ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈ တားျမစ္ခ်က္ ဖယ္ရွားမႈကုိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႀကိဳဆို

အေမရိကန္အစိုးရက ျမန္မာပို႔ကုန္မ်ားအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔ထားမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးလိုက္
သည့္အတြက္ ျမန္မာစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အလြန္၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ သတင္းတစ္ခု
ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကုိ ေျပာသည္။

ႏို၀င္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔မွစတင္ခါ ျမန္မာႏိုင္ငံပို႔ကုန္မ်ားအနက္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္သံပတၱျမား
မွအပ အျခားပို႔ကုန္မ်ားအားလံုး အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုသုိ႔ တင္ပို႔မႈကုိ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပး လိုက္
ေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန တို႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာ
ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အား အေမရိကန္သမၼတ ဘာရက္အိုဘားမား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏို၀င္
ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ မေရာက္မီ သံုးရက္အလို၌ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

"အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းနဲ႔၊ ေရထြက္ပို႔ကုန္ေတြ အခုဆို လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔
အေမရိကန္ကို တင္ပို႔လို႔ရၿပီေပါ့။ အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမား ျမန္မာႏိုင္ငံလာလည္တာကလည္း
ေျပာင္းလဲမႈႀကီးတစ္ခုပါပဲ။ ေသခ်ာတာက အိုဘားမားက အေၾကာင္းကိစၥမရွိဘဲနဲ႔ေတာ့ ဒီကိုလာမွာ
မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ အခုလို အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ စိန္ေခၚမႈေတြ
နဲ႔ ၾကံဳေတြ႕ေနရေပမယ့္ မၾကာခင္မွာ အေျခအေနေတြအားလံုး ျဖည္းျဖည္း ေလး ေျပာင္းလဲလာလိမ့္
မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္"ဟု လြိဳင္ဟိန္းအုပ္စုကုမၸဏီမွ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒါက္တာ စိုင္းဆပ္ထြန္းက
ေျပာသည္။

ေကာင္းျမန္မာေအာင္ ကုမၸဏီမွ လက္ေထာက္မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ ဦး၀င္းသိန္းကလည္း
ပိတ္ဆို႔မႈ ေျဖေလွ်ာ့ ေပးျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားအား အလုပ္အကိုင္
အခြင့္အလမ္းမ်ားမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္သည့္ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားကို အာ႐ုံ စိုက္လာေစမည္ဟု
ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ့အထင္ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းေရးနဲ႔ စီးပြားေရးအေျခအေန ပိုမုိေကာင္းလာဖို႔အတြက္
အေမရိကန္ အစိုးရက အခုလို ပိတ္ဆို႔မႈေတြကို ေျဖ ေလွ်ာ့ေပးရတာပါ။ ဒီသတင္းက ပို႔ကုန္လုပ္ငန္း
ရွင္ေတြအတြက္ တကယ့္သတင္းေကာင္းပါပဲ။ ေနာက္ ျပည္တြင္းထြက္ကုန္ေတြ အေမရိကန္ တင္
ပို႔ဖို႔ အတြက္ ပိုၿပီးအားေပးရာလည္း ျဖစ္ေစပါ တယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယခု ေၾကညာခ်က္အရ ျမန္မာထြက္ကုန္တင္ပို႔မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းသည္ အေမရိ
ကန္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရး အဆင့္တစ္ဆင့္အရ ေပးျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာအစိုးရကသာမက အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း
ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားအား ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုေျဖေလွ်ာ့ေပးရျခင္းမွာ
လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ကူေထာက္ပံ့
ေစလိုျခင္းႏွင့္ ျမန္မာ-အေမရိကန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းအခြင့္
အလမ္းရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလအတြင္း ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ႏိုင္ငံေရး
အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္း၊ စာနယ္ဇင္းဆင္ဆာ သက္သာခြင့္ျပဳ ျခင္း၊ အလုပ္
သမား ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းတို႔အား အျပဳသေဘာေဆာင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

"အေမရိကန္အစိုးရသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအား အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ေနေၾကာင္းႏွင့္ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ေထာက္ခံအား ေပးေနသည္ဟုဆိုသည္။ အျပဳသေဘာ
ေဆာင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း အေမရိကန္အစိုးရအေနျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ က်န္ရွိ
ေနေသးသည့္ ႏိုင္ငံ ေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လႊတ္ေပးေရး၊ ေျမာက္ကိုရီးယား အစိုးရႏွင့္ စစ္ေရး
အရ ဆက္လက္ဆက္ဆံေနမႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုျပႆနာမ်ားအားအတြက္ စိုးရိမ္စြာေစာင့္
ၾကည့္ေနဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

"ဒီကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ အခိုင္အမာ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ အစီ
အစဥ္ရွိပါတယ္" ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံထြက္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား တင္ပို႔မႈကုိမူ ဆက္လက္ပိတ္ ဆို႔ထားမႈႏွင့္အတူ
လူပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕ကုိလည္း ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ထူးကုမၸဏီအုပ္စုမ်ားဥကၠ႒ ဦးေတဇ ႏွင့္ ေအရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီအုပ္စု ဦးထြန္းျမင့္ႏိုင္ (ေခၚ) Steven
Law တို႔ အား အေမရိကန္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အထူးပိတ္ဆို႔သူမ်ားစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္း
ထားဆဲျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အဆိုပါပိတ္ဆို႕မႈဒဏ္ခံ စာရင္း၀င္မ်ားမွ တစ္ဦးတစ္
ေယာက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းလိုက္ ေသာ္လည္းေကာင္းသည္ တိုက္႐ိုက္၊ သို႔မဟုတ္
သြယ္၀ိုက္ေသာအား ျဖင့္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အထက္ အစုရွယ္ယာပိုင္ ဆိုင္ပါေသာ္ျငားလည္း ယင္း
စာရင္းပါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ
ထားသည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္စာရင္းအရ ပိတ္ဆို႔မႈခံကုမၸဏီစုစုေပါင္းခုနစ္ခုသည္ ဦးေတဇႏွင့္ ဦးထြန္းျမင့္ႏိုင္
တို႔မွ ပိုင္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

စာရင္းအရ Golden Ocean ကုမၸဏီ၊ Great Success ကုမၸဏီ၊ Green Luck Trading ကုမၸဏီ
ႏွင့္ Gold Energy ကုမၸဏီတို႔အား ဦးထြန္းျမင့္ႏိုင္မွ စီမံကြပ္ကဲသည့္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊
ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔မွစၿပီး အေမရိကန္ အစိုးရ၏ ပိတ္ဆို႔မႈခံစာရင္း ၀င္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။

အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားအနက္ Golden Ocean ကုမၸဏီသည္ အဓိကပင္မကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး ဦးထြန္းျမင့္ႏိုင္
၏ အျခား ေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီ၊ ထိုစဥ္က အစုိးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအၾကား ေငြလႊဲ
ေပးျခင္းကို အဓိကလုပ္ ေဆာင္ေပးေၾကာင္း အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရ ေသာ Steven Law ၏ ဇနီးျဖစ္သူ Cecilia Ng ပိုင္ Golden
Aaron ကုမၸဏီအား အမည္ေျပာင္းကာ China Focus Development ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ရွိေန
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႕မွ စတင္ၿပီး ဦးေတဇပိုင္ Asia Pioneer Impex
ကုမၸဏီ၊Terrestrial Private ကုမၸဏီႏွင့္ Asia Green Development ကုမၸဏီတုိ႔အား အေမရိကန္
မွ ပိတ္ဆို႔ထားၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း