'ရခိုင္ေဒသအတြင္းရွိ ဘဂၤါလီတို႔၏လႈပ္ရွားမႈ' စာအုပ္ထုတ္ေဝရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ စီစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမရွိေၾကာင္းကို ခိုင္မာစြာေဖာ္ျပမည့္ 'ရခိုင္ေဒသအတြင္းရွိ
ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈ' စာအုပ္ကို ျမန္မာ့သမိုင္းပညာရွင္အဖြဲ႕ထံ ျပန္လည္ဖတ္႐ႈ ေလ့လာ
သုံးသပ္ရန္ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနက ၿပီးခဲ့သည့္
ရက္သတၱပတ္အတြင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနက ေပးပို႔ထားသည့္ အဆုိပါစာတမ္းကို သမုိင္းပညာရွင္
အဖြဲ႕က ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ၿပီးပါက သမိုင္းအေထာက္အထား အျပည့္အစုံျဖင့္
အမ်ားျပည္သူ ေလ့လာဖတ္႐ႈႏိုင္ေစရန္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိသြားမည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ
စာတမ္းကို လက္ခံရရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာသမုိင္းအဖြဲ႕မွ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ
ေဒါက္တာေက်ာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

''သမုိင္းအဖြဲ႕က ျပန္ၿပီး စိစစ္ေနပါတယ္။ ျပန္ေပးတဲ့အေျခအေန မေရာက္ေသးပါဘူး။ ၾကည့္ၿပီးမွ
လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ဝန္ႀကီးဆီ ျပန္ပို႔မယ္။ ေလာေလာဆယ္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ ေျပာမထားဘူး။
အျမန္ဆုံးေတာ့ လုပ္ဖို႔ေျပာထားတယ္။ စာတမ္းက သမိုင္းျဖစ္ရပ္မွန္ေတြကို ထည့္ေျပာထားတယ္။
ဒါကိုလုပ္ထားတဲ့ ပညာရွင္ရွိပါတယ္။ သူ႔စာတမ္းက အေတာ္ေလးလည္း ျပည့္စုံတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ
သမုိင္းအဖြဲ႕ရဲ႕သေဘာထား မွတ္ခ်က္ေပးပါဆိုၿပီး စာတမ္းကိုေပးထားတယ္''ဟု ေဒါက္တာေက်ာ္ဝင္းက
ေျပာသည္။

အဆိုပါ စာတမ္းကို ေအာက္တိုဘာလကုန္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့သမိုင္းပညာရွင္အဖြဲ႕
ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုက
သမိုင္းပညာရွင္အဖြဲ႕ကို သီးျခားတာဝန္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက
ဆိုသည္။

ေရွးျမန္မာ့သမိုင္းရာဇဝင္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမရွိေၾကာင္းကိုျမန္မာ့သမိုင္း
သုေတသနအဖြဲ႔က စာတမ္းျပဳစုထားေသာ 'ရခိုင္ေဒသအတြင္းရွိ ဘဂၤါလီတို႔၏လႈပ္ရွားမႈ'
စာတမ္းကို ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း
ေခတ္အဆက္ဆက္တာဝန္ရွိသူမ်ားက တရားဝင္ထုတ္ေဝမႈ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း
ေဒါက္တာေက်ာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့သမိုင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသည္မွာ မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္
'ရခိုင္ေဒသအတြင္းရွိ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးတို့၏ လႈပ္ရွားမႈ' စာတမ္းတြင္ေအဒီ ၁၅ ရာစု ေခတ္ကာလက
ရခိုင္ဘုရင္အဆက္ဆက္၏ လက္ေအာက္တြင္ သုံ႔ပန္းအျဖစ္ ဖမ္းဆီးေခၚယူလာသည့္
အိႏၵိယႏြယ္ဖြားမ်ားကို လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္
ေခၚယူခဲ့ပုံ၊ေအဒီ(၁၆၅၂-၁၆၇၄)တြင္ ရခိုင္ဘုရင္ စႏၵသုဓမၼာဂ်ာထံသို့ သွ်ားရြဂ်ာမင္းသား ခိုလႈံ
ေရာက္ရွိလာၿပီး ၄င္းႏွင့္အတူ မြတ္စလင္ ေလးသည္ေတာ္ ကမန္မ်ား ပါရွိလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ရခိုင္ဘုရင္
စႏၵိဇယမင္း ေအဒီ(၁၇၁ဝ-၁၇၃၁)လက္ထက္တြင္ မြတ္စလင္ ေလးသည္ေတာ္ကမန္မ်ား
ေတာ္လွန္ပုန္ကန္သျဖင့္ စစ္ေတြႏွင့္ ရမ္းျဗဲေဒသမ်ားသို႔ နယ္ႏွင္ဒဏ္ေပးခဲ့ပုံတို႔ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း
ဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုန္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဂၤလိပ္အစိုးရ၏ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ခံရၿပီးေနာက္ ပထမအဂၤလိပ္ ျမန္မာစစ္ပြဲတြင္ျမန္မာတို႔
အေရးနိမ့္ကာ ၁၈၂၆ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ေျပၿငိမ္းခဲ့ရာ ရခိုင္ကမ္းေျမာင္ေဒသႏွင့္ တနသၤာရီ
ကမ္းေျမာင္ေဒသတို႔ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ က်ေရာက္သည္မွစ၍ ၿဗိတိသွ်အေရွ႕အိႏၵိယ
ကုမၸဏီ ဝင္ေရာက္လာၿပီး စပါးတိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ဳိးရန္ အိႏၵိယအမ်ဳိးသားမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔
တံခါးမရွိ ဓားမရွိ ေခၚေဆာင္လာခဲ့ပုံတို႔ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါစာတမ္းတြင္ ေရွးျမန္မာ့သမိုင္းရာဇဝင္မ်ားတြင္ လူမ်ဳိးတစ္ရာ့တစ္ပါးရွိေၾကာင္း
မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပခဲ့ရာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး မပါရွိခဲ့ဘဲ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟူေသာ စကားလုံးတစ္လုံးတစ္ပါဒမွ်
ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသည္မွာ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုႏွင့္ လူမ်ဳိးအမည္ မဟုတ္ဘဲ
ဘဂၤါလီဘာသာစကားအဓိပၸာယ္အရ '႐ိုဟင္'၏ အဓိပၸာယ္မွာ 'အိမ္ရာမဲ့' ျဖစ္ၿပီး 'ဂ်ာ'၏ အဓိပၸာယ္မွာ
'လူ' ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 'အိမ္ယာမဲ့လူ'ဟု အနက္အဓိပၸာယ္ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

'႐ိုဟင္ဂ်ာ' ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ မတိုင္မီအထိ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊
ေမာင္ေတာအေျခစိုက္ ဂ်ာေမတူလ္လမားအသင္းမွ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းေဒသကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
နယ္ေျမ ထူေထာင္ေပးရန္ ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္အတြင္းဝန္ ဗ.ြ ႀသအအသာူနပ ထံ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ရာ''ျပည္ပေဒသမွ လာေရာက္အေျခခ်သူမ်ားသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း သီးျခားလူမ်ဳိး၊သီးျခားျပည္နယ္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ မရွိပါ'' ဟုပါလီမန္အတြင္းဝန္က
ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ယင္းစာလႊာတြင္လည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ဳိး မပါရွိခဲ့ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ ဆႏၵမဲရရွိေအာင္ မမွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္
ပါတီအခ်ိဳ႕က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး
အဗၺဒူဂဖားသည္ တိုင္းျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၄င္းက ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးႏွင့္
အတြင္းဝန္ထံသို႔ သမိုင္းကိုလုပ္ၾကံဖန္တီး၍ သေဘၤာပ်က္ပုံျပင္အားေရးသားျပဳစုၿပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာ
စကားလုံး ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည့္ အစီရင္ခံစာကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂ဝ ရက္တြင္
ေပးပို႔ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း