အင္းစိန္ ေဆး၀ါးစက္႐ုံက စီမံခ်က္အသစ္ျဖင့္ ႏွစ္ဆတုိး ထုတ္လုပ္မည္

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘီပီအုိင္ေဆး၀ါးစက္႐ုံတြင္ ေဆး၀ါးမ်ား ထုတ္လုပ္ေနသည္ကုိ ယခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ခန္႔/ျမန္မာတိုင္း(မ္)အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘီပီအုိင္ေဆး၀ါးစက္႐ုံတြင္ ေဆး၀ါးမ်ား ထုတ္လုပ္ေနသည္ကုိ ယခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ခန္႔/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္း၊ အင္းစိန္ေဆး၀ါးစက္႐ံု(ဘီပီအိုင္)က ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေခတ္မီေဆး၀ါး
တိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ေရးစီမံခ်က္ (New BPI Project) ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္
သြားမည္ဟု အင္းစိန္ေဆး၀ါးစက္႐ံုမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးကိုကိုေအာင္က ေျပာသည္။

စီမံခ်က္အသစ္အရ ေဆး၀ါးမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုးေဆးႏွင့္ ပဋိဇီ၀ေဆး
ထုတ္လုပ္မႈကို လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္သည္။

"ဒီဧၿပီမတိုင္ခင္မွာ ပဋိဇီ၀ေဆးနဲ႔ ထုိးေဆး ထုတ္လုပ္မႈကို ဖြင့္လွစ္မွာပါ။ ၀န္ႀကီးဌာနကို
တင္ျပထားပါတယ္။ ဧၿပီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေဆးျပား/ေဆးေတာင့္ ထုတ္လုပ္မႈကို စတင္ႏိုင္ဖို႔
စီစဥ္ေနပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းက ေခတ္မီစက္ပစၥည္းေတြကို တပ္ဆင္တာ၊ Plant (ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေသာ
ဌာန) ေတြ တိုးခ်ဲ႕တာေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အတြက္ အရင္ထက္ပိုၿပီး ေဆး၀ါးေတြ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မွာပါ"ဟု
၎က ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားမွာ အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္သည့္
အတြက္ ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕၏ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္မႈစံခ်ိန္စံၫႊန္း
(Good Manufacturing Practice) ႏွင့္အညီ ေဆး၀ါးမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ အဆိုပါစီမံခ်က္ကို
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"လက္ရွိ ထုတ္လုပ္ေနတာအျပင္ ဒီစီမံကိန္းက ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းအတုိင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ရဲ႕
GMP ၫႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္း စက္အသစ္ေတြ အသံုးျပဳသြားမွာျဖစ္ပါတဲ့အတြက္ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈ
အေရအတြက္နဲ႔ အမည္ေတြကို ထပ္တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္မယ္။ လက္ရွိထုတ္လုပ္မႈရဲ႕ ႏွစ္ဆအထိ
တိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လူထုရဲ႕ ေဆး၀ါးလိုအပ္ခ်က္ကိုလည္း ပိုၿပီး ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုအေနနဲ႔လည္း ကိုယ့္ျပည္တြင္းက ထုတ္တဲ့ေဆးျဖစ္တဲ့အတြက္ ပိုၿပီးစိတ္ခ်
ယံုၾကည္စြာ သံုးစြဲလို႔ရတာေပါ့" ဟု ဦးကိုကိုေအာင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါစီမံခ်က္ကို ၂၀၁၃ - ၁၄ ဘ႑ာ ႏွစ္မွ ၂၀၁၆ - ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း
အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳဘတ္ဂ်က္ေငြ ၆၄ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံက်ပ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္ဟု အင္းစိန္ေဆး၀ါးစက္႐ံုမွ လက္ေထာက္စက္႐ံုမႉး ေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္က ေျပာသည္။

အဆိုပါစီမံခ်က္တြင္ ေႁမြဆိပ္ေျဖေဆး ထုတ္လုပ္မည့္ အေဆာက္အအံု၊ ေခတ္မီ ေဆး၀ါးသိုေလွာင္႐ံု၊
ထိုးေဆးသန္း၂၀ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ အေဆာက္အအံု၊ ေဆးျပား၊ ေဆးေတာင့္ႏွင့္ ပဋိဇီ၀ေဆး
ထုတ္လုပ္မည့္ အေဆာက္အအံု၊ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား ျဖည့္တင္းေရးမ်ား
ပါ၀င္သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

စီမံခ်က္အသစ္မွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ထိုးေဆး သန္း ၂၀ ႏွင့္ ေဆးျပားေဆးေတာင့္ သန္း ၅၀၀ ခန္႔ကို
ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဆးအမည္သစ္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ဦးကိုကိုေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါစီမံခ်က္မွ ေႁမြဆိပ္ေျဖေဆးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေခတ္မီသိုေလွာင္႐ံုကို ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းက
ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေႁမြဆိပ္ေျဖေဆးအေရအတြက္ ၁၀၀,၀၀၀ အထိ တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းက ျပည္တြင္း ေဆး၀ါးလိုအပ္ခ်က္၏
၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ၿပီး ေဆး၀ါးအမ်ားကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ တင္သြင္းရျခင္း
ျဖစ္သည္ဟု ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

"ေဈးကြက္ထဲမွာဆိုရင္ ႏိုင္ငံေဆးေဈးကြက္က သက္သက္ရွိတယ္။ ဘီပီအိုင္ ကလည္း သူ႔ေဈးကြက္နဲ႔သူ
ေဈးကြက္ႀကီး တစ္ခုအေနနဲ႔ရွိေနၿပီးသားပါ" ဟု မဂၤလာေဈးမွ ေဆးဆိုင္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးကေျပာသည္။

အင္းစိန္ေဆး၀ါးစက္႐ံုကို ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၅၈ တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

အင္းစိန္ေဆး၀ါးစက္႐ံုမွ ထိုးေဆး၊ ေသာက္ေဆး၊ ပဋိဇီ၀ေဆး မ်ား၊ ေႁမြဆိပ္ေျဖေပး၊ ေဆးရည္၊
လိမ္းေဆး၊ ေဆးမႈန္႔မ်ား၊ ေသြးေၾကာသြင္းေဆးမ်ား အပါအ၀င္ ေဆးအမ်ဳိးေပါင္း ၁၈၂ မ်ဳိးကို
ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း