အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္မႈနည္းေသာ အေဆာက္အအုံမ်ားက ေရႊဘိုငလ်င္၌ ေသဆံုးမႈနည္းေစခဲ့

အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္မႈ အေျခအေန နည္းပါးသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူအမ်ားစု
ျဖစ္ေနျခင္းသည္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕အနီး လႈပ္ခတ္ခဲ့
ေသာ ငလ်င္၌ တာေလငလ်င္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက လူေသဆံုးမႈနည္းပါးေစခဲ့ေသာ အဓိကအေၾကာင္း
ရင္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ငလ်င္ဒဏ္သင့္ ေဒသမ်ား သို႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈျပဳခဲ့သည့္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ ေျမငလ်င္အသင္းမွ အတြင္းေရးမႉး ဦးစိုးသူရထြန္းက ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ငလ်င္ဒဏ္သင့္ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ မႏၲေလးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း
ေဒသႀကီးရွိ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ စဥ့္ကူး၊ သပိတ္က်င္း ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမငလ်င္
အသင္းမွ ပညာရွင္မ်ားက ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ျပတ္ေရြ႕သြား သည့္အေနအထား၊ ေဒသရွိ
အေဆာက္ အအုံမ်ား၏ အေနအထား၊ ေနာက္ဆက္ တြဲ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္မႈ အေျခအေနကို
သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။

"အဓိကေနထိုင္မႈပံုစံ မတူတာေပါ့။ ဒီမွာက သစ္သားအိမ္မ်ားတယ္။ သံကူ ကြန္ကရစ္ဆိုလည္း
စနစ္တက် ေဆာက္ ထားတယ္ေပါ့။ တာေလမွာက်ေတာ့ အုတ္အေဆာက္အအံုေတြကမ်ားတယ္။
စနစ္မက်ဘူး" ဟု၎ကေျပာသည္။

ငလ်င္လႈပ္ခတ္သည့္အခ်ိန္မွာ မနက္ပိုင္းအခ်ိန္ျဖစ္ေနသျဖင့္ အမ်ားစုမွာ ေနအိမ္မ်ားအတြင္း ရွိမေန
ျခင္း၊ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားရွိေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ ျခင္း၊ တနဂၤေႏြေန႔ ျဖစ္သျဖင့္ စာသင္ ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္
ရက္ျဖစ္ေနျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္လည္း ေသဆံုးမႈ နည္းပါးခဲ့ရေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဌာနမွ ႏို၀င္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ ထိ ရရွိထားေသာ
စာရင္းမ်ားအရ ေရႊဘို ငလ်င္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၁၆ ဦးရွိခဲ့ကာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ရွွမ္းျပည္နယ္၌
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တာေလငလ်င္တြင္ လူ ၇၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ေရႊဘိုငလ်င္မွာ ထိခိုက္မႈ ဧရိယာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္အတြက္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈပမာဏမွာမူ
ပိုမ်ားႏိုင္ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ငလ်င္ေၾကာင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ဘုရားေစတီ ၄၇၇ ဆူ၊
သာသနိက အေဆာက္အအံု ၄၈၅ လံုး၊ စာသင္ ေက်ာင္း ၁၉၉ ေက်ာင္း၊ အစိုးရ အေဆာက္အအံု
၈၁ လံုး၊ လူေနအိမ္ ၁,၈၄၁ လံုးတို႔ ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ကနဦး ေလ့လာမႈမ်ားအရ ေရႊဘိုငလ်င္
ေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕၏ က်န္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသို႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္၊ မရွိႏိုင္ကို
ခန္႔မွန္းႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း အတိတ္သာဓကမ်ားအရ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးလုပ္ငန္း
စဥ္ မ်ားကို ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ထားသင့္ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"မွတ္တမ္းကရွိခဲ့ဖူးတယ္။ ၁၉၂၉-၃၀ ေလာက္မွာတုန္းက ငလ်င္တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုက လပိုင္းေလာက္ပဲ
ျခားျခားၿပီး ျဖစ္သြားတယ္။ ဆြာကစၿပီးပဲခူး၊ ေနာက္ ၿပီး ေတာင္ငူဘက္ တစ္လွည့္ျပန္လာ တယ္။
အဲလို ေတာင္နဲ႔ေျမာက္လွည့္ၿပီး ျဖစ္ခဲ့တဲ့အစဥ္အလာမ်ဳိးေတြေလ။ အခု ေတာင္ဘက္မွာရွိတဲ့
(စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕) အစိတ္အပိုင္းေတြကလည္း မျဖစ္တာ ႏွစ္ ၈၀၊ ၉၀ ရွိၿပီဆိုေတာ့ သတိထား
သင့္တာေပါ့"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း