ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အာဆီယံစီးပြားေရး သုေတသနသိပၸံ ကူညီမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလုံးစုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား လုပ္ ေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္ စီမံ
ကိန္းတစ္ခုကို အာဆီယံစီးပြားေရးသုေတသနသိပံၸက စတင္သုေတသနျပဳေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ
သိပံၸမွ အဆင့္ျမင့္ စီးပြားေရးပညာရွင္ မစၥတာဖုကုနာရီကိမူရက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ၿပီးခဲ့သည့္
သီတင္းပတ္က ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၊ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕ ၌ ေျပာသည္။

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး
တိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား ေပးရန္ အဆိုပါ  Economic Research
Institute of ASEAN က သုေတသန အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ခံေနၿပီျဖစ္ကာ ေနာက္ႏွစ္
လယ္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

အဆိုပါ ERIA က ျမန္မာႏိုင္ငံအလုံးစုံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ စာတမ္းမ်ား ေကာက္ယူခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
၌ အေျခခံအေဆာက္အအုံ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကအစ အျခားစီးပြားေရး၊ လူမႈေရးရာ တိုးတက္မႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ားစြာ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ၎၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ထိုင္း၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ
တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ ကြန္ရက္မ်ားအားနည္းေန ျခင္းျဖစ္ကာ ႏုိင္ငံ၏ နယ္စပ္ေဒသ တစ္
ေလွ်ာက္တြင္ ေနထိုင္သည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ဘ၀ ျမင့္တက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္း
ပါ၀င္သည္။

"ဒီစီမံကိန္းက ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေတြတင္မကဘူး၊ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ ေနထိုင္တဲ့သူေတြ
ဘ၀ျမင့္တက္ဖို႔ပါ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

"ဒီစီမံကိန္းျဖစ္ေပၚဖို႔အတြက္ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ သေဘာတူညီမႈ နဲ႔ ျဖစ္လာတာပါ။
အာဆီယံက ေငြေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္မွာပါ" ဟု မစၥတာ ကိမူရာက ေျပာသည္။

ျမန္မာ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအရွိန္ေကာင္းမြန္မွ သာ အေရွ႕အာရွ၏ ေျပာင္းလဲမႈလည္း အရွိန္ျမင့္လာမည္ဟု
ေဖာ္ျပသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း