ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္ က်ပ္သန္း ၁ဝ၇ ဘီလ်ံေတာင္းခံ

လုံျခံဳေရး ကိစၥမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအပါအဝင္ လုပ္ငန္းစဥ္ေျခာက္ရပ္အေကာင္အထည္
ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ေငြက်ပ္ သန္း ၁ဝ၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ကို ၂ဝ၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေငြလုံးေငြးရင္းအသုံးစရိတ္
အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕ထံ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု
ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္က ေျပာသည္။

ထုိသုိ႔လ်ာထားေတာင္းခံေငြျဖင့္ လံုျခံဳေရးကိစၥမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
စနစ္မွန္ကန္ေရး၊ လုပ္ငန္းစြမ္းရည္ တိုးတက္ျမင့္မားေရး၊ ေလ့က်င့္မႈမပ်က္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊
စိတ္ဓာတ္ေကာင္းမြန္တိုးတက္ျမင့္မားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳေဆာင္ရြက္ေရး စသည့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဓိက လုပ္ငန္း
အျဖစ္ ျမန္မာဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စယ္ျခံစည္း႐ိုးကာရံျခင္းလုပ္ငန္း၊ ကင္းစခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ေရး၊
လုံျခံဳေရးအေျခအေနတုိးျမႇင့္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း မျဖစ္မေနလိုအပ္ေသာ
အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက
ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဝန္ႀကီး႐ုံးအပါအဝင္ တပ္ဖြဲ႕ဦးစီးဌာနမ်ားအတြက္ မျဖစ္မေန ျဖည့္တင္းရန္လိုအပ္သည့္
စက္ကိရိယာမ်ား၊ ႐ုံးသံုးပရိေဘာဂမ်ား၊ မီးၿငိႇမ္းသတ္ယာဥ္မ်ား၊ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း
ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ျဖည့္တင္းရန္ စက္ႏွင့္ စက္ပစၥည္းအသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္လည္း သံုးစြဲသြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း