ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အာဆီယံ ျမန္မာဆက္ဆံေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အစဥ္အဆက္ ဘက္မလုိက္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ကိုင္စြဲခဲ့ၿပီး
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
ဦးေဆာင္တဲ့ အစုိးရသစ္လက္ထက္မွာ ေဒသတြင္းနဲ႔
ႏိုင္ငံတကာအေရးေတြမွာ ပုိၿပီးတက္ၾကြတဲ့
အခန္းက႑ကေန ပါဝင္ေဆာင္ရြက္
မယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(အင္န္အယ္လ္ဒီ) အစုိးရလက္ထက္မွာ
ျပည္သူလူထု အေျချပဳ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒကုိ 
ခ်မွတ္ထားပါတယ္။

 daw-aung-san-suu-kyi-with-asean-foreign-ministers.jpg - 51.74 KBdaw-aung-san-suu-kyi-with-asean-foreign-ministers.jpg - 51.74 KB

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္မွာ အာဆီယံလုိ႔ေခၚတဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္းႀကီးက သက္တမ္းႏွစ္ ၅ဝ
ျပည့္ေျမာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီးကုိ ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာ ၁၉၆၇
ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္က စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာပါ။ အာဆီယံပူးတြဲတည္ေထာင္တဲ့ႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့
အင္ဒုိနီးရွား၊ မေလးရွား၊ဖိလစ္ပိုင္၊ စင္ကာပူနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံေတြကဘန္ေကာက္ေၾကညာစာတမ္းလုိ႔
လူသိမ်ားတဲ့ အာဆီယံေၾကညာစာတမ္းကို အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီး စတင္တည္ေထာင္စဥ္မွာ သေဘာတူ
လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကပါတယ္။

အာဆီယံရဲ႕ အဓိကဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ''စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္၊
ေဒသတြင္း ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔လူမႈက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္၊ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားအၾကား
ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာတဲ့ ဘုံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းေပၚထြက္လာေစဖုိ႔ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံအားလုံး သာတူညီမွ်
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္'' ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔အတူ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ကုိ ရရွိဖုိ႔ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေတြဟာ
အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးၾကရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ႏွစ္စဥ္ အာဆီယံနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့
အစည္းအေဝးေပါင္း ၁,ဝဝဝ ေလာက္ က်င္းပပါတယ္။ ဒီအစည္းအေဝးေတြကေန ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္၊
ရည္မွန္းခ်က္အသစ္ေတြ ခ်မွတ္ေရးဆြဲတာ၊ သေဘာတူညီခ်က္ေတြအတြက္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္တာေတြ
ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ ဒီအစည္းအေဝးေတြက အာဆီယံေပါင္းစည္းမႈကုိ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေစပါတယ္။
လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၅ဝ အတြင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔စည္ပင္ဝေျပာမႈကုိ
ေဆာင္ၾကဥ္းေပးခဲ့လုိ႔ အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီးက အေတာ္ပဲ ေအာင္ျမင္ ခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိရမွာပါ။

လာမယ့္ ႏွစ္ ၅ဝ ကာလမွာေတာ့ မတူျခားနားမႈေတြနဲ႔အတူ အာဆီယံေဒသႀကီးဟာ
ပုိၿပီးႏိုးႏုိးၾကားၾကားနဲ႔ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္လာဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဒီေဒသအစု
အဖြဲ႕ႀကီးမွာ ဦးေဆာင္သူအသစ္ေတြပါဝင္လာလုိ႔ပါပဲ။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၉၉ ခုႏွစ္အတြင္း
အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီးဟာ အဖြဲ႕ဝင္ေျခာက္ႏိုင္ငံကေန ၁ဝ ႏိုင္ငံအထိ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ဗီယက္နမ္၊ လာအုိ၊ ျမန္မာနဲ႔ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံေတြဟာ ၉၅ ခုေနာက္ပိုင္းမွာ ဝင္ေရာက္လာတဲ့
အဖြဲ႕ဝင္သစ္ႏိုင္ငံေတြပါ။

မ်က္ေမွာက္ကာလ အေနအထားမ်ဳိးမေရာက္ခင္က အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး
စနစ္နဲ႔ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြေၾကာင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီးကုိ အာဏာရွင္မ်ားကလပ္လုိ႔
ေခၚေဝၚသမုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီေန႔အေျခအေနကေတာ့ ကြဲျပားျခားနားခဲ့ပါၿပီ။ ဥပမာအားျဖင့္
ဗီယက္နမ္နဲ႔ ျမန္မာဟာ အာဆီယံပုံရိပ္ကုိ တုိးတက္ျမင့္မားေစမယ့္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ငံေတြ
ျဖစ္လာပါၿပီ။ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံဟာ ေဒသတြင္းမွာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးနဲ႔ လြတ္လပ္တဲ့
ကုန္သြယ္မႈသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အမ်ားဆုံး လက္မွတ္ေရးထုိးထားတဲ့ ႏုိင္ငံပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ကမၻာ့အေက်ာ္ၾကားဆုံး ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈ ပုံရိပ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ဒီမုိကေရစီနည္းက်က် ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့
အရပ္သားအစုိးရ ရွိလာၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ အာဆီယံဟာ ဘယ္တုန္းကနဲ႔မွမတူတဲ့
အာဆီယံျဖစ္လာေတာ့မွာပါ။

၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ စတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ
အသြင္သစ္ အျမင္သစ္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္သစ္တစ္ခု ေပၚထြက္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက လ်င္လ်င္ ျမန္ျမန္ေရြ႕ေနပါတယ္။
ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္မွာ ႏိုင္ငံေရးမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္နဲ႔
လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ကုိ အားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအက်ဳိးဆက္ေတြေၾကာင့္ပဲ
အတုိက္အခံပါတီျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
တိုင္းျပည္ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမွာ ပါဝင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
အစုိးရလည္း ေပၚထြက္ခဲ့ပါတယ္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက
လႊတ္ေတာ္အားလုံးမွာ ေနရာအမ်ားဆုံး အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လမွာ အာဏာလႊဲ
ေျပာင္းရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြက
ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြကုိသာမက ကမၻာ့တျခားေဒသက ႏုိင္ငံေတြကုိပါ အာ႐ုံစူးစုိက္ေစခဲ့ပါတယ္။

ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေစာမႈနဲ႔အတူ တုိင္းျပည္ကို ေရွ႕တန္းေရာက္ေစ ခ်င္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
အစုိးရသစ္အဖြဲ႕မွာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ရာထူးေတြကို
ပူးတြဲတာဝန္ယူခဲ့ပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္မွာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစုိးရအာဏာရခ်ိန္မွစၿပီး အာဆီယံမွာ
ျမန္မာရဲ႕အခန္းက႑ ဘယ္လုိျဖစ္လာမလဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။အတိတ္က
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အာဆီယံရဲ႕ ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္လည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ထင္ေၾကးေပး
မႈေတြ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။

ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့စဥ္ကာလမွာ
အာဆီယံႏုိင္ငံေတြက အားေပးေထာက္ခံျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ
အာဏာရွင္စစ္အစုိးရနဲ႔သာ နီးနီးကပ္ကပ္ ရွိခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔
တစ္ခြန္းတစ္ပါဒမွ် ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားတာမ်ဳိး၊ ေဝဖန္တာမ်ဳိး မလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ ဒီလုိျဖစ္ရတဲ့
အေၾကာင္းေတြထဲမွာ သိသာတဲ့အခ်က္ကေတာ့ အာဆီယံႏိုင္ငံတခ်ဳိ႕ဟာ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြား
အတြက္သာ စိတ္ဝင္စားေနခဲ့လုိ႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္လည္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္
က်ခံေနရတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ရပ္တည္ေပးဖုိ႔ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္ေတြ
တြန္႔ဆုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ခိုင္မာတဲ့ ကိုယ္ပုိင္ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာဆုိလုပ္ကိုင္တတ္သူ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အာဆီယံမလုိလားသူ တစ္ဦးျဖစ္လိမ့္မယ္ဆုိၿပီး
ထင္ျမင္ေျပာဆုိမႈေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။

အတိတ္ကုိ ျပန္ေျပာင္းၾကည့္မယ္ဆုိရင္ျမန္မာႏိုင္ငံက အာဆီယံမွာ ေလ့လာသူအဆင့္မျဖစ္ခင္
၁၉၉၅ ခုႏွစ္အထိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အာဆီယံကုိ မ်ားစြာေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါတယ္။ အာဆီယံက
စစ္အစိုးရကို ထိန္းညိႇေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တာပါ။

သုိ႔ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသလုိ ျဖစ္မလာခဲ့ပါဘူး။ အာဆီယံမွာ
ျမန္မာႏိုင္ငံက ေလ့လာသူအဆင့္ျဖစ္လာတယ္ဆုိရင္ပဲ ေနျပည္ေတာ္အစုိးရက ႏိုင္ငံတကာ
ဖိအားေတြကုိ လုံးဝ ဂ႐ုမထားေတာ့တဲ့ အေနအထားမ်ဳိး ျပသခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ရန္ကုန္အေျခစုိက္ အာဆီယံသံအမတ္ေတြ ေတြ႕ဆုံဖုိ႔ စီစဥ္ခဲ့တာကုိ
စစ္အစုိးရက ဖိအားေပး ဖ်က္သိမ္းေစခဲ့ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း အေတာ္စိတ္ပ်က္သြားၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ အာဆီယံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
အေရးတယူထည့္ေျပာတာမ်ဳိး မလုပ္ေတာ့ပါဘူး။

''အာဆီယံက သူ႔ကုိကာကြယ္ေပးလိမ့္မယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ အာဆီယံႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕
အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေပးလိမ့္မယ္လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေမွ်ာ္လင့္
ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူေမွ်ာ္မွန္းသလုိျဖစ္မလာခဲ့ပါဘူး။ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္ေတြအေပၚ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အယံုအၾကည္မရွိ ျဖစ္ခဲ့တယ္'' လုိ႔ ဘန္ေကာက္အေျခစုိက္
အာဆီယံေရးရာကြၽမ္းက်င္သူ ကဝီေခ်ာင္ကစ္တာေဘာင္က ဆုိပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းမွာ အာဏာလႊဲေျပာင္းရယူၿပီး ႏိုင္ငံျခားသံတမန္ေတြနဲ႔
ေတြ႕ဆုံရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက အာဆီယံေဒသတြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအေရးေတြမွာ ပိုၿပီး
တက္တက္ၾကြၾကြ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မယ္လုိ႔ ေဒၚစုက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

''ဒါက ကြၽန္မတုိ႔ အျမဲတမ္းေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ပါ။ ကြၽန္မတုိ႔ႏိုင္ငံက
အိမ္နီးနားခ်င္းႏုိင္ငံေတြနဲ႔သာမက တျခားကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ပါ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဆက္ဆံေရးေတြ
တည္ေဆာက္သြားႏိုင္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္'' လုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံျခား
သံအမတ္ေတြနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ေတြ႕ဆုံပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံက ISEAS Yusof Ishak အင္စတီက်ဳရဲ႕ သုေတသီတစ္ဦးျဖစ္တဲ့
ေဒၚမုိးသူဇာကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အာဆီယံေဒသတြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအေရးေတြမွာ
ပုိၿပီးျမင့္မားတဲ့ အခန္းက႑ကေန ပါဝင္ႏိုင္ငံဖုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေဆာင္ၾကဥ္း
ေပးလိမ့္မယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ''ေဒသတြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအေရးေတြမွာ ဦးတည္ခ်က္အသစ္ေတြနဲ႔
ျမန္မာႏိုင္ငံကစတင္ေလွ်ာက္လွမ္းပါလိမ့္မယ္'' လုိ႔ ေဒၚမုိးသူဇာက ဆုိပါတယ္။

အာဆီယံေဒသတြင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အေနအထားက ျဖည္းျဖည္းၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ တုိးတက္လာခဲ့ပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အာဆီယံမွာ ပါဝင္ခြင့္ရလာတာနဲ႔အတူ
ေဒသတြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳမႈကုိ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက
အာဆီယံဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ရာမွာ အာဆီယံအခ်က္အခ်ာက်မႈနဲ႔ အာဆီယံေပါင္းစည္းမႈကုိ
ျမႇင့္တင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အာဆီယံေဒသတြင္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖက္ႏိုင္ငံေတြအၾကား ေပါင္းစည္းမႈကုိ
ျမန္မာႏိုင္ငံက ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အာဆီယံက ဦးေဆာင္က်င္းပတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြနဲ႔ အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ
ျမန္မာႏိုင္ငံက သံတမန္ ေရးရာ အသားက်မႈနဲဲ႔ အေျမာ္အျမင္ရွိမႈကုိ ျပသႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္င့ံေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြကုိ မ်က္စိဖြင့္ေပးခဲ့တဲ့၊
ႏိုင္ငံတကာအထိအေတြ႕မ်ားစြာ ေပးႏုိင္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊
ညီလာခံႀကီးေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီမုိကေရစီစနစ္ ေျပာင္းလဲျဖစ္ထြန္းလာမႈနဲ႔အတူ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အပယ္ခံႏိုင္ငံအျဖစ္
ရွိခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ႐ုတ္တရက္ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိ လူသိမ်ားထင္ရွားတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ
ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ အာဆီယံနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖက္ႏိုင္ငံေတြ၊ အေနာက္ႏုိင္ငံအုပ္စု ႏိုင္ငံေတြရဲ႕
ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိအားေပးမႈဒဏ္ေတြကေန ျမန္မာႏိုင္ငံက လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။

ယံုၾကည္မႈအသစ္နဲ႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကုိ ဖိတ္ေခၚႏိုင္
ခဲ့ပါတယ္။ ခရီးသြားက႑မွာ ႏိုင္ငံတကာဧည့္သည္အေရအတြက္ သိသိသာသာ
တုိးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္မ်ားက ခရီးသြားဧည့္သည္ ပမာဏေလးငါးေသာင္းပဲ
လာေရာက္ခဲ့ေပမဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္
ေလးသန္းေလာက္ လာေရာက္ခဲ့တယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့အစုိးရလက္ထက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက အဓိကက်တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြရရွိခဲ့ၿပီး
''ႏိုင္ငံကုိ အက်ိဳးထူးသက္ေရာက္မယ့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ရမယ္ဆုိတာ
ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ေတြ သေဘာေပါက္ခဲ့တယ္'' လုိ႔ ေဒၚမုိးသူဇာက ဆုိပါတယ္။

''ဒီမုိကေရစီနဲ႔ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို တြန္းအားေပးႏုိင္မယ့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚကုိ
ေရာက္ရွိေစဖုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာေစဖုိ႔အာဆီယံက
သူတုိ႔ရဲ႕အခန္းက႑ကုိ ေဖာ္ျပခဲ့တယ္'' လုိ႔ ေဒၚမုိးသူဇာက ဆိုပါတယ္။ အာဆီယံမူေဘာင္
အတြင္းမွာ ျဖစ္တည္ထားတဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြကို ျမန္မာက
ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အာဆီယံနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြက ေဒသတြင္းေပါင္းစည္းဆက္သြယ္မႈနဲ႔
လူမႈအဖြဲ႕အစည္း တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အရည္အေသြးကုိ
ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္။

ဆယ္စုႏွစ္ငါးခုၾကာေလာက္ အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ
အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမွာ ဒီမုိကေရစီမီးျပတုိက္အျဖစ္ ေပၚထြက္လာခဲ့ပါတယ္။
ေမးခြန္းကေတာ့ ဒီမုိကေရစီနည္းက် ေပၚထြက္လာ ခဲ့တဲ့ျမန္မာအရပ္သားအစိုးရသစ္ဟာ
ဘယ္လုိ ေရွ႕ဆက္သြားမလဲဆုိတာပါပဲ။ အာဆီယံအေရးမွာ အရင္အစုိးရခ်ိတ္ဆက္ထားခဲ့တဲ့
ရပ္တည္ခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ပဲ ေရွ႕သြားမလား၊ အာဆီယံအေရးကို ေဘးဖယ္ထားၿပီး
ျပည္တြင္းမွာ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေနတဲ့အေရးေတြကုိပဲ အေလးေပးေဆာင္ရြက္မလားဆုိတာ
ေမးစရာျဖစ္ေနပါတယ္လုိ႔ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း Oxford Business Group က ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့
အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္က ဆုိပါတယ္။

အာဆီယံရဲ႕ အႏိၲမရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း
ျဖစ္ေပၚလာဖုိ႔ပါပဲ။ ေဒသတြင္းမွာ ဦးေဆာင္သူအျဖစ္နဲ႔ အာဆီယံဟာ အျပင္ေမွ်ာ္ၾကည့္ႏိုင္သူ၊
ကမၻာ့အေရးေတြမွာ ျခယ္လွယ္ႏိုင္သူျဖစ္ဖုိ႔ပါပဲ။

အာဆီယံနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအေရးေတြမွာအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ အစုိးရသစ္ဟာ
လူထုအေျချပဳ ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒကို ခ်မွတ္ထားတယ္လုိ႔ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊
အာဆီယံေရးရာဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္သူက ေျပာပါတယ္။

''ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က လာအုိႏုိင္ငံမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား
အစည္းအေဝးနဲ႔ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးေတြမွာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအေနနဲ႔ေရာ၊
ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အျဖစ္နဲ႔ပါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီအစည္းအေဝးေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အာဆီယံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူ႔ရဲ႕အျမင္
သေဘာထားေတြကုိ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ အာဆီယံရဲ႕ အခန္းက႑၊ အာဆီယံရဲ႕
ဆုံးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းမွာ အာဆီယံရဲ႕အခ်က္အခ်ာက်မႈ၊ သတိၱနဲ႔ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္မႈေတြ
အေရးႀကီးပုံကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္'' လုိ႔ ဦးျမင့္သူကျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို
ေျပာပါတယ္။

''အာဆီယံေခါင္းေဆာင္ေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေလစားမႈျပခဲ့တယ္။ သူ႔ရဲ႕
ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကိုလည္း လက္ခံႀကိဳဆုိခဲ့တယ္။ အာဆီယံအေနနဲ႔ ကမၻာ့အေရးေတြမွာ
ဦးေဆာင္သူျဖစ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ စည္းလုံးညီၫြတ္ဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ အင္အားႀကီး
ႏိုင္ငံတစ္ခုခုရဲ႕ လႊမ္းမုိးမႈက အာဆီယံစည္းလုံးညီၫြတ္မႈကုိ ထိခိုက္ေစႏိုင္တယ္လုိ႔
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္'' လုိ႔ ဦးျမင့္သူက ဆုိပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္အေနနဲ႔ အာဆီယံေဒသတြင္းက ထုိင္းနဲ႔ စင္ကာပူႏိုင္ငံေတြကို
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီခရီးစဥ္ေတြက သူ႔ရဲ႕လူထုအေျချပဳႏုိင္ငံျခားေရး
မူဝါဒ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အဲဒီႏုိင္ငံေတြမွာ ေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြအတြက္
သြားေရာက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ထုိင္းႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္းမွာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးျမႇင့္တင္ဖုိ႔နဲ႔ ထုိင္းႏိုင္ငံေရာက္
ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြကုိ ကာကြယ္ေပးဖုိ႔ ထုိင္းအစုိးရနဲ႔ သေဘာတူညီမႈေတြ
လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့တယ္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္မွာလည္း အစိုးရသစ္နဲ႔ က႑အားလုံးမွာ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔နဲ႔ ဆက္လက္ကူညီေပးဖုိ႔ စင္ကာပူအစိုးရက သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။

''အစပိုင္းမွာ သံသယေလးေတြရွိခဲ့ေပမဲ့ အာဆီယံ ျမန္မာဆက္ဆံေရးက
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လက္ထက္မွာ အေတာ့္ကိုေကာင္းပါတယ္။ သူက အာဆီယံနဲ႔
ပုိၿပီးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုိတယ္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈနဲ႔ ေဒသတြင္းေပါင္းစည္း
ဆက္သြယ္မႈမွာ အာဆီယံက ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူျပဳႏုိင္တယ္ဆုိတာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သေဘာေပါက္တယ္'' လုိ႔ ထုိင္းအေျခစုုိက္ အာဆီယံေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူ
ကဝီက ျမန္မာတုိင္း (မ္) ကုိ ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အစဥ္အဆက္ တက္ၾကြၿပီး ဘက္မလုိက္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒကို
က်င့္သုံးခဲ့တယ္။ ဒီအတုိင္းပဲ ဆက္သြားဖုိ႔ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒတစ္ခုလုံးရဲ႕ လားရာ
အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ အင္န္အယ္လ္ဒီ အစုိးရရဲ႕ အာဆီယံအေပၚ သေဘာထားရွိလိမ့္မယ္။
အဓိကကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ေဒသတြင္းအေရးအခင္းေတြက ဘက္လုိက္ျခင္း မရွိေစဖို႔ပါပဲလုိ႔
ေဒၚမိုးသူဇာက ေျပာပါတယ္။ ''၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာၿပီးကတည္းက
အာဆီယံစည္းလုံးညီၫြတ္မႈအရ ထားရွိတဲ့ ဦးစားေပးအစီအစဥ္ေတြကုိ ျမန္မာက
သေဘာေပါက္နားလည္ထားပါတယ္'' လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္မႈ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံေတြၾကား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔
အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြၾကား ဆက္ဆံေရးေတြဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လက္ထက္
အာဆီယံ ျမန္မာဆက္ဆံေရးမွာ အေရးပါေနပါတယ္။

စူပါပါဝါျဖစ္လာတဲ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္သာမက အာဆီယံ
ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေတြအတြက္ပါ အေရးႀကီးေနပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ အရမ္းနီးကပ္ခဲ့တဲ့အတြက္
တ႐ုတ္ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးအေပၚ အာဆီယံက စိုးရိမ္မႈေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရေရာ
စီးပြားေရးအရပါ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေထာက္ပ့ံကူညီေနခဲ့တာပါ။
ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ ဆက္ဆံေရးလုိ႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံးကသတ္မွတ္လက္ခံထားၾကပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့အစုိးရလက္ထက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ
ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သလုိ အေမရိကန္အစုိးရဲ႕ နီးကပ္ဖုိ႔ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့အတြက္ တ႐ုတ္ ျမန္မာ
ဆက္ဆံေရးအဖုအထစ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိေနတဲ့ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
လုပ္ငန္းေတြအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။

တ႐ုတ္ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးမွာ မေရရာ မေသခ်ာမႈေလးေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေပမဲ့ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွာ
ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြ ေပက်င္းမွာေတြ႕ဆုံၿပီး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
မႈနဲ႔ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးရွိမႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ ထပ္မံကတိျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတုိက္အခံပါတီျဖစ္ခဲ့တဲ့ အင္န္အယ္လ္ဒီအာဏာရဖုိ႔
နီးကပ္လာခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္အစုိးရကလည္း ေျခလွမ္းျပင္ခဲ့ပါတယ္။ အင္န္အယ္လ္ဒီအစုိးရ
အာဏာရရခ်င္း အခ်ိန္မွာပဲ ေနျပည္ေတာ္ကိုတ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေစလႊတ္ၿပီး
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေစခဲ့ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ခံ အရပ္သားအစုိးရ
လက္ထက္မွာ ပထမဆုံးလာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံတကာသံတမန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း အာဏာရၿပီးအခ်ိန္ ခဏအတြင္းမွာပဲ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္
တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကုိ ဦးစြာသြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါက အိမ္နီးနားခ်င္း
အင္အားႀကီးႏိုင္ငံရဲ႕ ေထာက္ကူမႈေတြ ဆက္လက္ရရွိေစဖုိ႔နဲ႔ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈကုိ
ျပသဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ အာရွေဒသမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့
အခန္းက႑ကေန ပါဝင္ေစခ်င္တယ္လုိ႔ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ စင္ကာပူႏုိင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း
Channel News Asia သတင္းဌာနနဲ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

''ကြၽန္မတုိ႔ဟာ အိမ္နီးနားခ်င္းေတြပဲ။ အိမ္နီးနားခ်င္းေတြဆုိတာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး
ဖယ္ခြာလုိ႔မရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အိမ္နီးနားခ်င္းေကာင္းေတြအျဖစ္ ကြၽန္မတုိ႔ေနထုိင္ေနတယ္
ဆုိတာ ေသခ်ာဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္း ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရးမ်ဳိး တည္ေဆာက္
ထားႏိုင္ဖုိ႔ကုိ အာ႐ုံစုိက္ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္'' လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

တ႐ုတ္ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ အာဆီယံ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးေတြဟာ သီးျခားစီျဖစ္ၿပီး
တစ္ခုကိုတစ္ခု တည္မွီေနျခင္းမရွိဘူးလုိ႔အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေျခစုိက္ Thinktank တစ္ခုျဖစ္တဲ့
Stimson စင္တာရဲ႕ အႀကီးတန္းပညာရွင္နဲ႔ အာရွေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူ မစၥဆြန္ယန္က ေျပာပါတယ္။

''လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ျမန္မာ တ႐ုတ္ဆက္ဆံေရးက အဆင္ေျပေနပါတယ္။ ျပႆနာ ႀကီးႀကီးမားမား
တစ္ခုမွ ရွိမေနပါဘူး။ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အေရးလုိ ကိစၥေတြေၾကာင့္ ေဒသတြင္းမွာ
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ျဖစ္တည္မႈနဲ႔အာဆီယံပူးေပါင္းပါဝင္မႈကုိ ေျပာင္းလဲသြားေစႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ႔
မထင္ပါဘူး'' ဟု မစၥဆြန္ယန္က ျမန္မာတုိင္း (မ္) ကုိ ေျပာပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ေဒသတြင္းနဲ႔ ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြရဲ႕
လႊမ္းမုိးမႈအေနအထားကို ခ်ိန္ဆေနရပါတယ္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမွာ တ႐ုတ္ရဲ႕
အင္အားႀကီးထြားလာမႈကို ကန္႔သတ္လုိတဲ့ အေမရိကန္ရဲ႕ သေဘာထား၊ ဂ်ပန္ရဲ႕
အင္အားခ်ိန္ခြန္လွ်ာညိႇမႈ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ သမုဒၵရာႏွစ္ခု စုိးမုိးေရး မူဝါဒ၊ အိႏိၵယႏုိင္ငံရဲ႕
အေရွ႕ၾကည့္ စီမံေရးမူဝါဒ (ယခင္အေရွ႕ေမွ်ာ္ဝါဒ)ေတြမွာ တစ္ေယာက္တစ္မ်ဳိးစီ
ခ်ဥ္းကပ္မႈေတြရွိေနတယ္လုိ႔ ထုိင္းႏိုင္ငံ Assumption တကၠသိုလ္က ေစာသာဝါး
ျပဳစုခဲ့တဲ့စာတမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။


ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ သေဘာတရားေတြအေၾကာင္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွာ
ေရးသားျပဳစုခဲ့တဲ့ အဲဒီစာတမ္းအဆုိအရ ေဒသတြင္းနဲ႔ မိတ္ဖက္ေပါင္းစုံ အဖြဲ႕အစည္း
ႀကီးေတြအၾကား ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအားၿပိဳင္မႈေတြကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔အတြက္
အာဆီယံကုိ ျမန္မာက ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရတာလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာအေနနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ လႊမ္းမုိးမႈကို
ခံႏိုင္ရည္ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသတြင္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ပါဝင္လာေစဖုိ႔ ျမန္မာကလည္း
အာဆီယံနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ပါလိ့မ္မယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို
လုိအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ အင္န္အယ္လ္ဒီအစုိးရအတြက္ အေရးပါဆုံး
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔
ဆက္ဆံေရးမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကအမ်ားႀကီးေထာက္ကူေပးႏိုင္တဲ့ အေနအထားရွိပါတယ္။
တ႐ုတ္ရဲ႕ႀကီးမားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ၂၁ ရာစု ပုိးလမ္းမစီမံကိန္းမွာ
ျမန္မာႏိုင္ငံက အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑ကေန ပါဝင္ႏုိင္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အခ်က္အခ်ာက်မႈကုိ အသုံးခ်ႏုိင္ဖုိ႔
အင္အားႀကီးႏုိင္ငံေတြအားလုံးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္
ကိုယ္စီရွိေနၾကပါတယ္။ျမန္မာကလည္း အားလုံးနဲ႔ပူးေပါင္းရင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို
လုိလားေနမွာ အမွန္ပါပဲ။

(ယခုေဆာင္းပါးကုိ ကေနဒါ အေျခစုိက္ Probe Foundation ၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္
ASEAN Media Fellowship အစီအစဥ္အရ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း