ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အသက္ ၂ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ျခင္းအစီအစဥ္ လာမည့္ႏွစ္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ စတင္မည္

လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အသက္ ၂ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ျခင္းအစီအစဥ္
လာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၌ စတင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႕က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ကနဦးစီးမံခ်က္အေနနဲ႕ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႕
စီစဥ္ထားၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၄င္းက ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ
အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္မည့္ကိစၥသည္ ၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၄ခုႏွစ္က ေရးဆြဲထားသည့္
ေရွးဦးကေလး သူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒ(Myanmar Policy for Early
Childhood Care and Development- ECCD Policy) ၏ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္း အစီအစဥ္
(Strategic Plan)တြင္ ပါ၀င္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

“ဒါနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ရန္ပံုေငြေတြလည္း ရရွိထားၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ထို႕အျပင္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမူ၀ါဒ(Child Protection Policy)ကိုလည္း
ေရးဆြဲခ်မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ UNICEF Myanmarႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု
ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း