လုပ္ခလစာေပးေခ်ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ ထပ္မံ ေဖာက္ဖ်က္ပါက ေအဂ်င္စီကို တရားစြဲဆိုသြားမည္

အတင္းအက်ပ္ ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း ခံခဲ့ရသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ကုိသက္ႏုိင္ဦးကုိ ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေဇာ္ေဇာ္ေထြးအတင္းအက်ပ္ ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း ခံခဲ့ရသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ကုိသက္ႏုိင္ဦးကုိ ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေဇာ္ေဇာ္ေထြး

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၂၆ ဦးကိုျပည္တြင္းသို႔ အတင္းအက်ပ္ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး
၁၃ ရက္စာ လုပ္ခလစာ ေပးေခ်ရမည့္ စာခ်ဳပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့သည့္ ဏနမ္နခအ အမည္ရွိ
လိုင္စင္ရ ျပည္ပအလုပ္ အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီကို တရားစြဲဆိုသြားမည္ဟု အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္တြင္
ေျပာသည္။

''ေအဂ်င္စီက ႏႈတ္ကတိေပးခဲ့တဲ့ ေရွ႕လ (ႏိုဝင္ဘာ) ၁ ရက္ထိ ဆက္ေစာင့္ေပးမယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ထိ
မေခ်ေပးရင္ သက္ဆိုင္ရာကို တိုင္တန္းၿပီး တရားစြဲသင့္ရင္စြဲမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဟိုဘက္ႏိုင္ငံမွာ
အလုပ္မရဘဲ ေစာင့္ခဲ့ရတဲ့ ရက္ေပါင္း ၇ဝ အတြက္ နစ္နာေၾကး ျပန္လိုခ်င္တယ္'' ဟု Perfect 
ေအဂ်င္စီ၏ဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ကိုေက်ာ္စိုးဟန္က
ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ျခင္းခံရသည့္ အလုပ္သမား ၂၆ ဦး၏ လုပ္ခလစာ ၂၈ သိန္းေက်ာ္ကို
ေအာက္တိုဘာ ၂ဝ ရက္တြင္ ေပးေခ်ရန္ ေအဂ်င္စီက ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ဝန္ေဆာင္မႈ
လုုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္႐ုံးခန္းတြင္ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္က သေဘာတူ စာခ်ဳပ္
ခ်ဳပ္ဆိုထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေပးေခ်ျခင္းမရွိဘဲ ႏိုဝင္ဘာလထိ ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ
ျဖစ္စဥ္ကို အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပတုိင္တန္းထားၿပီး အလုပ္သမားမ်ား၏ ဆႏၵအတိုင္း
တရားစြဲဆိုမႈျပဳလုပ္ကာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ မရခဲ့သည့္ ရက္ေပါင္း ၇ဝ အတြက္ နစ္နာေၾကး
ေတာင္းဆိုေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမား သမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပည္ပ
အလုပ္သမားေရးရာဌာန လက္ေထာက္ဌာနမွဴး ဦးဟိန္းလတ္က ေျပာသည္။

''အလုပ္သမားကို တစ္ဖက္ႏိုင္ငံပို႔လိုက္လို႔ အလုပ္မလုပ္ရေသးဘူးဆိုရင္ အလုပ္မလုပ္ရတဲ့ရက္
အတြက္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးဖို႔ ကုမၸဏီမွာ တာဝန္ရွိတယ္။ အခုက ဒါေတြ မရတဲ့အျပင္ စက္႐ုံမွာ
အလုပ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ၁၃ ရက္စာေတာင္ မရဘူးျဖစ္ေနတယ္'' ဟု ဦးဟိန္းလတ္က ေျပာသည္။

ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ အလုပ္သမား ၂၆ ဦးကုိ အမ္အိုယူ (ႏွစ္ႏိုင္ငံအစုိးရနားလည္မႈ
စာခြၽန္လႊာ) စာခ်ဳပ္စနစ္ျဖင့္ပို႔ေဆာင္ခဲ့စဥ္က အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားသည့္
ေနရာမ်ားတြင္ ကုမၸဏီ က စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေပးခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ၾကားခံပြဲစားကုမၸဏီတစ္ခု၏
႐ုံးခန္းတြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ခ်ဳပ္ဆိုမႈသည္ တရားမဝင္ေၾကာင္းႏွင့္
Perfect  ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီက အလုပ္သမားမ်ားကို တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔
တရားမဝင္ပို႔ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးဟိန္းလတ္က ေျပာသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဏနမ္နခအ ကုမၸဏီကုိ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ရာ
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ အဆိုပါ ေအဂ်င္စီက ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေပါင္မုန္႔စက္႐ုံတစ္႐ံုတြင္
အလုပ္လုပ္ရန္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၂၇၆ ဦးကို ဇူလိုင္လအတြင္းက ပို႔ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ
အလုပ္သမားမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ရက္ေပါင္း ၇ဝ ခန္႔ထိ အလုပ္အကိုင္မရရွိဘဲ
စားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲၾကံဳ ေတြ႕ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာသံ႐ုံးသို႔ သြားေရာက္ေတာင္းဆိုမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေအဂ်င္စီက အလုပ္သမားမ်ားကို အဖြဲ႕ခြဲၿပီး ဂ်ယ္လီ၊ ေပါင္မုန္႔၊ အီလက္ထရြန္းနစ္
စသည့္ စက္႐ုံအသီးသီးသို႔ပို႔ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုေက်ာ္စိုးဟန္က ေျပာသည္။

လက္ရွိ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေပၚေနသည့္အလုပ္သမား ၂၆ ဦးပါအဖြဲ႕ကို ဆပ္ျပာဆီထုတ္လုပ္သည့္
စက္႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စက္႐ုံတြင္ ေရခ်ဳိးခန္း၊ အိမ္သာႏွင့္ ေရပိုက္မ်ားကို
ေခ်းခြၽတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ဓာတုေဆးရည္အျပင္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္လုပ္ကိုင္ရေသာ္လည္း
လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ လံုျခံဳေရးအသံုးအေဆာင္မ်ားမပါဘဲ
လုပ္ကိုင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး မ်က္စိႏွင့္အေရးျပားမ်ား ထိခိုက္မႈမ်ားရွိလာသျဖင့္ တျခားစက္႐ုံတစ္ခုသို႔
ေျပာင္းေပးရန္ ေအဂ်င္စီကို ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအဂ်င္စီတာဝန္ရွိသူမ်ားက
စက္႐ုံေျပာင္းေပးျခင္း မရွိဘဲ ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းကာ အလုပ္သမားမ်ားကို
နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ အတင္းအက်ပ္ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
ပို႔ေဆာင္ခံခဲ့ရသည့္ အလုပ္သမား ကိုသက္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

''ကုမၸဏီက ေရွ႕လ ၁ ရက္မွာ ေပးပါမယ္ဆိုၿပီး ႏႈတ္ကတိ ထပ္ေပးတယ္။ အလုပ္သမားေတြက
ဝန္ခံလက္မွတ္ထိုးေပးပါဆိုေတာ့ ကုမၸဏီက ထုိးမေပးဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ကေတာ့
ႏႈတ္ကတိေပးထားတဲ့ ၁ ရက္ေန႔ ၁၂ နာရီအထိ ေစာင့္ၾကည့္ေပးမယ္။ မေပးႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့
ကေလးေတြဆႏၵအတုိင္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကေန ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာပါ'' ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္ပ
အလုပ္အကုိင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေဇာက
ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ အလုပ္သမား ၂၆ ဦးေပးေဆာင္ထားရသည့္ ဝန္ေဆာင္စားရိတ္ စုစုေပါင္း
က်ပ္သိန္း ၁၁ဝ ခန္႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမား သမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဥပေဒေၾကာင္းအရ
ျပန္လည္ေတာင္းဆိုေပးခဲ့သျဖင့္ Perfect  ကုမၸဏီႏွင့္ ဧရာေမာင္ေမာင္ကုမၸဏီက
ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္ထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း