပည္သူလူထုက ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိရန္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သယံဇာတေရးရာေကာ္မတီ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမ်ားထံ
တင္ျပေတာင္းဆိုရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဆႏၵျပဳလက္မွတ္မ်ားကို ယခုလကုန္တြင္ ေနာက္ဆံုးထား၍
စစ္တမ္းေကာက္ယူေနၿပီး ဩဂုတ္လထဲတြင္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ဦးေက်ာ္ခိုင္က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း