သဘာဝေဘးမဲ့ေတာအတြင္း ၾကယ္လိပ္မ်ားကို တတိယအႀကိမ္ စမ္းသပ္ေစလႊတ္

 သဘာဝေဘးမဲ့ေတာအတြင္း ေတြ႕ရသည့္ ၾကယ္လိပ္။ ဓာတ္ပံု - Suppliedသဘာဝေဘးမဲ့ေတာအတြင္း ေတြ႕ရသည့္ ၾကယ္လိပ္။ ဓာတ္ပံု - Supplied

အသက္ သုံးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အတြင္းရွိ ျမန္မာ့ၾကယ္လိပ္ ၃ဝဝ ေက်ာ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ တြင္
ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ မင္းစံုေတာင္ ေဘးမဲ့ေတာအတြင္းသို႔ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္
စမ္းသပ္ေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း လိပ္မ်ဳိးစိတ္ရွင္သန္ေရးအဖြဲ႕ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚကလ်ာက
ေျပာသည္။

မင္းစုံေတာင္ေဘးမဲ့ေတာ႐ုံးရွိ ၾကယ္လိပ္ေမြးျမဴေရးျခံတြင္ ေမြးျမဴထားေသာ ၾကယ္လိပ္မ်ားကို
သဘာဝႏွင့္နီးစပ္စြာရွင္သန္ႏိုင္ေစရန္ ယခုကဲ့သို႔ သဘာဝေတာအတြင္း စမ္းသပ္
ေစလႊတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ၾကာလွ်င္ထုိလိပ္မ်ားကို သဘာဝ ေဘးမဲ့ေတာအတြင္းသုိ႔
အၿပီးေစလႊတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

''ျခံေလွာင္ေမြးျမဴျခင္းရဲ႕ အဓိကပန္းတိုင္က သဘာဝေဘးမဲ့ေတာကိုျပန္လႊတ္ေပးမယ္။ ျခံထဲမွာဆို
သဘာဝကို အက်ဳိးမျပဳဘူး သဘာဝနဲ႔ရွိမွ သဘာဝကို အက်ဳိးျပဳမွာ'' ဟု ေဒၚကလ်ာက ေျပာသည္။

တရားမဝင္ေစ်းကြက္မ်ားမွ ဖမ္းဆီးရမိေသာ ၾကယ္လိပ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအပူပိုင္းေဒသရွိ
ၾကယ္လိပ္ေမြးျခံမ်ားတြင္ ေမြးျမဴခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဘးမဲ့ေတာေမြးျမဴေရးျခံမ်ားတြင္
ေမြးျမဴထားသည့္ ၾကယ္လိပ္ေကာင္ေရသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ အေကာင္
၁ဝ,ဝဝဝ နီးပါးရွိေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ၾကယ္လိပ္မ်ားကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တို႔တြင္ သဘာဝေဘးမဲ့ေတာတြင္းသို႔
တစ္ႏွစ္ၾကာ စမ္းသပ္ေစလႊတ္ၿပီးေနာက္ သဘာဝေဘးမဲ့ေတာအတြင္းသို႔အၿပီးလႊတ္ေပးခဲ့ရာ
ထုိၾကယ္လိပ္မ်ားအနက္ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အသက္ရွင္က်န္ရစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ
သဘာဝအရ ေသဆုံးျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္အေရအတြက္မွာ ခိုးယူခံရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း
လိပ္မ်ဳိးစိတ္ရွင္သန္ေရးအဖြဲ႕ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ၾကယ္လိပ္မ်ားသည္ အပူပိုင္းေဒသတြင္ ရွင္သန္ေသာ ကုန္းလိပ္အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး
ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံတည္းတြင္သာရွိေသာ ျမန္မာ့ဌာေနရင္းမ်ဳိးစိတ္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း