ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားဥပေဒ အၿပီးသတ္စိစစ္မႈအဆင့္ ေရာက္ရွိ

ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္ သက္ဆုိင္ သည့္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးမွတ္ခ်က္ ျပန္လည္
ရရွိထားၿပီး အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတြင္း ျပန္လည္စိစစ္လ်က္ရွိကာ မၾကာမီ
အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့့္
ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးၫႊန္႔၀င္းက
ေျပာသည္။

"ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးက မွတ္ခ်က္အေပၚ လိုအပ္ တာေတြ ျပန္လည္စိစစ္ျဖည့္စြက္မႈအပိုင္း
လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ အဲဒါၿပီးရင္ေတာ့ သမၼတ ႐ုံးကို ပို႔ၿပီး လႊတ္ေတာ္က
တစ္ဆင့္အတည္ျပဳႏုိင္ေအာင္လုပ္သြားမွာပါ" ဟု ဦးၫႊန္႔၀င္းက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားဥပေဒ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အသင္းခ်ဳပ္၊ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား လြန္ခဲ့သည့္
ရွစ္ႏွစ္ခန္႔က စတင္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ဥပေဒ
အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီးစီးပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တရားမ၀င္အလုပ္လုပ္ကိုင္
လ်က္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ား အေရးယူခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း
၎က ေျပာသည္။

"ဥပေဒထြက္ေပၚလာရင္ ဥပေဒအရ လုပ္ငန္းခြင္တိုင္းမွာ ကြ်မ္းက်င္ႏုိင္ငံျခား
အလုပ္သမား ဘယ္ေလာက္လိုအပ္လဲဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔တြက္ခ်က္ႏိုင္မယ္။
ေနာက္တရားမ၀င္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့သူေတြကိုလည္း အေရးယူလုိ႔
ရႏိုင္မယ္" ဟုဦးၫႊန္႔၀င္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္ သမားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အတြက္
သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒထြက္ေပၚလာသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္
ဥပေဒအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈ
ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကား
ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗီဇာပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံျခားအလုပ္
သမားမ်ားစြာရွိၿပီး လုပ္ငန္းဗီဇာျဖင့္ အမွန္ တကယ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသူ နည္းပါးေၾကာင္း၊
ထို႔အတြက္ ျပည္တြင္းကြ်မ္းက်င္ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မ်ားအတြက္
ဆုံး႐ႈံးမႈျဖစ္ေစေၾကာင္း အလုပ္သမားေရးရာကြ်မ္းက်င္သူ ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္
သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ယာယီ)ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးေအာင္လင္းက ေျပာသည္။

အစုိးရသစ္ေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံသို႔ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား
ပိုမို၀င္ေရာက္လာၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမား မ်ားလည္း ပိုမို၀င္ေရာက္လာေၾကာင္း၊
ထုိ႔ အတြက္ ထိုလုပ္ငန္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ ခိုင္မာတိက်သည့္ ဥပေဒ၊
လုပ္ထုံး လုပ္နည္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ထုတ္ျပန္သင့္ေၾကာင္း
၎ကေျပာသည္။

"ဒီဥပေဒက ၾကာေနၿပီဆိုေတာ့ အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေပၚလာဖို႔ကို ႀကိဳဆို
ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားသား အလုပ္သမားေတြ ဒီမွာေရာက္ေနတာ မနည္းေတာ့ဘူး။
ဒီအတြက္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ဒီဥပေဒျမန္ျမန္အေကာင္အထည္ေပၚေအာင္
လုပ္ႏုိင္ေလ ေကာင္းေလပါပဲ" ဟု ဦးေအာင္လင္းက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း