တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးအတြက္ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား ေဖာ္ထုတ္သင့္

သမိုင္းျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ စည္းလံုး
ညီၫြတ္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေၾကာင္း ပ်ဴလူမ်ဳိးႏွင္ ပ်ဴႏိုင္ငံေတာ္စာတမ္းဖတ္ပြဲတြင္
ပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

"သမိုင္းကညာလို႔မရဘူး။ သမိုင္းမွာ အမွန္တရားေတြ ရွိေနတယ္။ သမိုင္းကို ကိုလိုနီလုပ္ခ်င္လို႔ မရ
ဘူး။ အရွိသမိုင္း ကိုေဖာ္ထုတ္လိုအပ္တယ္"ဟု ျမန္မာ ႏိုင္ငံစဥ့္အသင္း ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ
မ်ဳိးသန႔္တင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေၾကးေခတ္ေႏွာင္း၊ သံ ေခတ္ဦးတြင္ ပ်ဴေခတ္ႀကီးထြန္းကားခဲ့ သည္။ ပ်ဴေခတ္တြင္
ဗုဒၶဘာသာထြန္းကား၍ တရားဥပေဒကို အလြန္သိမ္ေမြ႕ စြာ က်င့္သံုးသည္။

ပ်ဴေခတ္သည္ ဘီစီ ၂ ရာစုမွ ေအဒီ ၁၁ ရာစုတိုင္ရွည္လ်ားေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ခဲ့ၿပီး ပုဂံသည္
ပ်ဴႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးျဖစ္ေသာ သေရေခတၱ ရာကို လံုး၀ဆက္ခံေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္။

အလားတူ ပ်ဴယဥ္ေက်းမႈ ပ်ံ႕ႏွံ ႔ေရာက္ခဲ့ေသာ ေဒသမ်ားလည္းရွိေနသည္။ ၎ေဒသတြင္ ေတြ႕ရွိရ
ေသာ ပ်ဴႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား ကို ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား လုပ္သင့္ၿပီး ပ်ဴ
လက္ရာေတြ႕တိုင္း ပ်ဴေဒသဟု အမွတ္မထားသင့္ေၾကာင္း၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသန၊ အမ်ဳိးသားျပ
တိုက္ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ဦးစီးဌာန အၿငိမ္းစားၫႊန္ၾကားေရး မႉးခ်ဳပ္ ဦးစန္း၀င္းက ေျပာသည္။

"ပ်ဴယဥ္ေက်းမႈ၊ သမိုင္းအေထာက္အထားေတြ ေဖာ္ထုတ္ထိန္းသိမ္းဖို႔ဟာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ဦးစား
ေပးအေနအထားျဖစ္ေနတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္စာရင္းမွာ ပ်ဴၿမိဳ႕
ေဟာင္းသံုးၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ သေရေခတၱရာ၊ ဟန္လင္းနဲ႔ ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕ေဟာင္းေတြ ကို စာရင္းသြင္းဖို႔လုပ္ေန
တဲ့ ကာလဆို ေတာ့ ပ်ဴကို ဦးစားေပးသလို ျဖစ္ေနတယ္ဆိုေပမယ့္ ပ်ဴေခတ္ကာလအခ်ိန္ ကတည္း
က အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ေတြ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီေဒသေတြမွာ ပ်ဴ အေထာက္အထား ေတြ႕
တယ္ဆုိရင္ လက္ရွိအေနအထားရ မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ ေသးတာေၾကာင့္ ပ်ဴယဥ္ေက်းမႈ ပ်ံ႕ႏွံ႔ ေရာက္ရွိ
တယ္လို႔ ယူဆရမယ္"ဟု ဦးစန္း၀င္းက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ စာတမ္းဖတ္ပြဲတြင္ 'မြန္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္လာေသာ ပ်ဴစာတမ္းမ်ား'အား ဖတ္ၾကား
ခဲ့ေသာ ဦးႏိုင္ရဲ ေဇာ္က "မြန္ျပည္နယ္မွာ ပ်ဴယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားခဲ့တယ္ဆိုတာကို လက္ခံပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ၿမိဳ႕တည္ေထာင္ၿပီး ေနခဲ့တယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ လက္မခံႏိုင္ပါဘူး။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ မြန္
လူမ်ဳိးနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို အစိုးရနဲ႔ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနက အသိ
အမွတ္မျပဳေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို ထိခိုက္မႈ မရွိေစရေအာင္
ပ်ဴစာတမ္း၊ စာအုပ္၊ ေဆာင္းပါးစတဲ့ေနရာမွာ အေထာက္အထား ခိုင္လံုမႈမရွိေသးတဲ့၊ အတည္မျပဳရ
ေသးတဲ့ မြန္ေဒသရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို ဂ႐ုျပဳေရးသား ေစဖို႔ပါ။ သုေတသန ျပဳလုပ္ခ်က္မၿပီး
မခ်င္း ေကာက္ခ်က္ခ်လို႔မရပါဘူး။ ပ်ဴ လူမ်ဳိးခ်ည္းမဟုတ္ဘဲ အျခားတိုင္းရင္း သားလူမ်ဳိးေတြလည္း
ေရာက္ရွိေနထိုင္ တယ္လို႔ေျပာမွ တရားမွ်တမႈရွိမွာပါ" ဟု ေျပာသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ သည္လည္း ပ်ဴေခတ္ ထြန္းကားစဥ္ကာလ ပ်ဴယဥ္
ေက်းမႈ ေဒသ ျဖစ္ခဲ့ ေၾကာင္း သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ ဆိုသည္။

၎အဆိုသည္ မွန္ကန္မႈရွိ ေၾကာင္းသက္ေသျပမႈမ်ား ပိုမိုခိုင္မာမႈ ရွိေစရန္အတြက္ ေရွးေဟာင္းသု
ေတသနတူးေဖာ္မႈမ်ား လုပ္ကိုင္သင့္ေၾကာင္း စာတမ္းရွင္ ဦးေဇာ္သူရက သာဂရၿမိဳ႕ ေဟာင္းစာတမ္း
တြင္ ဖတ္ၾကားသည္။

"သာဂရၿမိဳ႕ေဟာင္းကို အသိအမွတ္ ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ေရွးေဟာင္းသုေတသန႐ံုး စိုက္တဲ့ အေျခအေနပဲ
ရွိေသးတယ္။ ထိန္းသိမ္းမႈေတြ မရွိေသးဘူး။ ေဒသက မိုးမ်ားေတာ့ ေရာင္စံုပုတီးေစ့ေတြဆိုတာ မိုးစဲ
သြားရင္ လိုက္ေကာက္ၿပီးေရာင္းၾကတယ္။ ေရွးေဟာင္းအေထာက္အထား ေတြက မတူးရေသးခင္
ေျမေပၚမွာတင္ အမ်ားႀကီးေတြ႕ေနရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စိုးရိမ္တာက တခ်ဳိ႕တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့
ပစၥည္းေတြက ေမွာင္ခိုမွာပါသြားဖို႔ ပိုလြယ္တယ္။ သာဂရက ပ်ဴေဒသမွာ အက်ဳံး၀င္တယ္ဆိုရင္
တူးေဖာ္မႈအျပင္ ထိန္းသိမ္းမႈေတြပါ လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္" ဟု ဦးေဇာ္သူရက ေျပာသည္။

စာတမ္းဖတ္ပြဲကို ႏို၀င္ဘာလ ၃၀ ရက္ ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ
ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္မ်ားအသင္းတိုက္ အေဆာက္အအံု၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း