ခ်ဥ္းကပ္ပံုေျပာင္းလဲေတာ့မည့္ အေမရိကန္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒ

 

စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္က အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအစက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္က အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ

ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးအတြက္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈသည္ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့သည့္အတြက္
ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈကို ဖယ္ရွားရန္ အေမရိကန္အစိုးရက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ
အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး စေကာ့မာစီရယ္လ္က စက္တင္ဘာ၂ဝ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ပိတ္ဆို႔မႈေတြ ဆက္လက္ထားရွိျခင္းရဲ႕ အဖိုးအခဟာ ပိုၿပီးႀကီးမားတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔
ယူဆပါတယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လြန္ခဲ့သည့္သီတင္းပတ္က ေတြ႕ဆံုမႈအၿပီး
ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚထားရွိသည့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ''မၾကာမီ'' ဖယ္ရွားေပးမည္ဟု
အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားက ေၾကညာခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ခန္႔က စတင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးအရ ဒဏ္ခတ္
ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမားလက္ထက္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္၍ တစ္ဆင့္ခ်င္း
ေျဖေလွ်ာ့ခဲ့သည္။သို႔ရာတြင္ အေရးေပၚအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႔ျဖင့္ တားျမစ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကိုမူ
ဆက္လက္ထားရွိကာ ႏွစ္စဥ္ သက္တမ္းတိုးခဲ့သည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ က်ေရာက္ခဲ့စဥ္က ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေထာက္ခံသည့္
အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးအရ ပိတ္ဆို႔၍ ဒဏ္ခတ္အေရးယူခဲ့ေသာ္လည္း
ယခုအေျခအေနတြင္ အက်ိဳးဆက္ကို ခ်ိန္ဆၿပီးမွ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ အေမရိကန္အစိုးရက
ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာစေကာ့မာစီရယ္လ္က ေျပာသည္။

''စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေတြ ရွိေနခဲ့ျခင္းဟာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္မႈေတြအတြက္
အတားအဆီးေတြျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

သို႔ရာတြင္ ဘ႑ာေရးဌာနက အေရးယူထားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား
(Specially Designated Nationals) အား အမည္ပ်က္စာရင္းမွ ဖယ္ရွားေပးမည့္
အခ်ိန္အတိအက်ကိုမူ ၄င္းက ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ၄င္းအမည္ပ်က္စာရင္းဝင္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္အတြက္
အတားအဆီးျဖစ္ေစသည္ဟု အေမရိကန္ အစိုးရက ယခင္က သတ္မွတ္ထားသူမ်ားျဖစ္သည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈေတြ ဖယ္ရွားလိုက္တဲ့အခါက်ရင္ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံက စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းရွင္ ၁ဝ၄ ဦးဟာ အမည္ပ်က္စာရင္းကေန ပယ္ဖ်က္ျခင္းခံရမွာပါ'' ဟု
မစၥတာ စေကာ့မာစီရယ္လ္က ေျပာသည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အရပ္သားအစိုးရသစ္ တက္လာၿပီးေနာက္ ''ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီအေရး
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေထာက္ခံ''သည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ
ႏုိင္ငံျခားေရးအေျခခံမူဝါဒမွာ ေျပာင္းလဲသြားမည္မဟုတ္ဘဲ၊ ခ်ဥ္းကပ္ပံုသာ ေျပာင္းလဲသြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

''တခ်ဳိ႕ေသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အသံုးျပဳတဲ့ မူဝါဒဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုကိုေတာ့ ေျပာင္းလဲသြားပါမယ္'' ဟု
စေကာ့မာစီရယ္လ္က ေျပာသည္။

အေရးယူပိတ္ဆို႔သည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမွာအလုပ္မျဖစ္ေတာ့သည့္အတြက္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားၿပီး၊
ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ႏုိင္သည့္ ''ကုန္သြယ္မႈ
အထူးအခြင့္အေရး (Generalized System of Preferences) ကို ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္
လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆိုသည္။

ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးႏုိင္ငံမ်ား စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ အေမရိကန္အစိုးရက ၄င္းႏွင့္
ကုန္သြယ္ရာတြင္ အထူးအခြင့္အေရးေပးသည့္ အစီအစဥ္အရ ကုန္စည္အမ်ိဳးအစားေပါင္း
၅,ဝဝဝ ခန္႔ကုိ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ တင္ပုိ႔ရာတြင္ သြင္းကုန္အေပၚ ေကာက္ခံသည့္
အခြန္ခ ေပးေဆာင္ရန္ မလိုအပ္ေပ။ ကုန္သြယ္မႈအထူးအခြင့္အေရးေပးသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္း
(GSP list) မွ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္အစိုးရက ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈကို
႐ုတ္သိမ္းလိုက္ေသာ္လည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံစစ္ေရးအရ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားမွာ ေျပာင္းလဲဦးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း
စေကာ့မာစီရယ္လ္က ေျပာသည္။ စီးပြားေရးအရ ပိတ္ဆို႔မႈကို ဖယ္ရွားလိုက္ေသာ္လည္း
အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ စစ္လက္နက္မ်ား ေရာင္းခ်ခြင့္ကန္႔သတ္ထားျခင္းကိုမူ ဆက္လက္
ထားရွိမည္ျဖစ္သည္။

''ႏွစ္ႏုိင္ငံစစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အထူးဂ႐ုျပဳၿပီး
ခ်ဥ္းကပ္ေနပါတယ္'' ဟု စေကာ့မာစီရယ္လ္က ေျပာသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံစစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း
အရပ္သားအစိုးရႏွင့္ ဦးစြာတိုင္ပင္ၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္
ေျပာၾကားသည္။ သို႔ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကမူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္
စီးပြားေရးအရ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို မက္ေမာ၍ ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ကို အေလွ်ာ့ေပးျခင္း
ျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္အစိုးရကုိ ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။

''အေမရိကန္အစိုးရဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လုပ္သားေစ်းကြက္ နဲ႔ သဘာဝသယံဇာတ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ေစ်းကြက္မွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လိုၿပီး၊ အားေကာင္းတဲ့ စီးပြားေရးလက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈကေန
မဟာဗ်ဴဟာက်က် အက်ဳိးအျမတ္ရခ်င္ေနတာ ထင္ရွားပါတယ္'' ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္
အေျခစိုက္သည့္ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားေကာ္မရွင္မွ Daniel Aguirre က
သံုးသပ္သည္။

အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ား၊ အလြဲသံုးစားမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္
ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေစ်းကြက္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စစ္တပ္ႏွင့္နီးစပ္သည့္ လူတစ္စုသာ
စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈဖယ္ရွားသည့္ အက်ဳိးအျမတ္ကို ရယူျခင္း မရွိေစရန္ အစီအမံအခ်ဳိ႕ကို
အေမရိကန္အစိုးရက လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြဲ႕အစည္း
တစ္ခုျဖစ္သည့္ GlobalWitness က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

မစၥတာမာစီရယ္လ္ကမူ ၄င္း၏အစိုးရက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို
ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး၊ တာဝန္ယူမႈ၊တာဝန္ခံမႈရွိေအာင္ တြန္းအားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း