အပစ္မရပ္ရေသးသည့္ အဖြဲ႕မ်ား ေတာင္းဆိုထားသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ အေလးထားသင့္ဟုဆုိ

ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ခန္႔/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ခန္႔/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္ သံုးသပ္ျခင္း
အစည္းအေ၀းကုိ စက္တင္ဘာ ၁၆ ႏွင့္ ၁၇ ရက္မ်ားတြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း
အပစ္မရပ္ရေသးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ညႇိႏိႈင္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (DPN) က တက္ေရာက္မည္
မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။

လုပ္ငန္းအခ်ိန္ဇယားမ်ား တိုက္ဆိုင္ေနသည့္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ မူေဘာင္
သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျခင္း အစည္း အေ၀းသို႔ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (DPN)
တက္ေရာက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ခူဦးရယ္က ယမန္ေန႔တြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္) ကုိ
ေျပာသည္။

ညႇိႏိႈင္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (DPN) ကို ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ
(UNFC) အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အတြက္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္
လက္မွတ္ေရးထိုး ထားျခင္းမရွိေသးသည့္ အဖြဲ႕အစည္း ခုနစ္ဖြဲ႕ ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။

"အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ဖက္စလံုးက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေၾကာင္း
လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႕ အစည္း 'အားလံုးပါ၀င္ေရး'ႏွင့္ ျပည္တြင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ေစာင့္ၾကည့္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္
(Ceasefire Joint Monitoring Mechanism) တြင္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ လက္ခံႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ
ေလ့လာသူမ်ား ပါ၀င္ေရး" စသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေသာ အခ်က္ရွစ္ခ်က္ကို တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဘက္က ေတာင္းဆိုထားသည္။

ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္ သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ေရး အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ ႏုိင္ေရးအတြက္
DPN က ေတာင္းဆိုထားသည့္ အခ်က္ ရွစ္ခ်က္ကို အစိုးရဘက္က လိုက္ေလ်ာေစလိုသည့္
ဆႏၵရွိေနသည္ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ ဦးသန္းစိုးႏုိင္ က ေျပာသည္။

ယင္းအခ်က္မ်ားကို အစိုးရဘက္က အေရးတယူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္လွ်င္ က်န္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ႏုိင္မည္ဟု ေျပာဆိုႏုိင္ေၾကာင္း ခူဦးရယ္က ေျပာသည္။

"ဒီအခ်က္ ေတြမရလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မူေဘာင္ေဆြးေႏြးပြဲ မတက္တာလို႔ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး" ဟု
၎က ဆိုသည္။

အပစ္မရပ္ရေသးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္လာေစရန္ မူေဘာင္သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ေရး
အစည္းအေ၀းမ်ားကို က်င္းပျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား မပါ၀င္သည့္အေပၚ
အစိုးရဘက္က မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္မည္ကို မသိရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ မူေဘာင္သံုးသပ္အစည္းအေ၀းကို
ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ားတက္ေရာက္မည္ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ
စိုင္းေက်ာ္ၫြန္႔က ေျပာသည္။

၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံတြင္ ပါ၀င္ေရး အတြက္ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း
မဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္သည့္ ကိုးကန္႔၊ တအာင္းႏွင့္ ရကၡိဳင္ စသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ညီလာခံမတိုင္မီ ဩဂုတ္လဆန္းပိုင္းက ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲအတြင္း ၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီလာခံတြင္ ပါ၀င္ႏုိင္ေရးအတြက္ ယင္းအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား
အေနျဖင့္ "လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္" ကို အၿပီးတိုင္ စြန္႔လႊတ္လိုသည့္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္
ထုတ္ျပန္ရန္ အစိုးရက ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း "လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ" ဟူသည့္ စကားလံုးကိုသာ
သံုးစြဲရန္ ယင္းအဖြဲ႕သံုးဖြဲ႕က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

အသံုးအႏႈန္းအေပၚ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီမႈ မရယူႏုိင္ခဲ့သည့္ျပင္ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း ၂၁ ရာစု
ပင္လံုညီလာခံသို႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ အစိုးရအေပၚ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္
ရက္သတၱပတ္အတြင္း ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည့္ တိုးခ်ဲ႕အစည္းအေ၀းအၿပီး ညီၫြတ္ေသာ
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အားလံုးပါ၀င္ေရးႏွင့္ ေျမျပင္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏
ထိုးစစ္ဆင္ေနမႈကို အျမန္ဆံုးရပ္တန္႔ကာ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္း (ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား)
ျဖင့္သာ အစိုးရက လက္ေတြ႕က်င့္သံုး ေဖာ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။

"လက္ရွိအစိုးရမွာ အားလံုးကို လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္တဲ့ အေနအထားမရွိဘူး။ တပ္နဲ႔
သီးျခားကြဲလြဲၿပီးေတာ့ စီမံခန္႔ခြဲလို႔မရဘူးဆိုတာကို ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ အခင္းအက်င္းမွာ
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္" ဟု ခူဦးရယ္က ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ႏုိင္ ေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပန္လည္
စတင္လိုေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဘက္က ဆက္သြယ္လာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း
တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံ တာအိုက္ေက်ာ္က
ေျပာသည္။

အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ကိုးကန္႔၊ တအာင္းႏွင့္ ရကၡိဳင္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျပန္လည္ ေတြ႕ဆံုရန္ ေဆာင္ရြက္ထားမႈ အေျခအေနကို ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း
မရွိေသာ္လည္း ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုျဖစ္၍ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္
ယင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္လာႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း
အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္၊ အၾကံေပးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ၾကည္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကုိ
ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း