အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးသည္ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရမည့္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္

ယခု သီတင္းပတ္အတြင္း က်င္းပခဲ့သည့္ အစည္းအေ၀းတစ္ခုတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္။ စြမ္းရဲထြဋ္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ယခု သီတင္းပတ္အတြင္း က်င္းပခဲ့သည့္ အစည္းအေ၀းတစ္ခုတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္။ စြမ္းရဲထြဋ္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

လက္ရွိ အစုိးရသစ္အတြက္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးသည္ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္သြားရမည့္
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး စိန္ေခၚမႈႀကီးမားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္က ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသန္း၀င္း တင္သြင္းထားသည့္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္း
အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ထင္ရွားသိသာစြာ က်ဆင္းေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးေရး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာသန္း၀င္း တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိကို ယမန္ေန႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ကန္႔ကြက္ႏွင့္
ၾကားေနမဲေပးသူ မရွိဘဲ ေထာက္ခံမႈ အျပည့္အ၀ျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔အတည္မျပဳမီ
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၁ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အဂတိလုိက္စားမႈကင္းရွင္းေစရမည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ထားသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္သည္
အဂတိလုိက္စားမႈကို တိုက္ဖ်က္ ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ျပည္သူက ယုံၾကည္မႈ ကင္းမဲ့သည့္
အစိုးရအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ေဒၚမိကြန္ခ်မ္း ကေျပာသည္။

ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနမ်ဳိးထြန္းက အဂတိလိုက္စားမႈ
တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သည္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို
ထိထိေရာက္ ေရာက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနေၾကာင္း ေျပာသည္။

အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးျမ၀င္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဂတိလုိက္စားမႈ
ျဖစ္ေပၚေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း အဂတိလုိက္စားမႈကို
တိုက္ဖ်က္ရန္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈကို ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

မ႑ိဳင္ႀကီးသုံးရပ္အနက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ႏွစ္ခုတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈကို
ပိုမိုေတြ႕ျမင္ေနရၿပီး အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ျခင္း မရွိပါက မ႑ိဳင္အားလုံး ၿပိဳလဲသြားမည္ဟု
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚသက္သက္ခိုင္က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း