၁၃ ႏွစ္အတြင္း ကေလးစစ္သား ၁၄၀၀ ေက်ာ္ကို တပ္မေတာ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့

၂၀၀၄ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ ကေလးစစ္သား ၁၄၀၅ ဦးကို တပ္မေတာ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ဟု
လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႕က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

"အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးသူငယ္မ်ားအား စစ္မႈထမ္းျခင္းမွ ကာကြယ္တားဆီးထိန္းသိမ္းေရး
ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ ၁၄၀၅ ဦးအား တပ္မေတာ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳၿပီး
မိသားစုနဲ႕ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေပးခဲ့ပါတယ္" ဟု ၎က ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ
အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္သက္ဆိုင္ရာ
ေဒသအလိုက္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး က ဆိုသည္။

"ေနာက္ဆက္တြဲ ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ UNICEF ၊ INGOs ၊ NGOs တို႕ရဲ႕
ပူးေပါင္းပံ့ပိုးမႈျဖင့္ လူမႈေရးနည္းလမ္းေတြနဲ႕ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္" ဟု
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း