အက်ဥ္းေထာင္အရာရိွမ်ားကို လူအခြင့္အေရး သင္တန္းပို႔ခ်ေပးေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ကို ေဝဟင္က ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ကို ေဝဟင္က ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ

ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရိွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား
ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရးျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အက်ဥ္းေထာင္အရာရိွမ်ားကို လူအခြင့္အေရးႏွင့္
ပက္သက္သည့္ သင္တန္းမ်ားပို႕ခ်ေပးမည္ဟု ျပည္ထဲဝန္ႀကီးဌာန၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန (ေနျပည္ေတာ္)
ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းထြန္းစိုးက ေျပာသည္။

အဆုိပါသင္တန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနတို႔
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး အက်ဥ္းဝန္ထမ္းအရာရိွ ၁ဝဝ ကို အထက္ျမန္မာျပည္ႏွင့္
ေအာက္ျမန္မာျပည္ ႏွစ္ပိုင္းခြဲၿပီး သင္တန္းေပးသြားမည္ျဖစ္ကာ ေအာက္ျမန္မာျပည္အတြက္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းစိန္ ဝန္ထမ္းေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ယခုလ ၁၂ ရက္ႏွင့္ ၁၃ ရက္တို႔တြင္
လည္းေကာင္း၊ အထက္ျမန္မာျပည္ အတြက္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရိွ ဝန္ထမ္းေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းတြင္
ယခုလ ၁၅ ရက္ႏွင့္ ၁၆ ရက္တို႔တြင္လည္းေကာင္း သင္ၾကားေပးမည္ဟု ဦးမင္းထြန္းစိုးက ေျပာသည္။

''ရန္ကုန္မွာေတာ့ ဒီေန႔ကစတင္ၿပီးေတာ့ သင္တန္းေပးေနပါတယ္။ လူအခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနကို တင္ျပလာေတာ့ ဝန္ႀကီးဌာနက ခြင့္ျပဳေပးလို႔ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနနဲ႔
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ တာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရိွ အက်ဥ္းေထာင္ေတြက အဆင့္ျမင့္အရာရိွေတြကို
ပထမဆံုး စတင္သင္တန္းေပးတာပါ။ သူတို႔ကတစ္ဆင့္ လက္ေအာက္က ဝန္ထမ္းေတြကို ျပန္လည္
ပို႔ခ်ေပးသြားမွာေပါ့။ ဒီသင္တန္းေတြ ၿပီးသြားရင္ေတာ့ လူအခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က
အက်ဥ္းေထာင္ေတြကို ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆးတာေတြ လုပ္ပါလိမ့္မယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ ၄၆ ေထာင္ရိွၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ေနထိုင္
စားေသာက္မႈပံုစံမ်ားကို အက်ဥ္းဦးစီးဌာနဝန္ထမ္းမ်ားက ေကာင္းစြာသိရိွနာလည္ၿပီး အက်ဥ္းေထာင္
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအၾကား ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရး တိုးျမင့္လာေစရန္
ရည္ရြယ္၍ သင္တန္းေပးရျခင္းျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီက ျမင္းျခံအက်ဥ္းေထာင္တြင္ လူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ား ေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္
ယခုကဲ့သို႔ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းအစီအစဥ္ကို စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ဦးယုလြင္ေအာင္က ေျပာသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမင္းျခံအက်ဥ္းေထာင္ ကိစၥၿပီးေတာ့ အၾကံျပဳစာေတြကို အက်ဥ္းဦးစီးကို
ပို႔တယ္ေပါ့ေနာ္၊ ဒီလိုမ်ဳိး လူအခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြဟာ ျမင္းျခံအက်ဥ္းေထာင္ တစ္ခုတည္းမွာ
မဟုတ္ဘဲ အျခား အက်ဥ္းေထာင္ေတြမွာလည္း ရွိေနႏိုင္ေတာ့ ဒီလိုမ်ဳိး သင္တန္းျပဳလုပ္ဖို႔
စတင္ရည္ရြယ္ခဲ့တာပါ'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ယခုလက္ရွိက်င္းပလ်က္ရွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းကို ဆြီဒင္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ြ
Rawul Wallenberg Institue (RWI) အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၄င္း
အဖြဲ႕အစည္းက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သင္တန္းအတြက္ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး
ပညာရွင္ကိုလည္း ငွားရမ္းေပးခဲ့ေၾကာင္း ဦးယုလြင္ေအာင္က ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားလူအခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္
ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ ေကာ္မရွင္သို႔ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္
ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္မွ လက္ရိွအခ်ိန္အထိ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေၾကာင့္ တိုင္ၾကားလာသည့္
တိုင္ၾကားစာေပါင္း ၄၉၅ ေစာင္ရိွၿပီး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊
ေကာ္မရွင္သည္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ ရဲအခ်ဴပ္ခန္းမ်ား၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးစခန္းမ်ားကို
စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး အၾကံျပဳခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ယင္းဌာနမ်ားရိွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို သင္တန္းမ်ား
ပို႔ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

''အရင္တုန္းကေတာ့ ဟုတ္တာေပါ့။ အေၾကာက္တရားနဲ႔ အုပ္ခ်ဴပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ၊ ဒါေပမဲ့ အခုေနာက္ပိုင္း
ဒီလိုမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ အေၾကာက္တရားကင္းစင္ၿပီးေတာ့ အားလုံး ေနမႈထိုင္အဆင္ေျပေအာင္
ေဆာင္ရြက္ေပးရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီေရာက္လာလို႔ ပညာတစ္ပိုင္းတစ္စ
ျဖစ္ေနတဲ့လူေတြဆိုရင္လည္း ပညာ ဆက္လက္သင္ၾကားခြင့္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးတာ
ေတြရိွပါတယ္။ လုပ္စရာေတြ ကေတာ့ ရိွေနပါေသးတယ္။ အားလံုးေကာင္းဖို႔ဆိုရင္ ရဲဝန္ထမ္းေတြ၊
အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းေတြ အားလံုးညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္မွာပါ''ဟု ဦးမင္းထြန္းစိုးက
ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း