ဘာသာေရးဆိုင္ရာ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္မည္

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူခဲ့စဥ္။ ေအာင္ေဌးလႈိင္/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူခဲ့စဥ္။ ေအာင္ေဌးလႈိင္/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း၏ အေရးႀကီးအပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္
ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား
ဝန္ႀကီးဌာနက ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္တြင္ေနျပည္ေတာ္၌ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာအစရွိသည့္
ဘာသာမ်ားကို ကိုးကြယ္သည့္ လူဦးေရမည္မွ်ရွိသည္ကို စာရင္းအတိအက်ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားရန္
စီစဥ္ထားၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္လည္း ဝန္ႀကီးဌာနက
ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားထားသည္ဟု အဆုိပါဝန္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ဦးျမင့္ႀကိဳင္က
ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ဒီအခ်က္အလက္ေတြက အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္အရင္အစိုးရက
မထုတ္ျပန္ခဲ့တာလို႔ တခ်ဳိ႕က ေျပာၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြကို
စာရင္းျပဳစုတာဟာ အရင္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက ၿပီးစီးခဲ့တာမွန္ေပမဲ့ အဲဒီအခ်ိန္က
ေရြးေကာက္ပြဲကာလေတြ၊ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး ကာလေတြျဖစ္ေနေတာ့ မထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ''ဟု
၄င္းက ေျပာသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ ေက်ာ္အတြင္း ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ျပန္လည္ေကာက္ယူခဲ့သည့္ လူဦးေရဆုိင္ရာ
အခ်က္အလက္မ်ားကို ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ မတ္၂၉ ရက္မွ ဧၿပီ ၁ဝ ရက္အထိ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕မွ လြဲ၍ ႏိုင္ငံအႏွံ႕ ေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းမွ ထုတ္ျပန္ေပးရမည့္
အခ်က္အလက္ေလးမ်ဳိးရွိၿပီး လူဦးေရဆိုင္ရာအခ်က္အလက္၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ႏွင့္
လူမ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအမ်ဳိးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (မဘသ)ရဲ႕ ဗဟိုအလုပ္
အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေမာင္ေမာင္က ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား
ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္ ဆိုးက်ဳိး ယွဥ္တြဲလ်က္ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း
ေကာင္းက်ဳိးကသာ မ်ားႏိုင္သည္ဟု သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ဒီအခ်က္အလက္ေတြက ေဖာ္ျပေပးမဲ့ သာသနာအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကုိ
သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနဘက္က ျပည့္ျပည့္စံုစံု လိုက္လုပ္ဖို႔ လိုတာေပါ့ေနာ္။ သန္းေခါင္စာရင္း
ဆိုတာကလည္း တိုင္းျပည္အတြက္ ဘယ္ေနရာေတြမွာ ဘာလုိအပ္ေနမလဲဆိုတာ
အခ်က္အလက္နဲ႔သိရွိႏိုင္တဲ့အထိ ေဖာ္ျပေပးတဲ့စာရင္းဆိုေတာ့ အစိုးရဘက္ကလည္း
အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးဖို႔ လိုတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၏ ရက္ ၁ဝဝစီမံကိန္းတြင္
ဘာသာေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ကို ထုတ္ျပန္ရန္ပါရွိခဲ့ၿပီး က်န္ရွိေနသည့္ အေရးႀကီး
အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ လူမ်ဳိးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္
အၿပီးသတ္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ ဝန္ႀကီးဌာနက ဆက္လက္စီစဥ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

''လူမ်ဳိးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ထုတ္ဖို႔က သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးတာေတြ လုပ္ရမယ္။ အဲဒါကိုက တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက
ဦးစီးၿပီးလုပ္သြားမွာပါ။ အခ်ိန္ ကေတာ့ေနာက္ ေလး၊ ငါးလေလာက္ေတာ့ အခ်ိန္ယူရဦးမွာ။
ဒီႏွစ္ထဲေတာ့ ျဖစ္ဖို႔မ်ားပါတယ္''ဟု ဦးျမင့္ႀကိဳင္က ေျပာသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း၏
အခ်က္အလက္ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သန္းေခါင္စာရင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို မတ္လအတြင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း