ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္လံုးကြၽတ္ အသံုးလံုးလႈပ္ရွားမႈ ေဆာင္ရြက္မည္

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္တြင္ ခ႐ိုင္လံုးကြၽတ္ အသံုးလံုးလႈပ္ရွားမႈ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး
လူဦးေရ ၂ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ကို သင္ၾကားေပးႏိုင္ရန္အတြက္ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးဦးစီးဌာနက
စီစဥ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခိုင္ျမဲက ေျပာသည္။

အဆိုပါ အသံုးလံုးလႈပ္ရွားမႈကုိေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္၁ဝ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း
ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္ၾကားခ်ိန္အေနျဖင့္ရက္ေပါင္း ၄ဝ ေက်ာ္သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။

''ၿမိဳ႕နယ္ ၁ဝ ၿမိဳ႕နယ္မွာ စာသင္သား ၂ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ေလာက္ သင္ၾကားေပးဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္'' ဟု
၄င္းက ေျပာသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအားျဖင့္ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း
အနည္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ သန္းေခါင္းစာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ
သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ကေလး ၂ ဒသမ ၇ သန္းခန္႔မွာ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈ
မရွိသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းေစာထြက္ေနသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီး
စာမတတ္သူ ၃ ဒသမ ၅ သန္းရွိသည္ဟု ဇူလိုင္လအတြင္းက ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္
ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း