ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ကေလးေတြနဲ႔ စာမတတ္သူေတြအတြက္ ပညာေရးအစီအစဥ္

ပညာေရးဆုိင္ရာ အခမ္းအနားတစ္ခုတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္။ပညာေရးဆုိင္ရာ အခမ္းအနားတစ္ခုတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္။

ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ကေလးေတြနဲ႔ စာမတတ္သူေတြ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရႏိုင္မယ့္ ပညာေရးအစီအစဥ္
တစ္ခုကို အစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ အဆုိအရ အဆိုပါ ပညာေရးစနစ္ဟာ ေက်ာင္းပညာ တက္ေရာက္
သင္ၾကားႏိုင္ျခင္း မရွိသူေတြအတြက္ ဘ၀တစ္သက္တာ လိုအပ္တဲ့ ဗဟုသုတ၊ အသိပညာ၊
ကြ်မ္းက်င္မႈနဲ႔ စိတ္ဓာတ္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးမယ့္ စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါပညာေရးစနစ္ကို ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးႏွင့္ တစ္သက္တာပညာေရးအစီအစဥ္ (Alternative
Education) လို႔ အမည္ေပးထားၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အစိုးရက
ႀကိဳးစားေနတာပါ။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္းထဲမွာလည္း ထုိပညာေရးအစီအစဥ္
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ထည့္သြင္း ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး လာမယ့္ ဧၿပီလကုန္မွာ
အဆိုပါစနစ္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ အၫႊန္းေဘာင္မူၾကမ္းတစ္ခုကို အၿပီးသတ္ေရးဆြဲႏိုင္ဖို႔
လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခိုင္ျမဲက
ေျပာပါတယ္။

"Alternative Education က အမ်ားႀကီး က်ယ္၀န္းတယ္။ ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ေနတဲ့ ကေလးေတြ၊
စာမတတ္တဲ့ သက္ႀကီးေတြ၊ နယ္စပ္ေရာက္ေနတဲ့ သက္ႀကီးေတြ၊ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ နယ္စပ္က
ကေလးေတြေရာ၊ မသန္စြမ္းကေလးေတြေရာ၊ ေက်ာင္းေနဖူးသည္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းမေနဖူးသည္ျဖစ္ေစ
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရးကို မခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္တဲ့ လူငယ္ေတြ အားလံုးပါ၀င္တဲ့
ပညာေရးအစီအစဥ္တစ္ခုေပါ့" လို႔ ေဒါက္တာ ခိုင္ျမဲက ေျပာပါတယ္။

ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးႏွင့္ တစ္သက္တာ ပညာေရးစနစ္ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ဗဟိုအဆင့္ တတိယအႀကိမ္
ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ယခုလ ၇ ရက္နဲ႔ ၈ ရက္ေတြက ေနျပည္ေတာ္မွာျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဗဟိုအဆင့္
ေဆြးေႏြးပြဲေတြက ရရွိလာတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာေတြကို ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးအလုိက္ ျပည္သူေတြကို
ခ်ျပေပးသြားမွျဖစ္ၿပီး မူ၀ါဒေရးဆြဲႏိုင္ဖို႔ ယမန္ႏွစ္ကုန္ပိုင္းကတည္းက စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ
ျဖစ္တယ္လုိ႔ ၎က ေျပာပါတယ္။

"ေက်ာင္းပညာေရးက လြဲၿပီး ေက်ာင္းျပင္ပ ကိုေရာက္ေနတဲ့လူေတြရဲ႕ ဘ၀တစ္သက္တာမွာ လိုအပ္တဲ့
ကြ်မ္းက်င္ပညာေတြကို ရရွိႏိုင္မယ့္ မူ၀ါဒမ်ဳိးပါ" လို႔ ေဒါက္တာခုိင္ျမဲက ေျပာပါတယ္။

အဆိုပါ မူ၀ါဒအၫႊန္းေဘာင္မူၾကမ္း ေရးဆြဲၿပီးပါက အမ်ဳိးသားပညာေရးမူ၀ါဒ ေကာ္မရွင္ထံ
တင္ျပသြားမည္မွာျဖစ္ၿပီး ေကာ္မရွင္က အတည္ျပဳတာနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို
ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ၎က ေျပာပါတယ္။

အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းဖို႔ ေရးဆြဲေနတဲ့ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးႏွင့္ တစ္သက္တာပညာေရး
မူ၀ါဒအၫႊန္းေဘာင္ဟာ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးေတြအတြက္ ပညာေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္မွာရွိေနတဲ့
ကေလးေတြအတြက္ ပညာေရး၊ လူငယ္ေတြအတြက္ ဘ၀တစ္သက္တာ ပညာေရး၊ သက္ႀကီးစာ
တတ္ေျမာက္ေရး၊ လမ္းေပၚေရာက္ ကေလးေတြ အပါအ၀င္ ကူညီျဖည့္ဆည္း ေပးဖို႔ လိုအပ္ေနတဲ့
ကေလးေတြအတြက္ပညာေရး၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနတဲ့ ေဒသေတြက ကေလးေတြအတြက္ ပညာေရး၊
မသန္စြမ္း ကေလးေတြအတြက္ ပညာေရး စတဲ့ က႑ေတြ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ ပညာေရး အစီအစဥ္အတြက္ က်ပ္ တစ္ဘီလ်ံကို သုံးစြဲသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ
က်င္းပခဲ့တဲ့ တတိယအႀကိမ္ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ ကေလးမ်ားကုိ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက ပညာသင္ေပးေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတိုင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ ကေလးမ်ားကုိ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက ပညာသင္ေပးေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ကုလသမဂၢက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ စာရင္းေတြအရ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္
ေက်ာင္းပညာေရးကေန ထြက္ခြာသြားရတဲ့ ကေလးငယ္ ၂ ဒသမ ၇ သန္းေက်ာ္ရွိေနၿပီး
စာမတတ္ေျမာက္တဲ့ ကေလးငယ္ သုံးသန္းခြဲခန္႔ ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။

စာမတတ္သူေတြ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္ျဖစ္လာေစဖို႔နဲ႔ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္
ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္သူေတြ၊ ေက်ာင္းပညာမၿပီးဆုံးမီ ေက်ာင္းထြက္သြားရသူေတြ အားလုံး
ပညာသင္ၾကားခြင့္ရႏိုင္မယ့္ အဆိုပါ ပညာေရးအစီအစဥ္တစ္ခုလိုအပ္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔
ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ေျပာပါတယ္။

"တစ္သက္တာ သင္ယူမႈလုပ္ငန္းေတြ အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေက်ာင္းျပင္ပနဲ႔
တစ္သက္တာ ပညာေရး ဦးစီးဌာနကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္"လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္တစ္သက္တာ ပညာေရး ဦးစီးဌာနဟာ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန
လက္ေအာက္မွာ ဖြဲ႕စည္းလိုက္တဲ့ ဦးစီးဌာနအသစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထုိဦးစီးဌာနရဲ႕ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ပညာေရး
အစီအစဥ္သစ္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒအၫႊန္းေဘာင္ကို ေရးဆြဲေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါ အၫႊန္းေဘာင္အရ အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေပၚလာပါက နယ္စပ္ေဒသမွာရွိတဲ့
ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းမိသားစုေတြရဲ႕ ကေလးငယ္ေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပန္လည္ပညာသင္ယူႏုိင္မွာ
ျဖစ္သလို ေရႊ႕ေျပာင္း ေက်ာင္းေတြမွာ တက္ေရာက္ၿပီး ရရွိလာတဲ့ ေအာင္လက္မွတ္ေတြဟာလည္း
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳခံရမယ့္ အက်ဳိးေက်းဇူးရရွိလာမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ အဆိုပါ ပညာေရးအစီအစဥ္နဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ BEAM EDUCATION ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္မင္းထြဋ္က
ေျပာပါတယ္။

"ဆရာတို႔ကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ဒီလို (ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္)ကေလးေတြအတြက္ နည္းေပါင္းစံုနဲ႔
ေပးမွ သူတို႔ရဲ႕ ဘ၀ေလးေတြက ျပည့္စံုလာမွာေပါ့။ ႀကိဳးစားခြင့္ မရၾကတဲ့ ကေလးေတြအတြက္
ႏိုင္ငံတကာမွာ စီစဥ္ေပးသလိုပဲ စီစဥ္ေပးတယ္ဆိုေတာ့ ဆရာတို႔ရဲ႕ ကေလးေတြအတြက္ေတာ့
အားရပါတယ္" လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံစာတတ္ေျမာက္ေရး အေထာက္အကူျပဳပင္မဌာန ဒုတိယဥကၠ႒
ေဒါက္တာတင္ညိဳက ေျပာပါတယ္။

ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးႏွင့္ တစ္သက္တာ ပညာေရးအစီအစဥ္ မူ၀ါဒအၫႊန္းေဘာင္ မူၾကမ္း
ထြက္ေပၚေရးအတြက္ ေက်ာင္းျပင္ပ ေရာက္ကေလးငယ္မ်ားအားလုံးကို လႊမ္းျခံဳ ႏုိင္မယ့္ေခါင္းစဥ္
အားလုံးအေပၚ အေျခခံေဆြးေႏြးေနၿပီး ထိုအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေပၚေပါက္လာပါက
ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္ အကုန္လုံးကို
အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ေလ့လာမႈ ရပ္တန္႔မသြားေအာင္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္ လမ္းေၾကာင္းကို အားလုံးက ေမွ်ာ္လင့္ေနတာျဖစ္တယ္လုိ႔ သက္ေမြးမႈအႀကိဳ
သင္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေဒၚထက္ထက္ရဲ၀င္းက ေျပာပါတယ္။

"အခုေလာေလာဆယ္က မဟာဗ်ဴဟာအဆင့္ပဲ ရွိေသးေတာ့ မဟာဗ်ဴဟာအဆင့္ၿပီးသြားေတာ့မွ
အဲဒါေတြကို ေပၚလစီလုပ္မယ္။ ေပၚလစီၿပီးသြားေတာ့မွ အဲဒီေပၚလစီေတြကို လႊတ္ေတာ္တင္ရမယ္။
လြတ္ေတာ္က က်ၿပီဆိုမွ ဒီအဆင့္ေတြက ဆက္သြားလို႔ရမွာဆိုေတာ့ ၾကားမွာ အဆင့္ေတြက
အမ်ားႀကီး လိုေသးတာေပါ့" လုိ႔ သူက ေျပာပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း