ရခိုင္ေဒသ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား က်ဴးလြန္ပါ၀င္ပါက ျပင္းထန္စြာ အေရးယူမည္

ေနျပည္ေတာ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦးကို ေတြ႕ရစဥ္။ ထူးသန္႔/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ေနျပည္ေတာ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦးကို ေတြ႕ရစဥ္။ ထူးသန္႔/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း တပ္မေတာ္က နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး
ေဆာင္ရြက္ခ့ဲရာ၌ အုပ္စုဖြဲ႕လူသတ္မႈမ်ား၊ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ၏
စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအေပၚ စစ္ေဆးေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းကာ
စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား က်ဴးလြန္ေၾကာင္း အေထာက္အထား
ေတြ႕ရွိပါက ျပင္းထန္စြာ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲတစ္ဦးျဖစ္သူ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမထြန္း ဦးက ေျပာသည္။

"သတင္းမီဒီယာေတြက ေဖာ္ျပထားတ့ဲ ျပစ္မႈေတြကို က်ဴးလြန္တယ္လို႔ စစ္ေဆးေပၚေပါက္မယ္ဆိုရင္
ထုတ္ျပန္ထားတ့ဲ ဥပေဒေတြအရ လည္းေကာင္း၊ စစ္စည္းကမ္းအရ လည္းေကာင္း ထိေရာက္
ျပင္းထန္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အပါအ၀င္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္
ဆက္စပ္ၿပီး နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈအေပၚ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္က
ေနျပည္ေတာ္ရွိ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)တြင္ တပ္မေတာ္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္
ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦးက ယခုလို ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ မဟာမင္းႀကီး႐ုံးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္
ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ စြပ္စြဲထားသလုိ နယ္ေျမရွင္းလင္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက အင္အားအလြန္အကြ်ံ သုံးစြဲျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ အပါအ၀င္
ဥပေဒႏွင့္မညီၫြတ္ေသာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ား ရွိမရွိ စစ္ေဆးသြားရန္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအး၀င္း
ဦးေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိ ငါးဦးပါ၀င္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ကို
တပ္မေတာ္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"သူက တပ္မေတာ္စစ္ေဆးေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္မွာ အဆင့္အျမင့္ဆုံးေသာ
စစ္ေဆးေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔စစ္ေဆးခ်က္သည္ အတည္ျဖစ္ပါတယ္" ဟု
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမထြန္းဦးက ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္
ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြဦးေဆာင္သည့္ ေမာင္ေတာေဒသ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၊ ျပည္ထဲေရး
၀န္ႀကီးဌာနက ရဲေရးခ်ဳပ္၊ ရဲမႉးခ်ဳပ္၀င္းထြန္း ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕၀င္ေလးဦးပါ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ႏွင့္
တပ္မေတာ္အဆင့္ျမင့္အရာရွိ ငါးဦးပါ အဖဲြ႕တုိ႔ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာက စြပ္စြဲလ်က္ရွိေသာ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈကဲ့သုိ႔
ကိစၥရပ္သည္ လက္ေတြ႕ ေျမျပင္အေျခအေနတြင္ ေလ့လာစုံစမ္းမႈအရ မည္သို႔မွ် ျဖစ္ႏုိင္ေျခ
မရွိသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားသည္ဆိုသူမ်ားကို
စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေမာင္ေတာေဒသစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး
အဖဲြ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

"ႏိုင္ငံေတာ္က ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာကို မ်က္ကြယ္ျပဳ ၿပီးေတာ့၊ တပ္ေတြက ကူညီတာေတြကို
မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီးေတာ့ အရမ္းကာေရာ စြပ္စြဲမႈေတြလုပ္ေနတာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စိတ္မေကာင္းစြာ
တင္ျပလိုပါတယ္" ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမထြန္းဦးက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏိုင္ငံသားအသိအမွတ္ျပဳကတ္ျပား ထုတ္ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရွိသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရမည္
ျဖစ္ၿပီး ဧည့္ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ရွိသူမ်ားသည္ ဧည့္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသား၊
ဧည့္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ မရရွိသူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ၏ အကူအညီျဖင့္ အစီအစဥ္တစ္ခု
လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

လန္ဒန္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ႏုိင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕က လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္
မႈခင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးသူေတြ၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္သူေတြ ပါ၀င္မႈမရွိသည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ
အေျခအေနသည္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရသည့္ အေျခအေန မရွိေၾကာင္း၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးေတြ႕ရွိမႈမ်ားသည္
ခုိင္လုံတိက်မႈ မရွိႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥယန္ဟီးလီ သည္
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသို႔ ယခုလ ၁၃ ရက္တြင္ တင္သြင္းရမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ
လူ႔အခြင့္အေရးအစီရင္ခံစာအတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္မွ ၂၃ ရက္အထိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရွိ
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၿပီးေနာက္ သူ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
အေျခအေန ေလ့လာေစ့ငုမႈခရီးစဥ္ၿပီးဆုံးေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္က
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

"ကြ်န္မအေနနဲ႔ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီကို တင္ျပမယ့္အစီရင္ခံစာမွာ စြပ္စြဲထားတဲ့
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေနာက္ပိုင္း လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြရဲ႕
နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈ ျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္ဆိုတာကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသြားမွာပါ" ဟု
မစၥယန္ဟီးလီ က ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အေျခအေနမ်ားအရ လက္ရွိတြင္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရွိလာျခင္းေၾကာင့္
တပ္မေတာ္၏ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိုလည္း ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး နယ္ေျမလုံျခံဳေရးအတြက္
ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားထံတြင္ နယ္ျခားေစာင့္
ရဲစခန္းက လုယူသြားေသာ ေသနတ္ ၃၉ လက္ႏွင့္ လက္လုပ္ေသနတ္မ်ား က်န္ရွိေနေၾကာင္း၊
အာရ္အက္စ္အိုအဖြဲ႕တြင္ လက္နက္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ကူညီသူကို
ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း၊ ရဲစခန္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္မည္ဟူေသာ သတင္းမ်ား ရရွိထားေၾကာင္းလည္း
၎က ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း