စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အသံုးခ်အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္မ်ား ဦးေရတိုးျမႇင့္ၿပီး ၀င္ခြင့္ရမွတ္ ပိုျမင့္လာ

အမ်ဳိးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာေကာလိပ္တြင္္ ဖြင့္လွစ္ေနေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဘာသာရပ္
(BBM) ႏွင့္ အသံုးခ် အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ BA (EPP)မ်ား ကို ၂၀၁၂-၁၃ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္
ဦးေရတိုးျမႇင့္ေခၚယူၿပီး ၀င္ခြင့္အနိမ့္ဆံုးရမွတ္မွာလည္း တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုျမင့္လာေၾကာင္း
အဆိုပါေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာသန္း၀င္းက ေျပာသည္။

"ေက်ာင္းသားဦးေရတိုးေခၚတယ္ဆိုတာက ဆရာတို႔ ေနျပည္ေတာ္မွာလုပ္တဲ့ အမ်ဳိးသားအဆင့္
ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပညာ ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ပါ BBM,EPP သင္တန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္
ဖို႔ လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔အညီ ၂၀၁၂-၁၃ ပညာ သင္ႏွစ္မွာ တိုးေခၚတာပါ။ မႏွစ္က BBM ေက်ာင္းသားဦးေရ
၂၁၀၊ EPP က ေက်ာင္းသား ၁၀၇ ေယာက္ေခၚတယ္။ ခုပညာသင္ႏွစ္ ၂၀၁၂-၁၃ မွာေတာ့ BBM
၃၃၀၊ EPP က ၁၇၁ ေယာက္ တိုးေခၚတယ္။ ၀င္ခြင့္အမွတ္ေတြလည္း တိုးလာတယ္"ဟု ၎က
ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္အတြက္ ၀င္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ အနိမ့္ဆံုး တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲရမွတ္မ်ားမွာ BBM အတြက္
၄၇၉ မွတ္ႏွင့္ အသံုးခ် BA(EPP) အတြက္ ၄၇၆ မွတ္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါသင္တန္း ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးအား ၂၀၀၄-၀၅ ပညာသင္ႏွစ္မွ၂၀၁၀-၁၁ ပညာသင္ႏွစ္အထိ သံုးႏွစ္
ဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားအျဖစ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁-၁၂ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ခါ ေလးႏွစ္သင္တန္းမ်ားအျဖစ္
ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

"ဆရာတို႔ေက်ာင္းက ဒီဂရီေကာလိပ္၊ အဲဒီေတာ့ ဒီမွာဂုဏ္ထူးတန္းအထိပဲ တက္လို႔ရတယ္။
ေက်ာင္းသားေတြအေန နဲ႔ ဆက္တက္ခ်င္ရင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ နဲ႔ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွာ
ဆက္ တက္လို႔ရတယ္။ BBM နဲ႔ၿပီးတဲ့သူေတြက စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွာ MBA(စီးပြား ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ
ပညာ မဟာဘြဲ႕)၊ MPA (ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ မဟာဘြဲ႕) သင္တန္းေတြ ဆက္တက္လို႔ရ
တယ္။ အဲဒီသင္တန္းေတြက ဘြဲ႕တစ္ခုခုရထားရင္ တက္လို႔ရတယ္။ EPP နဲ႔ ၿပီးတဲ့ သူေတြက ႏိုင္ငံ
ျခားဘာသာ တကၠသိုလ္မွာ မဟာဘြဲ႕(အဂၤလိပ္ဘာသာ) ဆက္တက္လို႔ရတယ္။ MBA,MPA ေတြ
ဆက္တက္လို႔ ရတယ္"ဟု ေဒါက္တာသန္း၀င္း က ေျပာသည္။

၀င္ခြင့္ျပဳသည့္ ေက်ာင္းသားဦးေရတိုးလာေသာ္လည္း အနိမ့္ဆံုး၀င္ခြင့္အမွတ္ ျမင့္လာေသာေၾကာင့္
၀င္ခြင့္ရရန္ ပိုမိုခက္ခဲလာေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း